intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:188

0
310
lượt xem
34
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1 được trình bày như sau: Tổng quan về quản trị NHTM, quản trị tài sản, nợ và khả năng thanh khoản, quản trị nguồn vốn của NHTM, quản trị hoạt động cho vay của NHTM, quản trị dịch vụ thanh toán của NHTM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1 - ĐH Thương Mại

D H M _T TM QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 BỘ MÔN NGÂN HÀNG CHỨNG KHOÁN U KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Nội dung môn học D H Chương 1: Tổng quan về quản trị NHTM _T TM Chương 2: Quản trị tài sản, nợ và khả năng thanh khoản Chương 3: Quản trị nguồn vốn của NHTM Chương 4: Quản trị hoạt động cho vay của NHTM Chương 5: Quản trị dịch vụ thanh toán của NHTM M U Tài liệu tham khảo D _T TM H 1. PGS. TS Nguyễn Thị Phương Liên (2011), “Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại”, NXB Thống Kê 2. PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2009), “Quản trị Ngân hàng thương mại”, NXB Giao thông vận tải M 3. Peter S. Rose (2002), “Commercial Bank Management”, McGraw-Hill Publisher. U 4. Joseph F. and Sinkley Jr (2002), “Commercial Bank Financial Management”, Prentice Hall, US 5. Luật NHNN Việt Nam, Luật các TCTD 2010 Tài liệu tham khảo D _T TM H 6. Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/02/2013 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro trong việc xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 7. Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02. M 8. Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. U 9. Thông tư 06/2016/TT-NHNN ngày 27/05/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36. D M _T TM H CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI U

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2