Bài giảng Quản trị sự thay đổi - GS.TS. Nguyễn Thành Độ

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
495
lượt xem
180
download

Bài giảng Quản trị sự thay đổi - GS.TS. Nguyễn Thành Độ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị sự thay đổi nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết về quản trị sự thay đổi, về mặt thực tiễn nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, sự thay đổi và phát triển làm cơ sở cho các hoạt động đổi mới, vai trò của quản trị sự thay đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sự thay đổi - GS.TS. Nguyễn Thành Độ

 1. Quản trị sự thay đổi Quả trị ( Chuyên đề giảng cao học: Quản trị kinh doanh) giả Quả trị GS.TS. NGUYỂN THÀNH ĐỘ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - Đối tượng: Học viên cao học - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp - Thời lượng nghiên cứu: + Tổng số: 3 ĐVHT + Lý thuyết: 1,5 ĐVHT + Tự nghiên cứu, trao đổi, kiểm tra: 1,5 ĐVHT
 2. VỊ TRÍ MÔN HỌC HỌ Lý thuyết cơ sở CÁC MÔN CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH. Thực tiễn LUẬN VĂN Đổi mới hoạt động kinh doanh & Quản trị THẠC SỸ doanh nghiệp. Lý thuyết khác Các môn chuyên ngành khác.
 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC Kiến thức và áp dụng Nghiên cứu -Kế thừa kiến thức cơ bản - Giảng viên giới thiệu, hướng dẫn tài liệu -Liên hệ sử dụng kiến thức cơ sở & chuyên tham khảo ngành khác - Học viên tự nghiên cứu (Là chính) => Vận dụng & Phát triển mới.
 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔN HỌC Bài kiểm tra trên lớp Bài thi -Hoặc thu hoạch theo chủ đề có hướng dẫn - Theo quy định => Trọng số: 0,4. => Trọng số: 0,6 Tổng số: 1,0
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quản trị kinh doanh - Đồng chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thành Độ - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền Tái bản NXB ĐHKTQD 2007 & 2009 2. Quản trị Doanh nghiệp - PGS.TS. Lê Văn Tâm , NXB Giáo dục 2000 - Tái bản 2004 3. Thay đổi & phát triển - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền, NXB Phụ Nữ 2009 4. Quản lý sự thay đổi - Robert Heller NXB Tổng hợp TP HCM 2006 5. Quản trị sự thay đổi và chuyển tiếp, Biên dịch Bích Nga,NXB.Tổng hợp,TP HCM-2005 6.Làm chủ sự thay đổi , đón đầu sự thử thách, biên soạn từ nguyên bản tiếng anh, NXB trẻ, TPHCM 2003 7. Tái lập công ty- Tuyên ngôn của cuộc cách mạnh trong kinh doanh, biên dịch Vũ Tiến Phúc, NXB tổng hợp, TPHCM 1996. 8. Quản lý trong thế kỉ 21-Subin Chowdhury, NXB GTVT 2006 9. Bán, khoáng KD và cho thuê KD DNNN – TS. Nguyễn Văn Phúc, NXB Chính Trị quốc gia 2003 10. Các văn bản pháp luât: - Luật doanh nghiệp 2005
 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO (tiếp) tiế -Nghị định 80/NĐ- CP 10/9/2005 của chính phủ về bán, khoán KD và cho thuể KD DNNN -- Quyết định 90-TTG và 91- TTG ngày 7.3.1994 của thủ tướng chính phủ -- Các văn bản về cổ phần hóa các DNNN 11. Nguyễn Văn Dung, Tái thiết kế doanh nghiệp, NXB Giao thông vận tải - 2009 12. Tinh hoa quản lý (25 tác giả và tác phẩm tiêu biểu nhất về quản lý trong thế kỷ 20) - Nguyễn Cảnh Chất dịch, NXB Lao động-Xã hội 2002 13. Những vấn đề cốt yếu của quản lý - Hared Koonzt, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội 1996 14. Elean, Change managem ent : Managem ent extra, 2005, Pergam on Flexible learning 15.Jean Helm s- Mills , Kelly Dye, Allert J. Mills - Understanding Organizâtionl change, 2008, Routldege 16. M. A. Ould- Bus ines se Pros ess, John Wiley & Sons -1995 17. Th. Navarr – Retructuring your organiration, Lakewoood, colorado- 2000
 7. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ CỦ ĐỀ Sự thay đổi và phát triển Cơ sở cho các hoạt động đổi mới. Quản trị sự thay đổi Để chủ động phát triển Tái lập- Con đường thay đổi để phát triển doanh nghiệp
 8. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.1.1. Sự thay đổi: - Bản chất của thay đổi - Các diểm lưu ý khi nghiên cứu  Thay đổi >< ổn định ~ con người không thích thay đổi  Xét về tính chất thúc đẩy thay đổi:  Thay đổi tích cực (tốt lên)  Thay đổi tiêu cực (xấu đi) - Xét về tinh chất tác động của thay đổi:  Thay đổi chủ động  Thay đổi bị động
 9. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.1.2. Sự phát triển - Phát triển là gì? - Nghiên cứu bản chất của phát triển  Phát triển cả chiều rộng và chiều sâu  Phân biệt: Phát triển ~ Tăng trưởng  Mối quan hệ: Phát triển ~ Thay đổi -> Biện chứng  Phát triển -> luôn tạo ra thay đổi  Thay đổi -> chưa hẳn đã dẫn đến phát triển.
 10. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.2. Tính tất yếu phải thay đổi và phát triển Nhu cầu nội sinh (Quy luật phát triển): vạn vật Trong kinh tế - xã hội:  Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập  Toàn cầu hóa và hội nhập -> Xu hướng tất yếu  Tạo ra: . Cơ hội ~ thách thức . Các xu hướng tích cực (tiến bộ) . Bộc lộ các yếu kém và điểm trội  Đòi hỏi: . Tự điều chỉnh & thích nghi . Nắm bắt cơ hội . Biết học hỏi kinh nghiệm quốc tế .
 11. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.2. Tính tất yếu phải thay đổi và phát triển (tt)  Môi trường & điều kiện kinh doanh biến động:  Môi trường biến động: . Từ xu hướng toàn cầu hóa ... môi trường khu vực ... . Các yếu tố: tích cực & tiêu cực đan xen . Tốc độ thay đổi mau lẹ  Điều kiện kinh doanh: . Khác nhau giữa các quốc gia . Trình độ phát triển . Tính chất đa phương trong quan hệ kinh tế .
 12. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.2. Tính tất yếu phải thay đổi và phát triển (tt)  Yêu cầu phát triển bền vững  Phát triển bền vững: . Kinh tế . Môi trường . Xã hội  Yêu cầu: . Phải bảo đảm cả 3 yếu tố . Phải bảo đảm cân bằng tương đối trong dài và ngắn hạn . Cả trong phát triển ở mọi cấp.
 13. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.3. Các phương thức thay đổi và phát triển 1.3.1. Các phương thức thay đổi và phát triển về lượng: Thực chất:  Sự thay đổi & phát triển về quy mô hoạt động  Kết quả tổng hợp: cơ cấu, quy mô, kết quả, hoạt động... Các phương thức:  Tự lớn lên (Phát triển):  Xét theo quy mô: -> Mở rộng phạm vi hoạt động -> Phát triển sang phạm vi mới  Xét theo cách thức mở rộng quy mô: -> Đầu tư mới (CMH và đa dạng hóa) -> Đầu tư mở rộng phạm vi cũ
 14. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.3.1. Các phương thức thay đổi và phát triển về lượng (tt)  Chia tách để phát triển và thay đổi: xu hướng ngược lại của phương thức tự lớn.  Chia tách do: -> Phạm vi họat động rộng (Địa lý) -> Cơ cấu ngành nghề, quy mô các ngành -> Do quy mô & năng lực quản lý -> Các điều kiện khác thuận lợi  Thay đổi và phát triển qua họat động liên kết  Thực chất liên kết họat động: giữa 2 hoặc nhiều đối tác
 15. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.3.1. Các phương thức thay đổi và phát triển về lượng (tt)  Các hình thức liên kết có hình thể: -> Liên kết dọc (Chuỗi): . Theo quy trình công nghệ . Tạo ra các xí nghiệp liên hợp -> Liên kết ngang: . Giữa các đơn vị độc lập (sản xuất 1 sản phẩm, giải quyết 1 công việc) . Tạo ra các liên hiệp các xí nghiệp -> Các xí nghiệp liên doanh: cùng góp vốn ... tạo ra đơn vị mới  Liên kết kinh tế phi hình thể (Lỏng): -> Liên kết qua thỏa thuận phối hợp họat động không sinh ra tổ chức mới.
 16. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.3.1. Các phương thức thay đổi và phát triển về lượng + Thay đổi và phát triển bằng cách sát nhập/ mua bán – sát nhập - Thực chất - Vì sao - Ưu điểm - Các hình thức : * Sát nhập bằng mệnh lệnh hành chính * :Tự nguyện sát nhập * Mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp.  Sat
 17. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.3.2. Các phương thức thay đổi và phát triển về chất: -Thực chất: . Thay đổi các yếu tố cốt lõi . Rất cơ bản & lâu dài - Các phương thức: + Thực hiện giải pháp cải tiến, hoàn thiện ... . Thực chất: giải pháp từng mặt . Hình thức: - Thay đổi cơ cấu tổ chức, lao động ... - Thay đổi quy trình - Thay đổi văn hóa - Thay đổi (hoàn thiện) môi trường
 18. 1. SỰ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN - CƠ SỞ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 1.3.2. Các phương thức thay đổi và phát triển về chất (tt) + Tái cấu trúc: . Thực chất: toàn diện và triệt để hơn . Hình thức: - Tái cấu trúc cơ cấu - Tái cấu trúc hệ thống sản xuất - Tái cấu trúc toàn bộ tổ chức . Hệ quả: - Nhiều năm - Yêu cầu: Thận trọng (lựa chọn cơ cấu, xác định bước đi, điều kiện...)
 19. 1. Sự thay đổi ……….. 1.4. Các thay đổi trong nhận thức về doanh nghiệp 1.4.1. Cách tiếp cận mới và hệ mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp 1.4.1.1. Cách tiếp cận mới - Khái niệm -Các lưu ý trong nghiên cứu 1.4.1.2 . Hệ mục tiêu hoạt động - Mục tiêu chung - Mục tiêu cụ thể: . Gắn với 2 loại doanh nghiệp . Mục tiêu tài chính . Gắn với thời gian
 20. 1. Sự thay đổi…. 1.4.2. Vị trí của doanh nghiệp - Định vị doanh nghiệp trong nền kinh tế + Doanh nghiệp là chủ thể kinh doanh + Là đơn vị kinh tế, tế bào nền kinh tế + Là đơn vị tổ chức xã hội - Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của M. Porter: Áp lực của các nhà Các đối thủ tiềm cung cấp ẩn Doanh nghiệp Áp lực của người Sản phẩm, và dịch mua vụ thay thế Các đối thủ hiện tại

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản