intTypePromotion=3

Bài giảng Tài chính quốc tế: Giới thiệu môn học - Nguyễn Xuân Trường

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
12
lượt xem
1
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Giới thiệu môn học - Nguyễn Xuân Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính quốc tế: Giới thiệu môn học trình bày các nội dung chủ yếu, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, cấu trúc của môn học. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Giới thiệu môn học - Nguyễn Xuân Trường

02/03/2017<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> TÀI CHÍNH QUỐC TẾ<br /> INTERNATIONAL FINANCE<br /> <br /> TÀI CHÍNH QUỐC TẾ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mục tiêu môn học<br /> Cấu trúc chương trình<br /> Tài liệu tham khảo<br /> Phương pháp đánh giá kết quả học tập<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cung cấp kiến thức cơ bản về các khía cạnh<br /> tài chính trong môi trường kinh tế quốc tế.<br /> Giúp học viên nhận thức các mối liên kết và<br /> sự tương tác giữa các nền kinh tế trong xu<br /> hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc<br /> tế.<br /> Thảo luận các chủ đề tiền tệ-tài chính quốc tế<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 02/03/2017<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Môi trường tài chính-tiền tệ toàn cầu<br /> Cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái<br /> Những điều kiện cân bằng trong tài<br /> chính quốc tế<br /> Các thị trường tài chính quốc tế<br /> <br /> 4<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trần Ngọc Thơ (2011) Giáo trình Tài<br /> chính quốc tế, Đại học Kinh tế TP HCM.<br /> Nguyễn Văn Tiến (2011) Tài chính quốc<br /> tế, NXB Thống kê.<br /> <br /> 5<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cheol S. Eun, Bruce G.Resnick (2007),<br /> International Financial Management,<br /> 4th, McGraw Hill.<br /> Eiteman, Moffett (2004) Multinational<br /> Business<br /> Finance,<br /> 10e.<br /> Pearson<br /> Publisher.<br /> <br /> Maurice D.Levi (1996) International<br /> Finance, 3rd, McGraw Hill.<br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 02/03/2017<br /> <br /> YÊU CẦU VỚI HỌC VIÊN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Lên lớp đầy đủ, tham gia tích cực các<br /> hoạt động học tập trong lớp<br /> Thực hiện các hướng dẫn và yêu cầu về<br /> học tập của giảng viên<br /> Tôn trọng giảng viên và tập thể lớp<br /> Chấp hành tốt quy chế chung của<br /> trường về học tập, thi cử.<br /> 7<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tham dự trên lớp:<br /> 10%<br /> Kiểm tra giữa kỳ (thảo luận): 20%<br /> Thi hết môn:<br /> 70%<br /> <br /> 8<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản