intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Ra quyết định quản trị: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
154
lượt xem
43
download

Bài giảng Ra quyết định quản trị: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Các phương pháp ra quyết định nằm trong Bài giảng Ra quyết định quản trị nhằm trình bày về 6 phương pháp ra quyết định phổ biến. Phương pháp độc đoán, phương pháp phát biểu cuối cùng, phương pháp nhóm tinh hoa, phương pháp cố vấn, phương pháp nhất trí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ra quyết định quản trị: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng

 1. 1-1 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ TS. Nguyễn Ngọc Thắng Khoa Quản Trị Kinh Doanh M: + 094 66 11 417 E: thangnn@vnu.edu.vn
 2. 1-2 Ra quyết định quản trị
 3. 1-3 Ra quyết định Quản trị Chương I- Vấn đề và quyết định quản trị Chương II- Mô hình ra quyết định Chương III- Các phương pháp ra QĐ Chương IV- Phát huy trí tuệ tập thể khi ra QĐ Chương V- Văn hóa với ra QĐ
 4. 1-4 Chương III- Các phương pháp ra QĐ 6 phương pháp ra QĐ phổ biến 1. Phương pháp độc đoán 2. Phương pháp phát biểu cuối cùng 3. Phương pháp nhóm tinh hoa 4. Phương pháp cố vấn 5. Phương pháp luật đa số 6. Phương pháp nhất trí
 5. 1-5 Chương III- Các phương pháp ra QĐ 1. Phương pháp độc Nhược điểm Ưu điểm đoán • Tiết kiệm thời gian. Phương pháp độc đoán • Nhân viên ít quyết tâm. • Thuận lợi đối với là khi bạn tự quyết định • Nhân viên dễ bất mãn. quyết định theo chuẩn. hoàn toàn và sau đó • Công việc liên quan đến • Lãnh đạo có kinh công bố cho nhân viên. 1 người. nghiệm
 6. 1-6 Chương III- Các phương pháp ra QĐ 2. Phương pháp Ưu điểm: sử dụng nguồn lực của nhóm và sáng kiến của họ phát biểu cuối cùng Phương pháp phát biểu Hạn chế: có thể nhân viên ít quan tâm cuối cùng bạn cho phép nhân viên thảo luận và đề nghị giải pháp cho vấn đề, sau đó bạn là người quyết định
 7. 1-7 Chương III- Các phương pháp ra QĐ 3. Phương pháp nhóm tinh hoa Phương pháp nhóm tinh hoa có sự tham gia của bạn và ít nhất một người khác vào việc ra quyết định Ưu điểm Nhược điểm • Tiết kiệm thời gian • Nhân viên ít quyết tâm. • Thảo luận cởi mở • Xung đột vẫn duy trì • Phát triển nhiều ý tưởng • Ít có sự tương tác.
 8. 1-8 Chương III- Các phương pháp ra QĐ 4. Phương pháp cố vấn Ưu điểm - Sử dụng nguồn lực cả nhóm. - Thảo luận cởi mở. - Phát triển nhiều ý tưởng. Bạn có thể đưa ra một quyết định ban đầu thăm dò để nhóm thảo luận và thu thập dữ liệu Nhược điểm Bạn xem xét cẩn thận - Xác định ai là chuyên gia ? và cởi mở ý kiến của - Lãnh đạo phải cởi mở. nhóm trước khi ra quyết định.
 9. 1-9 Chương III- Các phương pháp ra QĐ 5. Phương pháp luật đa số Phương pháp luật đa số cho phép mỗi thành viên có một lá phiếu bình đẳng. Quyết định nhận được từ đại đa số phiếu sẽ thắng và trở thành quyết định cuối cùng. Ưu điểm - Tiết kiệm thời gian. - Cho phép kết thúc các cuộc thảo luận. Nhược điểm - Thiểu số cô lập. - Quyết tâm trong toàn nhóm không cao.
 10. 1-10 Chương III- Các phương pháp ra QĐ 6. Phương pháp nhất trí Ưu điểm - Kích thích sáng tạo. - Nhân viên quyết tâm. Phương pháp nhất trí có sự - Sử dụng mọi khả năng. tham gia của toàn thể nhân viên vào việc ra quyết định. Một quyết định không thể Nhược điểm đạt được cho tới khi - Tốn nhiều thời gian. toàn bộ nhân viên đồng ý - Các thành viên phải có về một quyết định nào đó. kỹ năng làm việc theo ê kíp cao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản