Bài giảng Quản trị học - Chương 13: Quản trị sự thay đổi

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
720
lượt xem
90
download

Bài giảng Quản trị học - Chương 13: Quản trị sự thay đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Bài giảng Quản trị học - Chương 13: Quản trị sự thay đổi nhằm mô tả bốn loại thay đổi của tổ chức Giải thích tiến trình hoạch định sự thay đổi của tổ chức Xác định bốn phương pháp thay đổi của tổ chức và sự kết hợp các phương pháp. Mối quan hệ giữa sự đổi mới và những thay đổi của tổ chức Thảo luận việc học hỏi của tổ chức phối hợp như thế nào với sự thay đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Chương 13: Quản trị sự thay đổi

  1. CHƯƠNG XIII QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Mô tả bốn loại thay đổi của tổ chức Giải thích tiến trình hoạch định sự thay đổi của tổ chức Xác định bốn phương pháp thay đổi của tổ chức và sự kết hợp các phương pháp. Mối quan hệ giữa sự đổi mới và những thay đổi của tổ chức Thảo luận việc học hỏi của tổ chức phối hợp như thế nào với sự thay đổi.
  3. BA GIAI ĐOẠN CỦA SỰ THAY ĐỔI Phá vỡ Phá vỡ hiện trạng hiện trạng Chuyển đổi Chuyển đổi Xây dựng lại Xây dựng lại Phá vỡ hiện trạng Lập kế hoạch và chuẩn bị cho sự chuyển đổi Chuyển đổi Xây dựng lại Sự thay đổi được củng cố
  4. CÁC KIỂU THAY ĐỔI TỔ CHỨC Những điều chỉnh nhỏ Thay đổi đón đầu dần dần Thay đổi phản ứng lại dần dần Mức độ thay đổi Thay đổi đón đầu triệt để Thay đổi phản ứng lại Chuyển đổi triệt để chính yếu Cách thức thay đổi Trước những thay đổi Sau những thay đổi của môi trường của môi trường
  5. HOẠCH ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI Đánh giá những thay đổi của môi trường Xác định khoảng cách giữa kết quả và mục tiêu Chẩn đoán các vấn đề của tổ chức Phối hợp và truyền thông tầm nhìn về tương lai Phát triển và thực hiện chiến lược thay đổi Lập kế hoạch để tiên lượng và giảm thấp sự chống đối Lập kế hoạch giám sát và thực thi sự thay đổi
  6. THỰC THI SỰ THAY ĐỔI Dựa trên công Tái thiết kế tổ nghệ chức Kết hợp các phương pháp Dựa trên công việc Định hướng con người
  7. VAI TRÒ CỦA ĐỔI MỚI TRONG QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC Đổi mới là quá trình sáng tạo và thực hiện những ý tưởng mới. Ý tưởng mới là sáng tạo ra một cái gì mới và hoàn toàn khác với những cái đang có ở hiện tại. Sự đổi mới và thay đổi có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Doanh nghiệp trong điều kiện môi trường năng động và luôn thay đổi. Các loại đổi mới: •Đổi mới kỹ thuật •Đổi mới quy trình •Đổi mới về quản trị •Sự hội tụ
  8. CÁC LOẠI ĐỔI MỚI: SỰ HỘI TỤ
  9. TỔ CHỨC HỌC TẬP Lãnh đạo chia sẻ Chiến lược Văn hoá của Tổ chức định hướng sự đổi mới học tập khách hàng Thiết kế tổ Cường độ sử chức hữu cơ dụng thông tin

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản