intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - TS Hồ Viết Tiến

Chia sẻ: Dsczx Dsczx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

55
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương 1 Tổng quan về thị trường tài chính nằm trong bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về tổng quan thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, quỹ đầu tư chứng khoán, thị trường quyền chọn, thị trường giao sau, giao dịch, phân tích đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - TS Hồ Viết Tiến

 1. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ THN TRƯỜNG TÀI CHÍNH Giảng viên : TS. Hồ Viết Tiến Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MInh Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Nội dung : 1/ Nhập môn 2/ Thị trường trái phiếu 3/ Thị trường cổ phiếu 4/ Quyền mua cổ phiếu 5/ Quỹ đầu tư chứng khoán 6/ Thị trường quyền chọn 7/ Thị trường giao sau 8/ Giao dịch 8/ Phân tích đầu tư 9/ Khái niệm về quản lý danh mục đầu tư 1
 2. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Tài li u tham kh o: Bodie, Z., A. Kane, A. J. Marcus, 1999, Investment, 4th Edition, Irwin McGraw-Hill Edition, USA. Reilly, F. K., K. C. Brown, 2003, Investment Analysis and Portfolio Management, 7th Edition, Thomson South-Western Edition, USA. Maginn, J. L., D. L. Tuttle, D. W. McLeavey, J.E. Pinto, 2007, Managing Investment Portfolio, a Dynamic Process, 3rd Edition, CFA Investment Series, John Wiley and Sons Inc. Edition, USA. Teweles R. J., E.S. Bradley, 1998, The Stock Market, 7e Edition, Ed. Wiley Edition, USA. Frank, J. Fabozzi, Franco Modigliani, Michael G. Ferri, 1998, Foundations of financial markets and institutions, 2d edition, Prentice-Hall Edition, New York, USA. Fischer, D. E., R. J. Jordan, 1995, Security Analysis and Porfolio Management, Prentice Hall International, Inc., USA. Downes, J. và J. E. Goodman, 2003, Dictionary of Finance and Investment, 6th ed., Barons Edition, N.Y., USA. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Các chủ đề thuyết trình 1/ Thị trường trái phiếu (Bond Market) 2/ Thị trường cổ phiếu (Equity Market) 3/ Thị trường hối đoái (Foreign Exchange Market) 4/ Thị trường nguyên liệu (Commodities Market) 5/ Thị trường vàng – bạc (Bullion Market) 6/ Thị trường phái sinh (Derivatives Market) 7/ Xu hướng thị trường tài chính - châu Âu và Hoa Kỳ (Financial Market Trends– Europe versus US) 8/ Thị trường quỹ tương hỗ (Pension Market) 9/ Dòng vốn vào thị trường mới nổi (External Finance for Emerging markets) 10/ Quản lý quỹ (Fund Management) – không ưu tiên 2
 3. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Nội dung chương 1: 1. Vai trò của thị trường tài chính 2. Hàng hóa giao dịch trên thị trường tài chính 3. Các bên tham gia thị trường 4. Các loại thị trường 5. Tổng quan về các thị trường trên thế giới Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 1. Vai trò của thị trường tài chính a) Khái niệm về thị trường tài chính Các thị trường Hàng hóa Cầu Dịch vụ Cung Vốn Tiền, lãi, thu nhập … 3
 4. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Các bên tham gia thị trường tài chính 1. Cung tiền – cầu CK 2. Cầu tiền – cung CK a) Nhà đầu tư cá nhân a) Doanh nghiệp b) Nhà đầu tư tổ chức b) Nhà nước (doanh nghiệp, nhà nước, tổ chức khác) Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 1. Vai trò của thị trường tài chính b) Đối với nhà đầu tư Đa dạng hóa đầu tư dễ dàng (so sánh với đầu tư trực tiếp) Suất sinh lợi tương đối cao trong dài hạn (so sánh với lãi suất tiết kiệm) Giảm thiểu rủi ro Tính thanh khoản cao (từ T+5 đến T+0) (so sánh với đầu tư trực tiếp). Giá trị cầm cố 4
 5. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 5
 6. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 6
 7. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 7
 8. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính c) Vai trò đối với doanh nghiệp Là một trong những nguồn tài trợ từ bên ngoài quan trọng của doanh nghiệp Tài trợ từ bên ngoài : Vay nợ ngân hàng Phát hành : phát hành riêng lẻ hoặc phát hành ra công chúng … Công cụ điều chỉnh cơ cấu vốn hiệu quả Thay đổi tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn Thay đổi quy mô vốn chủ sở hữu Khả năng định giá công ty liên tục, nhanh chóng Giá trị thị trường của công ty = Giá cổ phiếu x số lượng cổ phiếu đang lưu hành 8
 9. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính d) Vai trò đối với nhà nước Tài trợ cho những thâm hụt ngân sách của chính phủ Phương tiện điều chỉnh và kiểm soát nền kinh tế thông qua các chính sách tiết kiệm, chính sách đầu tư, chính sách tiền tệ (lãi suất, tỷ giá) và chính sách công nghiệp sẽ làm ảnh hưởng đến các bên tham gia thị trường Huy động đầu tư nước ngoài một cách hiệu quả Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính d) Vai trò đối nền kinh tế Huy động vốn : thị trường sơ cấp (cổ phiếu và trái phiếu) Kênh luân chuyển vốn hiệu quả trong nền kinh tế (thị trường thứ cấp) Phân bổ và dịch chuyển rủi ro : thị trường phái sinh, thị trường bảo hiểm Thúc đNy thương mại quốc tế : thị trường hối đoái 9
 10. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 2. Các hàng hóa giao dịch trên thị trường Phân loại theo sản phNm 1/ Thị trường trái phiếu (Bond Market) 2/ Thị trường cổ phiếu (Equity Market) 3/ Thị trường tiền tệ (Money Market) 3’/ Thị trường hối đoái (Foreign Exchange Market) 4/ Thị trường nguyên liệu (Commodities Market) 4’/ Thị trường vàng – bạc (Bullion Market) 5/ Thị trường phái sinh (Derivatives Market) 6/ Thị trường quỹ tương hỗ (Pension Fund Market) 6’/ Thị trường quản lý quỹ (Fund Management) 6’’/ Thị trường quỹ rủi ro (Hedge Funds) 7/ Thị trường bảo hiểm (Insurance Market) 8/ Thị trường chứng khoán hóa (Securitisation)... Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 2. Các hàng hóa giao dịch trên thị trường Phân loại theo thời gian : thị trường tiền tệ và thị trường vốn a) Công cụ của thị trường tiền tệ Đặc điểm : Thời hạn tối đa là 1 năm; Thường là các chứng khoán nợ Phát hành với giá chiết khấu và hoàn trả bằng mệnh giá; Mệnh giá cao; Giá trị giao dịch lớn; Các bên tham gia thị trường thường là các định chế tài chính (tổ chức tín dụng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán...) Thanh khoản cao; Rủi ro thấp, gần bằng 0 (tín phiếu Kho bạc Nhà nước thường được coi là chứng khoán phi rủi ro – free risk security). 10
 11. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Các loại sản phNm : Tín phiếu kho bạc (Treasury Bill); Tín phiếu ngân hàng trung ương; Thương phiếu (Commercial Paper); Chấp thuận ngân hàng (Banker’s Acceptance); Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit); Hợp đồng mua lại (repurchase Agreement – Repo); Chứng chỉ quỹ thị trường tiền tệ. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Các hàng hóa trên thị trường chứng khoán b) Phân loại Chứng khoán vốn : cố phiếu và các chứng khoán tương tự Chứng khoán nợ : trái phiếu và các chứng khoán tương tự,… Chứng khoán hỗn hợp hay trung gian : trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi cổ tức (không phải ưu đãi mua cổ phiếu) Chứng khoán phái sinh : hợp đồng giao sau (future contract), hợp đồng quyền chọn (options), hợp đồng hoán đổi (swaps)… 11
 12. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính c) Đặc điểm chứng khoán Tổ chức phát hành Đồng tiền sử dụng Kết hợp với quyền sở hữu hay quyền chủ nợ Thời gian đáo hạn Độ thanh khoản Phương thức thanh toán Đảm bảo phát hành (thế chấp...) Thuế (một số chứng khoán chính phủ hay chứng khoán chính quyền địa phương có thể được miễn thuế) – miễn thuế, giảm thuế, lùi thời gian nộp thuế Mức độ rủi ro… Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 3. Các bên tham gia a) Tổ chức phát hành Doanh nghiệp (cổ phiếu, trái phiếu…) Nhà nước (trái phiếu, tín phiếu…) Các tổ chức trung gian tài chính (các chứng chỉ quỹ, các công cụ phái sinh…) ex. : Các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Các pháp nhân khác có quyền phát hành chứng khoán 12
 13. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính b) Các nhà đầu tư Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư định chế (đầu tư tổ chức) (the zinzin), các doanh nghiệp có thặng dư ngân quỹ. N.B. Phân biệt 3 khái niệm : đầu tư, đầu cơ và lũng đoạn thị trường. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính c) Trung gian tài chính (ví dụ : TTCK) UBCKNN NH đầu tư Công Sở giao Công Quỹ đầu ty CK dịch ty CK tư CK Tổ chức PH Trung tâm Trung Cty tư vấn thanh toán bù tâm lưu trừ ký Nhà đầu tư Nhà đầu tư định chế cá nhân 13
 14. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Vai trò của một số trung gian tài chính Quỹ đầu tư : Chuyển đổi các nguồn vốn tương đối nhỏ, phân tán và ngắn hạn thành các khoản đầu tư có thể tương đối lớn và dài hạn Giảm thiểu rủi ro bằng cách phân tán tài sản trong các sản phNm khác nhau Giảm thiểu phí thông tin và phí giao dịch Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Công ty chứng khoán : Môi giới Tự doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bảo lãnh phát hành chứng khoán Tư vấn đầu tư chứng khoán Nói chung các trung gian tài chính có vai trò làm giảm chi phí thông tin, giao dịch và làm cho cơ chế giao dịch trở nên hiệu quả, thông suốt 14
 15. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính d) Cơ quan điều tiết – Nhà nước Vai trò của nhà nước : Bảo vệ các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nhỏ Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cạnh tranh, đồng thời ngăn chặn các hành vi thao túng thị trường ; Ổn định hệ thống tài chính quốc gia Kiểm soát các bên tham gia nước ngoài Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Các phương tiện thực hiện Chính sách kinh tế (lãi suất cơ bản, tỷ giá, lạm phát, tăng trưởng kinh tế…) Hệ thống luật pháp : Luật và các văn bản dưới luật liên quan đến lĩnh vực tài chính và thị trường tài chính Tổ chức giám sát và điều hành (UBCKNN, Sở Giao dịch, Trung tâm Giao dịch) Hợp tác quốc tế 15
 16. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 4. Các thị trường a) Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp Thị trường sơ cấp : là thị trường phát hành chứng khoán ra công chúng, có chức năng huy động vốn cho tổ chức phát hành Thị trường thứ cấp : là thị trường trao đổi các chứng khoán đã phát hành. Thị trường này có chức năng tạo thanh khoản cho các chứng khoán đang lưu hành 16
 17. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính b) Thị trường tập trung, thị trường OTC và thị trường tự do Thị trường tập trung : là thị trường niêm yết. Điều kiện niêm yết khá nghiêm ngặt. Giao dịch trên thị trường này thường theo cơ chế đấu giá khớp lệnh, hoặc báo giá. Thị trường OTC : Thị trường nay lúc đầu được hiểu là thị trường giao dịch các chứng khoán chưa niêm yết giữa các công ty chứng khoán và nhà đầu tư, trong đó công ty chứng khoán đứng ra làm đối tác cho mọi giao dịch. Ngày nay OTC còn được hiểu là thị trường tự do Thị trường tự do : nơi giao dịch giữa các nhà dầu tư với nhau c) Sàn giao dịch và thị trường on-line Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 5. Các thị trường trên thế giới (vd: thị trường chứng khoán) a) Thị trường các nước phát triển b) Thị trường mới nổi 17
 18. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Số công ty niêm yết tại TP.HCM (2008) 200 181 180 160 150 140 117 120 100 80 60 44 40 24 30 17 21 20 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Giá trị vốn hóa thị trường của thị trường TP.HCM Giá trị vốn hoá thị trường phiên cuối năm Năm của cổ phiếu niêm yết (tỷ đồng) Tăng 2000 1.046 136% 2001 1.605 53% 2002 2.537 58% 2003 2.408 -5% 2004 3.913 63% 2005 7.765 98% 2006 145.896 1779% 2007 364.425 150% 2008 167.824 -53,9% 6/11/2009 423.217 152,2% 18
 19. Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Mức tăng chỉ số VN-Index Năm Chỉ số VN-Index phiên cuối năm Tăng 2000 206.83 106,8% 2001 235.40 13,8% 2002 183.33 -22,1% 2003 166.94 -8,9% 2004 239.29 43,3% 2005 307.50 28,5% 2006 751.77 144,5% 2007 927.02 23,3% 2008 315.62 -66,0% 6/11/2009 554.88 75,8% Trung bình 20,3% Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính 150% 144.5% 106.8% 100% 84.3% 50% 43.3% 28.5% 23.3% 13.8% 0% -8.9% -22.1% -50% -66.0% -100% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 19
 20. V TO V N INDEX V TB V SH V PK Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính V TA V TC V NM V NE V IS V IP V ID V IC V HC V FM V F1 V GP V FC UNI TY AUIC TTP TSC TTC TS4 TRI TRC TPC TNC TNA TM C S TM TDH TCT TCR TCM TA C STB ST8 SSI SSC SM C SJS SJD SJ1 SHC SGH SFN SGC SFI SFC SDN SCD SC5 SA V SA MSA F RIC RHC RA L REE PV T PRUB F1 PV D PPC PNC PM S PJT PGC PET PA C NTL NSCNKD NHC NA V M PC M HC M CV M CP M A FPF1 LGC LB M L10 LA F KHP KHA KDC ITA IM P IFS ICF HTV HT1 HSI HPG HRC HM C HDC HB D HB C HA X HA S HA P GTA GM D GM C GIL FPT FPC FM C DX P DTT DRC DPR DPM DPC DNP DM C DIC DHA DHG DCT DCC CY C COM CLC CII CA N B TC B T6 B PC BM P B HS BBT BBC A NV A LP A LT A GF A CL ABT -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% Chương 1 : Tổng quan về thị trường tài chính Su t sinh l i c t c 2000-2005 STT Tên công ty Trung bình STT Tên công ty Trung bình 1 REE 5.16% 24 DHA 6.94% 2 SAM 4.41% 25 SFC 6.22% 3 HAP 6.88% 26 VF1 2.97% 4 TMS 4.95% 27 NKD 4.54% 5 LAF 6.04% 28 SSC 4.75% 6 SGH 4.39% 29 MHC 5.88% 7 CAN 6.18% 30 PNC 5.92% 8 DPC 5.29% 31 TNA 5.13% 9 BBC 5.17% 32 KDC 2.29% 10 TRI 7.26% 33 NHC 5.58% 11 GIL 7.44% 34 HTV 5.51% 12 BTC 2.51% 35 VNM 2.43% Các Th 13 BPC 8.18% 36 TYA 0.00% trư ng m i 14 BT6 5.75% 37 CII 4.00% n i 2000- 15 GMD 5.11% 38 RHC 5.57% 16 AGF 5.90% 39 UNI 4.48% 2005 : 2.37% 17 SAV 5.89% 40 SJS 2.10% 18 TS4 6.77% 41 BMP 3.03% 19 KHA 8.33% 42 STB 2.04% 20 HAS 5.50% 43 VSH 4.14% 21 VTC 4.47% 44 VFC 5.75% 22 PMS 7.02% 45 FPC 5.13% 23 BBT 2.42% Trung bính 5.40% 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2