intTypePromotion=1

Bài Giảng Thống kê - kiểm kê và chỉnh lý biến động đất đai

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
170
lượt xem
25
download

Bài Giảng Thống kê - kiểm kê và chỉnh lý biến động đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài Giảng Thống kê - kiểm kê và chỉnh lý biến động đất đai với các nội dung chính như: Khái quát về đăng ký quyền sử dụng đất; đăng ký đất đai ban đầu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Giảng Thống kê - kiểm kê và chỉnh lý biến động đất đai

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA ĐỊA LÝ – BỘ MÔN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Bài Giảng THỐNG KÊ - KIỂM KÊ VÀ CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI GV: Nguyễn Quốc Hậu Vĩnh Long, 10/2010
 2. CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT I. KHÁI NIỆM ĐĂNG KÝ 1. Thuật ngữ về đăng ký 2. Đặc điểm chung của đăng ký II. KHÁI NIỆM ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Thuật ngữ đăng ký quyền sử dụng đất 2. Đặc điểm của đăng ký quyền sử dụng đất III. ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU VÀ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT 1. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 2. Đăng ký biến động về sử dụng đất
 3. CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT I. KHÁI NIỆM ĐĂNG KÝ 1. Thuật ngữ về đăng ký Là việc ghi vào sổ của bên tổ chức việc đăng ký để chính thức công nhận cho hưởng quyền lợi hay làm nghĩa vụ mà mục đích đăng ký đề ra; trong một số trường hợp đăng ký còn bao gồm cả việc cấp giấy chứng nhận cho đối tượng. 2. Đặc điểm chung của đăng ký - Phải thực hiện một số công việc nhất định (Gọi là thủ tục đăng ký) và phù hợp với quy định pháp luật của nhà nước. - Là quy định bắt buộc - Ghi vào sổ của cơ quan thực hiện đăng ký; trường hợp kết quả đăng ký có ý nghĩa trong các giao dịch dân sự thì cấp giấy chứng nhận - Mục đích của việc đăng ký là xác lập mối quan hệ pháp lý và đối tượng phải thực hiện đăng ký nhằm đảm bảo quyền lợi và ràng buộc trách nhiệm pháp lý của các bên
 4. CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT II. KHÁI NIỆM ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Thuật ngữ đăng ký quyền sử dụng đất Là việc ghi nhận về quyền sử dụng đất đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địạ chính và cấp giấy chứng nhận nhằm chính thức xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 2. Đặc điểm của đăng ký quyền sử dụng đất - Mang đặc điểm của đăng ký nói chung. - Là thủ tục hành chính do nhà nước quy định và thực hiện; bắt buộc đối với mọi trường hợp sử dụng đất. - Thực hiện đối với đất đai là loại tài sản đặc biệt: + Có giá trị đặc biệt + Không đồng nhất về quyền sử dụng đất giữa các nhóm người sử dụng đất, giữa loại đất, giữa các hình thức được giao hay cho thuê. + Thường có tài sản gắn liền + Làm cơ sở để nhà nước quản lý chặt chẽ theo quy hoạch và pháp luật. + Để người sử dụng đất yên tâm đầu tư, có điều kiện thực hiện các quyền.
 5. CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT III. ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU VÀ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT 1. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Đất đang có người sử dụng. - Đất được nhà nước giao, cho thuê sử dụng. 2. Đăng ký biến động về sử dụng đất - Người sử dụng đất thực hiện các quyền (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất). - Người sử dụng đất được phép đổi tên. - Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất - Chuyển mục đích sử dụng đất. - Thay đổi thời hạn sử dụng đất. - Chuyển đổi từ hình thức: cho thuê đất sang giao đất có thu tiền. - Có thay đổi những hạn chế quyền của người sử dụng đất. - Nhà nước thu hồi đất.
 6. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ 1. Đối tượng đăng ký quyền sử dụng đất. – Nguyên tắc chung : * Là người sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. * Là người sử dụng đất có quan hệ trực tiếp với nhà nước trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo pháp luật. – Người sử dụng đất chịu trách nhiệm đăng ký (Điều 9, Điều 107-LĐĐ) gồm: * Các tổ chức trong nước. * Hộ gia đình, cá nhân trong nước. * Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất (đối với đất nhà nước và công trình tín ngưỡng). * Cơ sở tôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động. * Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao . * Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở. * Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.
 7. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ – Những điểm lưu ý : + Đơn vị quốc phòng an ninh (Khoản 3 Điều 83/NĐ 181) thực hiện đăng ký đối với: * Đơn vị trực thuộc bộ (nơi đóng quân, căn cứ quân sự, công trình phòng thủ quốc gia, trận địa, công trình đặc biệt, nhà công cụ, đất khác mà chính phủ giao nhiệm vụ riêng cho bộ quốc phòng, công an). * Các đơn vị trực tiếp sử dụng (ga, cảng, công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, kho tàng, trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí, nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng; trại giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do bộ quốc phòng, bộ công an quản lý). * Trụ sở công an quân sự tỉnh, huyện; công an tỉnh, huyện, xã; đồn biên phòng.
 8. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ + Ủy ban nhân dân cấp xã (Khoản 2 - Điều 2/NĐ 181) thực hiện đăng ký đối với: * Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. * Đất xây dựng trụ sở ủy ban. * Đất giao cho UBND cấp xã xây dựng công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình khác của địa phương. + Không thực hiện đăng ký trong các trường hợp sau : * Người thuê đất nông nghiệp dành cho công ích xã, đất nhận khoán của các tổ chức; thuê hoặc mượn đất của người khác để sử dụng. * Tổ chức, cộng đồng dân cư được giao đất để quản lý được quy định tại Điều 3/NĐ 181
 9. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ 1.2 Người chịu trách nhiệm đăng ký (Điều 2, Khoản 1-Điều 39, Khoản 1-Điều 115/NĐ 181) – Nguyên tắc chung: là người chịu trách nhiệm trước nhà nước đối với việc sử dụng đất * Người đứng đầu của tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài sử dụng đất . * Thủ trưởng đơn vị quốc phòng, an ninh (Khoản 3 -Điều 81/NĐ 181) * Chủ tịch UBND cấp xã đối với đất do UBND cấp xã đăng ký. * Chủ hộ gia đình sử dụng đất . * Cá nhân người Việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất. * Người đại diện của cộng đồng dân cư sử dụng đất được UBND cấp xã chứng thực. * Người đứng đầu cơ sở tôn giáo sử dụng đất. * Người đại diện cho những người có quyền sử dụng chung thửa đất.
 10. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ 1.3. Ủy quyền đăng ký sử dụng đất (Khoản 2 Điều 39 và Khoản 2, 3 Điều 115/NĐ 181) – Người chịu trách nhiệm đăng ký được ủy quyền cho người khác trong mọi trường hợp. – Việc ủy quyền phải tuân theo quy định của pháp luật dân sự như sau : + Ủy quyền phải lập thành văn bản. + Văn bản ủy quyền của chủ hộ, cá nhân phải có chứng thực UBND cấp xã. Văn bản ủy quyền của tổ chức phải có dấu, chữ ký của người ủy quyền. + Người ủy quyền phải có đủ năng lực hành vi dân sự.
 11. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ 2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.1 Điều kiện cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (Điều 50-LĐĐ và Điều 48/NĐ) - Có một trong 6 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, sử dụng đất ổn định, không tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất. - Có một trong 6 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng ghi tên người khác thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu: + Phải kèm theo giấy tờ chuyển quyền có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày luật có hiệu lực thi hành mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền. + Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.
 12. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ 2.1 Điều kiện cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (Điều 50-LĐĐ và Điều 48/NĐ) 1. Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước 15/10/1993. 2.Giấy chứng nhận tạm thời được cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất (lập từ 1982-1995). 3. Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước 15/10/1993, nay được UBND cấp xã xác nhận thời điểm sử dụng. 4. Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất. 5. Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật. 6. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
 13. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ 2.1 Điều kiện cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (Điều 50-LĐĐ và Điều 48/NĐ) – Người đang sử dụng đất tại vùng có điều kiện kinh tế - khó khăn ở miền núi, hải đảo nếu: + Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. + Được UBND xã xác nhận đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp. – Người sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án, quyết định thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp của cơ quan có thẩm quyền và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. – Người được giao, cho thuê đất từ 15/10/1993 đến 30/06/2004 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận; trường hợp chưa thưc hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
 14. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ 2.1 Điều kiện cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (Điều 50-LĐĐ và Điều 48/NĐ) – Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có một trong 6 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu được UBND cấp xã xác nhận: + Đất không có tranh chấp + Phù hợp với quy hoạch + Sử dụng đất ổn định trước 15/10/1993 thì không phải nộp tiền + Sử dụng từ 15/10/1993 đến trước 01/07/2004 thì phải nộp tiền
 15. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ 2.2. Cấp giấy chứng nhận cho cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. – Đối với các loại đất có: đình, đền, am, miếu, từ đường, nhà thờ họ. – Được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu được UBND cấp xã xác nhận: + Đất đang được sử dụng cho cộng đồng. + Đất không có tranh chấp. 2.3. Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất. 2.4. Cấp giấy chứng nhận thuộc phạm vi quy hoạch chuyển mục đích khác (Điều 28, 50/LĐĐ; 48/NĐ 181) 2.5. Cấp giấy chứng nhận trong hành lang an toàn công trình (Điều 50, 51/LĐĐ, Điều 92/NĐ 181)
 16. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ 2.6. Các trường hợp không cấp giấy chứng nhận . – Đất do nhà nước giao cho tổ chức để quản lý. – Thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích. – Người sử dụng đất do thuê của người khác. – Người được khoán đất trong các nông trường, lâm trường. – Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50, 51/LĐĐ.
 17. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Yêu cầu nội dung đăng ký quyền sử dụng đất. Khoản 2 Điều 47 của Luật Đất đai năm 2003, các Điều 43, 44 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Điều 3 của Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT (1) Vị trí thửa đất; (2) Ranh giới thửa đất; (3) Diện tích thửa đất; (4) Người sử dụng đất; (5) Nguồn gốc sử dụng đất; (6) Mục đích sử dụng đất; (7)Thời hạn sử dụng đất; (8) Tài sản gắn liền với đất; (9) Nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa thực hiện; (10) Những hạn chế về quyền sử dụng đất.
 18. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2. Xác định nội dung đăng ký. – Người sử dụng thửa đất – Vị trí sử dụng đất: địa chỉ thửa, số thứ tự thửa và số thứ tự tờ bản đồ (do VPĐK QSDĐ cung cấp) – Diện tích thửa – Nguồn gốc sử dụng đất – Mục đích sử dụng đất – Thời gian sử dụng đất – Tài sản gắn liền với đất – Thay đổi về sử dụng đất; kê khai đối với trường hợp đăng ký biến động về sử dụng đất.
 19. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QSDĐ LẦN ĐẦU 1. Nguyên tắc thực hiện cơ chế “một cửa” a) Người sử dụng đất chỉ phải đến một nơi (một cơ quan) để nộp hồ sơ b) Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện niêm yết công khai c) Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, người tiếp nhận phải có trách nhiệm: xem xét mức độ đầy đủ của hồ sơ (về loại giấy tờ phải nộp và nội dung kê khai trên đơn), nếu đủ điều kiện mới tiếp nhận.
 20. CHƯƠNG II: ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI BAN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QSDĐ LẦN ĐẦU 2. Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người sử dụng đất (Theo NĐ88/) a) Văn phòng ĐKQSDĐ (cấp Huyện) thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ mà người nhận QSDĐ là hộ gia đình, cá nhân. b) Văn phòng ĐKQSDĐ (cấp Tỉnh) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ mà người nhận QSDĐ là tổ chức.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2