Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 1 - TS. Trương Thị Lan Anh

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
309
lượt xem
61
download

Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 1 - TS. Trương Thị Lan Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Giới thiệu môn học thay đổi và phát triển tổ chức trình bày về phát triển tổ chức là gì? , các áp lực phải thay đổi và phát triển tổ chức, lý thuyết về thay đổi có hoạch định, mô hình thay đổi có hoạch định trong tổ chức. Cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về quản trị sự thay đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 1 - TS. Trương Thị Lan Anh

 1. GIẢNG VIÊN • TRƯƠNG THỊ LAN ANH (PhD) • Giảng viên thỉnh giảng, từ trường Đại học Bách Khoa TP HCM • Chuyên môn: OB, HRM, OD & Change management • ttlanh@hcmut.edu.vn or rosemaryanh@yahoo.com Xin giới thiệu “Lan • Tel. 38 647 256 – Ext. Anh - The Second” 5612 (Office time) Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 1
 2. QUY ƯỚC TRONG LỚP HỌC • Giảng viên KHÔNG điểm danh trong giờ học, ngoại trừ buổi trình bày bài tập nhóm • Học viên KHÔNG nói chuyện điện thoại trong lớp, có thể ra ngoài lớp để nói, và KHÔNG làm việc khác trong giờ học môn này Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 2
 3. THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU (INTRODUCTION TO ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND CHANGE) MBA 2013 Giảng viên: TS. Trương Thị Lan Anh
 4. NỘI DUNG CHÍNH • Phát triển tổ chức là gì? • Các áp lực phải thay đổi và phát triển tổ chức • Lý thuyết về thay đổi có hoạch định. • Mô hình thay đổi có hoạch định Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 4
 5. PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC (OD) là gì? Là một quá trình rộng lớn, thu thập dữ liệu, chẩn đoán, hoạch định hành động, can thiệp, và đánh giá nhằm: • Làm tăng sự phù hợp giữa cấu trúc, chiến lược, quá trình, con người, và văn hóa tổ chức • Phát triển những giải pháp mới và sáng tạo của tổ chức • Phát triển năng lực tự đổi mới của tổ chức Với sự hợp tác giữa quản lý, nhân viên, tác nhân thay đổi, và tư vấn. (Nguồn: Beer & Walton, 1987) Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 5
 6. Phát triển tổ chức (OD) là gì? Phát triển tổ chức là một nỗ lực lâu dài, được dẫn dắt và hỗ trợ bởi quản lý cấp cao, nhằm cải thiện tầm nhìn, các quá trình trao quyền, học tập, và giải quyết vấn đề, thông qua việc quản trị văn hóa tổ chức – nhấn mạnh vào văn hóa hợp tác đội nhóm – tận dụng vai trò của các nhà tư vấn-hỗ trợ cũng như các lý thuyết và công nghệ của khoa học hành vi ứng dụng. (French, W.L. and Bell, C.H, (1995). Organization Development: Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, Fifth edition, Prentice-Hall, p.28.). Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 6
 7. Phát triển tổ chức (OD) là gì? • Là một ứng dụng ở tầm tổ chức, mang tính hệ thống của kiến thức khoa học hành vi vào việc phát triển có hoạch định và củng cố các chiến lược, các cấu trúc của tổ chức, và các quá trình cải tiến hiệu quả của tổ chức (Waddell, Cummings, & Worley, 2007) Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 7
 8. Đặc điểm của Phát triển tổ chức • Bắt nguồn từ tâm lý con người • Đặt trong bối cảnh các giá trị của việc trao quyền và hợp tác tương hỗ lẫn nhau • Hoàn toàn nhất quán với trường phái quản trị có sự tham gia cao của nhân viên • Gắn liền với quản trị sự thay đổi (change management) Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 8
 9. OD là thực hiện những gì? Là thay đổi bên trong tổ chức về: • Cơ cấu tổ chức • Quy trình thực hiện • Văn hóa tổ chức • Hệ thống kiểm soát • Thông tin trong tổ chức • Ra quyết định trong tổ chức • Quản lý tri thức • Sáng tạo và đổi mới • Quản lý sự thay đổi • Sự sẵn sàng của tổ chức • Hiệu quả hoạt động của tổ chức Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 9
 10. Second-Generation of OD Organization Transformation Organizational Culture Learning Organization Total Quality Management Visioning and Future Search Business Process Reengineering Quality of Work Life Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 10
 11. CÁC ÁP LỰC PHẢI THAY ĐỔI Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 11
 12. Nguồn gốc áp lực thay đổi • Từ bên trong – Những bất cập – Quan điểm quản lý – Vòng đời phát triển của DN • Từ đối thủ cạnh tranh – Sản phẩm/dịch vụ mới, – Hạ giá bán, – Quảng cáo, khuyến mãi, PR… • Từ môi trường bên ngoài khác – Pháp lý – Văn hóa – xã hội – Các nhà đầu tư – Khách hàng – Nhà cung cấp… Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 12
 13. Integrative Life-Cycle Model Entrepreneurial Stage Need for stability Collectivity and structure Need for Stage additional people Formalization and Control Stage Need for balance Elaboration Stage (Source: Hitt et al., 2001) Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 13
 14. Forces for Change... “Knowledge Virtual Mergers & economy” organizations acquisitions Digital Electronic Privatizations convergence commerce “Information Superhighway” Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 14
 15. Forces For and Against Change A Force Field (Lewin, 1947) Present state of Desired state of the organization the organization Forces for Forces against change change A Time A’ Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 15
 16. Greiner’s Model 16 Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh
 17. THAY ĐỔI CÓ HOẠCH ĐỊNH • Quan điểm thay đổi có hoạch định (planned approach): được giới thiệu bởi Kurt Lewin (1947), gắn liền với khái niệm Phát triển Tổ chức (Organization Development)  Thay đổi trong những điều kiện tương đối ổn định. – Tranh luận? • Quan điểm thay đổi bộc phát (emergent approach): (i.e. Pettigrew, 1997; Weick, 2000): thay đổi là một quá trình tranh đấu liên tục và năng động, nổi lên trong một trào lưu không hoạch định và không dự đoán được  Thay đổi có thể bị “thay đổi” (unfold) thông qua quá trình tương tác với nhau giữa các biến phức hợp từ môi trường (i.e. context, political processes and consultation). Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 17
 18. Tranh luận: 3 loại thay đổi cơ bản Thay đổi bộc Thay đổi khi cơ hội xuất Thay đổi có kế phát hiện (Opportunity- hoạch (Emergent) based) (Anticipated) Bị động Chủ động Nhân sự Dự án thay đổi Công nghệ Cấu trúc Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 18
 19. THAY ĐỔI CÓ HOẠCH ĐỊNH • Là tất cả mọi quá trình cải tổ một cách chủ động nhằm mục đích tạo sức cạnh tranh lớn hơn cho doanh nghiệp. • Ví dụ: áp dụng công nghệ mới, những bước dịch chuyển có tính chất chiến lược, tổ chức lại dây chuyền sản xuất, liên kết hoặc hợp nhất với doanh nghiệp khác, tái cơ cấu các bộ phận kinh doanh, đến nỗ lực tối ưu hóa phong cách văn hóa tập đoàn… Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 19
 20. Các trường phái thay đổi có hoạch định (Bernard Burnes, 2009) • Trường phái quan điểm cá nhân - Individual perspective school (như Pavlov, 1927; Skinner, 1974): tập trung vào khía cạnh tâm lý và hành vi của sự thay đổi  Thay đổi là kết quả của một quá trình học tập. • Trường phái năng động nhóm - Group dynamic school (như Lewin, 1947; Schein, 1969): nhấn mạnh vào việc đem đến sự thay đổi tổ chức thông qua các đội nhóm làm việc. • Trường phái hệ thống mở - Open system school (như Miller, 1967; Burke, 1980): nhấn mạnh vào việc đạt được sự cộng hưởng tổng thể; những thay đổi bên trong một khu vực sẽ ảnh hưởng đến các khu vực khác, và ngược lại. Giới thiệu OCD - Dr. Lan Anh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản