intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
128
lượt xem
20
download

Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 6 Hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng nhằm trình bày về hậu cần kinh doanh, chuỗi cung ứng. Thế nào là Chuỗi cung ứng? Tất cả các cơ sở vật chất, chức năng, hoạt động, kết hợp các luồng chảy và chuyển đổi hàng hóa và dịch vụ từ nguyên vật liệu đến tay khách hàng, cũng như các luồng thông tin liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

 1. TS Nguyễn Thành Hiếu
 2. Dự trữ Sản phẩm Mức dịch vụ Thông tin Vận chuyển Mạng lưới
 3. Thế nào là Chuỗi cung ứng? Tất cả các cơ sở vật chất, chức năng, hoạt động, kết hợp các luồng chảy và chuyển đổi hàng hóa và dịch vụ từ nguyên vật liệu đến tay khách hàng, cũng như các luồng thông tin liên quan Là một nhóm tích hợp của quá trình “ nguồn lực”, “ sản xuất” và “phân phối” sản phẩm
 4. Chuỗi cung ứng là một tổ chức phức hợp và hoàn chỉnh để đưa hàng hóa dịch vụ từ nguyên vật liệu tới người tiêu dùng cuối cùng
 5.  Chuỗi cung ứng có thể được phân tích bằng cách sử dụng phương pháp phân tích chung: mô hình chuỗi cung ứng SCOR  SCOR là một mô hình được sử dụng rộng rãi giúp phát hiện và dẫn truyền những vẫn đề phức tạp về chuỗi cung ứng  SCOR thường được sử dụng đê xác định, đo lường, tổ chức lại và cải thiện quá trình chuỗi cung ứng  Đây là một quá trình tuần hoàn: – Sắp xếp lại quá trình – Đo lường hiệu suất, so và làm lại một cách tốt – Nắm bắt được cấu sánh mục tiêu ngàng nhất những mục tiêu hình của chuỗi cung công nghiệp nội bộ và chưa đạt được hoặc ứng bên ngoài thay đổi mục tiêu kinh doanh Tìm hiểu chi tiết về 3 bước của quá trình
 6. Mô hình chuỗi cung ứng SCOR Nắm bắt được đặc tính của chuỗi cung ứng 
 Đặc tính của chuỗi cung ứng là sự tương tác được tổ chức trong chuỗi cung ứng. Nó được thúc đẩy bởi:  Cấp độ của sự kết hợp và nguồn thông tin  Định vị nguồn lực và sản phẩm  Thiết lập phương pháp sản xuất  Kênh phân phối, triển khai hàng tồn kho và sản phẩm  Định vị trở lại và các phương pháp
 7. Mô hình chuỗi cung ứng SCOR – Đo lường hiệu suất, so sánh mục tiêu nội bộ và bên ngoài Hoạt động chuỗi cung ứng được thúc đẩy bởi  Độ tin cậy: những thành công trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng đúng thời gian, hoàn thành mục tiêu, không có thiệt hại…  Phản hồi: thời gian cần để phản ứng và đáp ứng những nhu cầu của khách hàng  Độ linh hoạt: khả năng của chuỗi cung ứng trong việc tăng/giảm nhu cầu trong thời gian hoạt động  Chi phí: đánh giá mục tiêu của các thành phần chi phí của chuỗi cung ứng  Quản lý tài sản: đánh giá các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 8. Các số liệu được định nghĩa để đo hiệu suất và sự tiến bộ trong suốt thời gian hoạt động: Performance attribute Performance metrics Độ tin cậy 1 Hoàn thiện đơn đặt hàng Phản hồi 2 Chu kỳ thực hiện đơn hàng Độ linh hoạt 3 Ưu điểm của tính linh hoạt 4 Ưu điểm của k.n thích nghi 5 Nhược điểm của k.n thích nghi 6 Giá trị tài sản rủi ro Chi phí 7 Quản lý chi phí 8 Hàng tồn kho Quản lý tài sản 9 Vòng quay tiền mặt 10 Lợi nhuận trên tài sản cố định 11 Lợi nhuận trên vốn lưu động
 9. Chuỗi cung ứng SCOR Supply Chain Model – Mô hình chuỗi cung ứng SCOR Sắp xếp lại quá trình và làm lại một cách tốt nhất những mục tiêu chưa đạt được hoặc thay đổi mục tiêu kinh doanh 
T Quá trình tái kỹ nghệ cổ điển từ “Như là” tới “ Là”  Phân tích 6 sigma của quá trình bị lỗi  Lý thuyết phân tích những hạn chế của quá trình để làm sáng tỏ nguyên nhân của vấn đề  ISO – 9000 quá trình nắm bắt và kiểm soát  Cân bằng SCOR và điểm chuẩn  Và một loạt những kỹ thuật công nghiệp kết hợp khác dựa trên những thực hành tốt nhất trong quá trình cải thiện
 10. • MỘT SỐ VÍ DỤ CHUỖI CUNG ỨNG
 11. Nuôi trồng/ Đánh bắt Khách hàng Nuôi trồng/ Thu mua/ Sản xuất/ Phân phối/ Khách Bán lẻ Đánh bắt Gom hàng Chế biến Xuất khẩu hàng Khách hàng Nuôi trồng/ Thu mua/ Đánh bắt Gom hàng Thông tin
 12. Khách hàng Nông dân Trung gian địa phương độc lập Nhà bán lẻ địa Xử lý phương Nông trại xoài Nhà bán lẻ, sử hữu bởi người mua nước công ty ngoài Xuất khẩu Khách hàng xoài tươi nước ngoài
 13. Nhà sản xuất Trung gian Bán buôn địa linh kiện nước địa phương phương/ Bán ngoài trực tiếp Nhà sản Khách hàng Thuộc da địa phương xuất giầy địa phương Bán lẻ địa Thầu phụ cho phương công ty lớn
 14. Chuỗi cung ứng của Wal- mart  Wal-Mart và Procter & Gamble (P&G) Nhà sản Nhà cung xuất cấp bao bì giấy Cửa Các kho hàng Procter chứa của của Khác & Wal- Wal- h Gamble mart mart hàng Nhà sản Nhà sản Dòng thông tin về sản xuất dầu xuất dầu phẩm, giá, kế hoạch sản cacao thơm xuất, và khả năng cung cấp 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2