intTypePromotion=3

Bài giảng Thị trường tài chính - GV. Trần Thị Thanh Phương

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
58
lượt xem
10
download

Bài giảng Thị trường tài chính - GV. Trần Thị Thanh Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày lý thuyết căn bản về thị trường tài chính, gồm 6 chương: tổng quan về thị trường tài chính, cổ phiếu và định giá cổ phiếu, trái phiếu và định giá trái phiếu, chứng khoán phái sinh, sở giao dịch chứng khoán, phân tích các chỉ số tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính - GV. Trần Thị Thanh Phương

 1. ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA NGÂN HÀNG -----------****------------ Thị trường tài chính GV: Trần Thị Thanh Phương (phuong.tran@ueh.edu.vn) 1
 2. Nội dung môn học Chương 1: Tổng quan về TTTC Chương 2: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu Chương 3: Trái phiếu và định giá trái phiếu Chương 4: Chứng khoán phái sinh Chương 5: Sở giao dịch chứng khoán Chương 6: Phân tích các chỉ số tài chính 2
 3. CHƯƠNG I 3
 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. PGS.TS. Bùi Kim Yến, “Thị trường chứng khoán”, Nhà xuất bản Lao động, 2009. 2. GS Lê Văn Tư, “Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính”, 2003. 3. TS. Đào Lê Minh (Ủy ban chứng khóan Nhà nước), Những vấn đề cơ bản về chứng khóan và thị trường chứng khóan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia THI TRUONG C KHOAN B 4 4
 5. Kết cấu chương I I. Tổng quan về thị trường tài chính II. Tổng quan về thị trường chứng khoán III. Cơ chế hoạt động của TTCK IV. Chức năng của TTCK 5
 6. Phần I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 6
 7. 1. Khái niệm thị trường (Market) ♦ Thị trường là một quá trình mà trong đó người mua và người bán một thứ hàng hóa tác động qua lại để xác định giá cả và số lượng hàng (Paul A. Samuelson) 7
 8. Biện pháp phục hồi  Khi Franklin D Roosevelt đắc cử tổng thống vào năm 1932, Chính Phủ Mĩ đã quyết định can thiệp để cứu trợ tình hình thất nghiệp và bình ổn thị trường.  Dụng cụ đo lường cho thị trường chứng khoán để tạm thời ngừng giao dịch  Quy định ngân hàng thương mại mà nhận các khoản ký gởi, gia hạn khoản vay, 8
 9. 2. Khái niệm thị trường tài chính (Financial market) Thị trường tài chính là thị trường giao dịch các loại tài sản tài chính. (Financial instruments) 9 9
 10. Các trung gian tài chính: -Tổ chức nhận tiền gửi -Tổ chức không nhận tiền gửi Những người cung cấp Những người cần và sử vốn dụng vốn + Các hộ gia đình + Các hộ gia đình + Các công ty Thị trường tài chính + Các công ty + Chính phủ + Chính phủ + Người nước ngoài + Người nước ngoài Luồng chu chuyển các nguồn lực tài chính ( Vốn) 10
 11. 3. Bản chất và chức năng của thị trường tài chính •Thị trường tài chính là nơi diễn ra sự luân chuyển vốn từ những người có vốn nhàn rỗi tới người thiếu vốn. • Bản chất TTTC chính là sự giao lưu, luân chuyển vốn của xã hội. • Hoạt động trên TT tài chính có ảnh hưởng trực tiếp tới sự giàu có của cá nhân, tới hành vi doanh nghiệp và người tiêu dùng và tới động thái chung của toàn bộ nền kinh tế. 11
 12. 4. Định chế tài chính trung gian 1. Ngân hàng thương mại (Commercial banks): 2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Non- profit banks):  Công ty tài chính (Finance companies).  Công ty bảo hiểm ( Insurance companies).  Quỹ hưu trí ( Retirement fund).  Công ty đầu tư (Investment company).  Công ty cho thuê tài chính ( Leasing company). 12
 13. Vai trò của các định chế tài chính trung gian a/ Chuyển đổi thời gian đáo hạn của các công cụ tài chính. b/ Giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa đầu tư. c/ Giảm thiểu chi phí hợp đồng và chi phí xử lý thông tin  Chênh lệch thông tin (Information asymmetry) -------> Lựa chọn nghịch (Adverse selection) -------> Rủi ro đạo đức (Moral hazard) d/ Cung cấp một cơ chế thanh toán 13
 14. Tổng kết: Chức năng của thị trường tài chính -Dẫn vốn từ những nơi thừa vốn sang những nơi thiếu vốn - Hình thành giá của các tài sản tài chính - Tạo tính thanh khoản cho tài sản tài chính - Giảm thiểu chi phí tìm kiếm và chi phí thông tin 14
 15. 4. Phân loại thị trường tài chính THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ THỊ TRƯỜNG TÀI THỊ TRƯỜNG VỐN CHÍNH 15 15
 16. Thị trường tiền tệ là thị trường phát hành và mua bán các công cụ tài chính ngắn hạn có thời hạn không quá một năm. THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG THỊ (INTERBANK MARKET) TRƯỜNG THỊ TRƯỜNG VỐN NGẮN HẠN (SHORT- (SHORT-TERM LOANS MARKET) TIỀN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI TỆ (FOREIGN EXCHANGE MARKET) 16 16
 17. Thị trường vốn là thị trường phát hành và mua bán các công cụ tài chính dài hạn có thời hạn trên một năm. THỊ TRƯỜNG THẾ CHẤP (M ORTGAGE MARKET) THỊ THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRƯỜNG (LEASING MARKET) VỐN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (SECURITIES MARKET) 17
 18. TỔNG QUAN CẤU TRÚC CỦA TTTC TT cho vay dài hạn TT Vốn TT tín dụng thuê mua TT chứng khoán TT Tài chính TT cho vay ngắn hạn TT tiền tệ TT hối đoái TT liên ngân hàng 18
 19. 5. Các công cụ của thị trường tài chính 1. Công cụ tài chính của thị trường tiền tệ:  Tín phiếu kho bạc (T bill)  Chứng chỉ tiền gửi ngân hàng (CD)  Thương phiếu (Commercial Paper)  Chi phiếu ngân hàng (Banker’s acceptances)  Thỏa thuận mua lại và bán lại (Repos – Repurchase agreement) 2. Công cụ tài chính của thị trường vốn:  Cổ phiếu (Stock)  Trái phiếu ( Bonds)  Chứng khoán phái sinh ( Derivatives) 19
 20. Phần 2: KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 20 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản