intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 7

Chia sẻ: Nguyễn Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
112
lượt xem
29
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 7 Tài trợ hoạt động ngoài bảng cân đối kế toán & những hợp đồng tín dụng phái sinh của ngân hàng thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: chứng khoán hóa các khoản cho vay & các tài sản khác, huy động vốn thống qua việc bán các khoản cho vay, thư bảo lãnh tín dụng, các công cụ tín dụng phái sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 7

 1. Chuyên đề 7 TÀI TRỢ HOẠT ĐỘNG NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN & NHỮNG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG PHÁI SINH CỦA NGÂN HÀNG 1
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Đọc các trang 333 – 366 Học liệu tham khảo số 1 • Đọc các trang 427 – 470 Học liệu tham khảo số 3 2
 3. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ 6 • Chứng khoán hóa các khoản cho vay & các tài sản khác • Huy động vốn thống qua việc bán các khoản cho vay • Thư bảo lãnh tín dụng • Các công cụ tín dụng phái sinh 3
 4. CHỨNG KHOÁN HÓA CÁC KHOẢN CHO VAY & CÁC TÀI SẢN KHÁC • Công nghệ chứng khoán hóa • Các tài sản được chứng khoán hóa • Tác động của chứng khoán hóa đối với ngân hàng 4
 5. CÔNG NGHỆ CHỨNG KHOÁN HÓA • Khái niệm chứng khoán hóa • Các tài sản được chứng khoán hóa • Tác động của chứng khoán hóa đối với ngân hàng • Phương thức chứng khoán hóa 5
 6. KHÁI NIỆM CHỨNG KHOÁN HÓA • Chứng khoán hóa tài sản là việc ngân hàng đem tài sản nội bảng chưa đến hạn bán cho những người đầu tư dưới hình thức phát hành chứng khoán 6
 7. TÀI SẢN ĐƯỢC CHỨNG KHOÁN HÓA • Cho vay có thế chấp (bất động sản, ôtô,…) • Thẻ tín dụng • Tín dụng bảo lãnh • Tín dụng thương mại • Chứng khoán đầu cơ • Các khoản cho vay có thế chấp đã điều chỉnh lãi suất • …………… 7
 8. TÁC ĐỘNG CỦA CHỨNG KHOÁN HÓA ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG • Giảm được thời lượng của danh mục đầu tư • Tăng khả năng thanh khoản của tài sản • Cung cấp thêm phương tiện tài trợ mới • Giảm chi phí có tính chất thuế qui chế • Tăng thu nhập từ phí 8
 9. PHƯƠNG THỨC CHỨNG KHOÁN HÓA • Tạo chứng khoán thông qua trung gian • Tạo chứng khoán có tài sản cầm cố bằng các chứng khoán tái thế chấp • Tạo chứng khoán có tài sản thế chấp không qua trung gian 9
 10. TẠO CHỨNG KHOÁN QUA TRUNG GIAN • Qui trình chứng khoán hóa qua trung gian - Ngân hàng tạo tín dụng có thế chấp - Hạch toán ngoại bảng khoản tín dụng có thế chấp - Bán chứng khoán khoản hạch toán ngoại bảng này qua trung gian là người ủy thác - NH thiết lập cam kết bảo đảm tín dụng đối với tổ chức trung gian & nhận phí • Sản phẩm là chứng khoán mới được phát hành dựa trên các khoản vay có thế chấp 10
 11. TẠO CHỨNG KHOÁN TÁI THẾ CHẤP • Qui trình chứng khoán hóa tái thế chấp - Ngân hàng tạo khoản tín dụng có thế chấp, có bảo hiểm tín dụng & đưa ra ngoại bảng - Ngân hàng phát hành chứng khoán tái thế chấp (MBS) từ các khoản tín dụng có thế chấp - Nhà đầu tư mua MBS, sau đó dùng làm tài sản cầm cố tại các công ty tín thác để phát hành chứng khoán đa hạng CMO (có nhiều hạng A, B, C,…) • Sản phẩm là các chứng khoán mới CMO đa hạng 11
 12. TẠO CHỨNG KHOÁN CÓ THẾ CHẤP KHÔNG QUA TRUNG GIAN • Qui trình chứng khoán hóa có thế chấp không qua trung gian - Ngân hàng tạo khoản tín dụng có thế chấp nhưng vẫn duy trì trong nội bảng - Phát hành chứng khoán MBB dựa trên những khoản tín dụng có thế chấp - MBB vẫn thuộc nội bảng nên được xếp hạng tín dụng ở mức cao, thường là AAA • Kết quả là các chứng khoán mới dạng MBB 12
 13. HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA BÁN CÁC KHOẢN CHO VAY • Lý do sử dụng nghiệp vụ bán nợ • Rủi ro trong hoạt động bán nợ • Ảnh hưởng của hoạt động bán nợ 13
 14. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN NỢ • Hoạt động bán nợ là cách NH sử dụng tài sản thế chấp để huy động nguồn vốn mới • Đặc điểm của hoạt động bán nợ - Thường sử dụng các khoản cho vay có kỳ hạn ngắn < 90 ngày - Phát triển mạnh ở các nước đang phát triển - Cung cấp sản phẩm có nhiều ưư điểm như: điều khoản cho vay chặt chẽ, lãi suất thả nổi & tính đa dạng về kỳ hạn 14
 15. ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN NỢ • Ngân hàng thương mại đã chuyển một phần rủi ro tín dụng của ngân hàng sang người mua nợ • Các cá nhân & nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ phải đối mặt với rủi ro lớn khi tham giá hoạt động mua nợ của ngân hàng 15
 16. LÝ DO SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ BÁN NỢ • Cho phép ngân hàng có thể loại được những tài sản có lãi suất thấp khỏi danh mục • Tăng khả năng thanh khoản của ngân hàng • Là phương pháp giúp hạn chế rủi ro, giảm chi phí vốn, tăng cường đa dạng hóa đầu tư & tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng • Giảm khoảng cách giữa ngân hàng & các công ty kinh doanh chứng khoán 16
 17. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN NỢ • Có thể làm tăng tỷ lệ các khoản tín dụng chất lượng kém trong nội bảng & làm thu nhập của ngân hàng tăng tính mất ổn định  được yêu cầu tăng VCSH • Tiềm ẩn xảy ra rủi ro giống như cho vay trực tiếp • Tiềm ẩn rủi ro xảy ra từ tác động của chu kỳ kinh doanh 17
 18. THƯ BẢO LÃNH TÍN DỤNG • Kết cấu thư bảo lãnh tín dụng • Giá trị & định giá thư bảo lãnh tín dụng • Rủi ro đối với bảo lãnh tín dụng • Vấn đề pháp lý đối với hợp đồng bảo lãnh tín dụng • Các nghiên cứu về bảo lãnh tín dụng, bán nợ & chứng khoán hóa 18
 19. KẾT CẤU THƯ BẢO LÃNH TÍN DỤNG • Một thư bảo lãnh (SLC) có 3 phần chính (1) Cam kết của người phát hành (2) Bên được bảo lãnh tín dụng (3) Bên được thụ hưởng tín dụng • Đặc trưng của SLC là thường không nằm trong bảng cân đối kế toán 19
 20. CÁC LOẠI THƯ BẢO LÃNH TÍN DỤNG • Thư bảo lãnh thực hiện, trong đó ngân hàng bảo đảm công trình xây dựng hoặc dự án sẽ được hoàn thành đúng hạn • Thư bảo lãnh thanh toán, trong đó ngân hàng cam kết thanh toán các giấy nợ của công ty trong trường hợp tổ chức đi vay không thể hoàn trả 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2