intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thuế: Chương 2 - Th.S Trần Hải Hiệp

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:51

78
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thuế: Chương 2 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Th.S Trần Hải Hiệp biên soạn với các nội dung chính như: tổng quan về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nội dung luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuế: Chương 2 - Th.S Trần Hải Hiệp

 1. LOGO THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Th.S Trần Hải Hiệp LOGO
 2. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp NỘI DUNG 1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK, THUẾ NK 2 NỘI DUNG LUẬT THUẾ XK. THUẾ NK 4
 3. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp I. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK, THUẾ NK v 1. Khái niệm v Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu là loại thuế thu vào hàng hóa được mua bán, trao đổi qua biên giới giữa các quốc gia; kể cả hàng hóa từ thị trường trong nước bán vào khu phi thuế quan và ngược lại. #
 4. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp I. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK, THUẾ NK v 2. Đặc điểm v -Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu là loại thuế gián thu. v - Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu chỉ thu vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; không thu vào dịch vụ. v - Mức thuế suất thuế Nhập khẩu phân biệt theo từng loại hàng hóa, phân biệt giữa nước đã ký hiệp định ưu đãi về thuế nhập khẩu với nước chưa ký hiệp định ưu đãi.
 5. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp I. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK, THUẾ NK v - Tùy theo tình hình kinh tế của thế giới, khu vực và mỗi nước nên việc sử dụng thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu ở từng thời kỳ sẽ khác nhau. v - Thông thường cùng một sản phẩm thì thuế suất thuế nhập khẩu cao hơn thuế suất thuế xuất khẩu. #
 6. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp I. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK, THUẾ NK v 3. Vai trò v - Bảo hộ sản xuất trong nước: v Thông qua việc thu thuế Nhập khẩu đã làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu, giúp các nhà sản xuất trong nước cạnh tranh về giá đối với hàng hóa nhập khẩu. v Tuy nhiên, trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì vai trò bảo hộ của thuế Nhập khẩu có chiều hướng giảm do thực hiện cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu.
 7. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp I. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK, THUẾ NK v Chính sách ngoại thương: v - Chính sách bảo hộ mậu dịch v + Hàng rào thuế quan v + Hàng rào phi quan thuế: quota, tiêu chuẩn SP, phá giá đồng tiền nội địa, môi trường,… v - Chính sách tự do mậu dịch: v + Chính sách mậu dịch tự do tuyệt đối v + Chính sách mậu dịch tự do theo vùng lãnh thổ v + Chính sách mậu dịch tự do theo nhóm quốc gia v + Quy chế tối huệ quốc.
 8. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp I. TỔNG QUAN VỀ THUẾ XK, THUẾ NK v - Thuế Xuất khẩu đánh vào giá trị hàng hóa xuất khẩu nhằm hạn chế xuất khẩu những vật tư, nguyên liệu quan trọng. v Đa số các nước chỉ thu đối với nguyên liệu thô xuất khẩu, còn thành phẩm xuất khẩu thì không thu thuế hoặc thu với mức thuế suất rất thấp. v - Tạo khoản thu cho ngân sách nhà nước. v - Góp phần điều tiết hàng hóa nhập khẩu #
 9. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp II. NỘI DUNG LUẬT THUẾ XK, THUẾ NK v Luật thuế Xuất khẩu - thuế Nhập khẩu được chính thức áp dụng ở Việt Nam từ năm 1991.
 10. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp 1. Đối tương chịu thuế v - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, bao gồm hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, bưu điện… v - Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan hoặc từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. * v - Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất nhập khẩu. #
 11. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp Đối tương không chịu thuế v - Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam. v - Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan. v - Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài. v - Hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. v - Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu. v - Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.
 12. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp Lưu ý: VIỆT NAM BIÊN GiỚI Khu phi thuế quan A HÀNG HÓA Khu phi thuế quan B
 13. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp 2. Đối tượng nộp thuế v - Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. v - Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu. v - Cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh. v - Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay, bao gồm: đại lý làm thủ tục hải quan; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh; tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác. #
 14. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp 3. Phương pháp tính thuế v Thuế Số lượng Đơn giá Thuế suất xuất = hàng hóa * tính thuế * của thuế khẩu xuất khẩu xuấtkhẩu v Thuế Số lượng Đơn giá Thuế suất nhập = hàng hóa * tính thuế * của thuế khẩu nhập khẩu nhập khẩu
 15. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp 3. Phương pháp tính thuế v a. Số lượng hàng hóa: để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng thực tế từng mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
 16. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp 3. Phương pháp tính thuế v b. Giá tính thuế: v b.1. Đối với hàng hóa xuất khẩu: v Giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng mua bán ngoại thương, không bao gồm chi phí vận tải (F) và phí bảo hiểm (I). v Thông thường là giá FOB * ( Free on board ) hoặc giá DAF. *
 17. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp 3. Phương pháp tính thuế v b.2. Đối với hàng hóa nhập khẩu: v Giá tính thuế được xác định tuần tự theo các phương pháp sau: v - PP1: Xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch v - PP2: Xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt. v - PP3: Xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch
 18. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp 3. Phương pháp tính thuế v - PP4: Xác định trị giá tính thuế theo trị giá khấu trừ. v - PP5: Xác định trị giá tính thuế theo trị giá tính toán. v - PP6: Suy luận xác định trị giá tính thuế.
 19. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp 3. Phương pháp tính thuế v * PP1: Xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch. v Trị giá giao dịch bao gồm: v - Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại. v - Các khoản tiền người mua phải trả nhưng chưa tính vào giá ghi trên hóa đơn: v + Tiền ứng trước, tiền đặt cọc. v + Khoản tiền thanh toán cho người thứ ba theo yêu cầu của bên bán. v - Các khoản điều chỉnh tăng, giảm.
 20. Th.S Trần Hải LOGO Hiệp 3. Phương pháp tính thuế v + Các khoản điều chỉnh tăng (phải cộng thêm vào giá tính thuế nếu chưa được tính vào mua), như: v > Tiền hoa hồng, môi giới (trừ hoa hồng mua hàng) * v > Chi phí đóng gói, chi phí bao bì. v > Trị giá hàng hóa, dịch vụ do người mua cung cấp miễn phí cho người sản xuất để sản xuất và bán hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. v > Tiền bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu. v > Phí vận tải đến cửa khẩu nhập của Việt Nam (F). v > Phí bảo hiểm đến cửa khẩu nhập của Việt Nam (I). # v Ghi chú: nếu người nhập khẩu không mua I thì không phải cộng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2