intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Thành Đạt

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

73
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2.2 giúp người học hiểu về "Hiệu quả và công bằng trong phân phối". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phúc lợi xã hội, hiệu quả Pareto trong tiêu dùng, các định lý trong kinh tế học phúc lợi xã hội, mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng, thất bại thị trường trong phân bổ nguồn lực,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Thành Đạt

CHƯƠNG 2:<br /> HIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG<br /> TRONG PHÂN PHỐI<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.1 Kinh tế học thực chứng và<br /> kinh tế học chuẩn tắc<br /> <br /> HIỆU QUẢ VÀ CÔNG BẰNG<br /> TRONG PHÂN PHỐI<br /> <br /> 2.2 Tối đa hóa thỏa dụng<br /> trong điều kiện giới hạn<br /> nguồn lực<br /> <br /> 2.3 Phúc lợi xã hội<br /> 2.4 Hiệu quả Pareto trong<br /> tiêu dùng<br /> 2.5 Các định lý trong kinh tế<br /> học phúc lợi xã hội<br /> <br /> 2.6 Mối quan hệ giữa hiệu<br /> quả và công bằng<br /> 2.7 Thất bại thị trường<br /> trong phân bổ nguồn lực<br /> <br /> 2<br /> <br /> Kinh tế học phúc lợi<br /> Phúc lợi xã hội<br />  Kinh tế học phúc lợi – 1 nhánh của kinh tế học, lấy phúc lợi xã hội<br /> <br /> làm tâm điểm nghiên cứu<br />  Phúc lợi xã hội là khái niệm phản ánh mức độ trạng thái cuộc<br /> sống trong xã hội được quyết định bởi hiệu quả xã hội và phân<br /> phối công bằng nguồn lực của xã hội.<br /> United Nations 1967:<br />  “Social welfare as an organized function is regarded as a body of<br /> activities designed to enable individuals, families, groups and<br /> communities to cope with the social problems of changing conditions.<br /> But in addition to and extending beyond the range of its responsibilities<br /> for specific services, social welfare should play a major role in<br /> contributing to the effective mobilization and deployment of human<br /> and material resources of the country to deal successfully with the<br /> social requirements of change, thereby participating in nation3<br /> building.”<br /> <br /> KINH TẾ HỌ C PHÚ C LƠI<br /> ̣<br />  Hiệu quả và công bằng là hai mạ t thuọ c đó i<br /> <br /> tương nghiên cưu củ a kinh tế họ c phú c lơi.<br /> ̣<br /> ́<br /> ̣<br />  Vì có sư đá nh đỏ i giưa hiệ u quả và công bà ng,<br /> ̣<br /> ̃<br /> nên hai khá i niệ m nà y mang tính tương đó i.<br />  Mọ t chính sá ch có thể đươc cho là tó t đó i vơi<br /> ̣<br /> ́<br /> ngươi nà y (đạ t đươc hiệ u quả ) nhưng lạ i không<br /> ̀<br /> ̣<br /> tó t đó i vơi ngươi khá c (không công bà ng).<br /> ́<br /> ̀<br /> <br /> 4<br /> <br /> KINH TẾ HỌ C PHÚ C LƠI<br /> ̣<br />  Thưc tế cho thá y, không có mọ t chính sá ch nà o<br /> ̣<br /> <br /> đươc coi là hoà n hả o.<br /> ̣<br />  Ngươi hoạ ch định chính sá ch phả i biế t chọ n lưa<br /> ̀<br /> ̣<br /> nhưng chuả n mưc rõ rà ng để là m cơ sơ cho việ c<br /> ̃<br /> ̣<br /> ̉<br /> quyế t định.<br />  Tiế p cạ n kinh tế học phúc lợi là phương phá p<br /> thích hơp nhá t trong việ c đá nh giá chính sá ch<br /> ̣<br /> củ a nhà nươc.<br /> ́<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2