Bài giảng tổng quan quản trị học

Chia sẻ: Dang VIet Chau | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

2
883
lượt xem
547
download

Bài giảng tổng quan quản trị học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan chung về quản trị học: hoạt động quản trị, nhà quản trị, quản trị học, các cách tiếp cận khác nhau đối với quản trị học. Cung cấp các nhà quản trị một cách suy nghĩ có hệ thống những phương pháp giải quyết khoa học. cung cấp cho nhà quản trị về phân tích đánh giá nhận diện vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tổng quan quản trị học

 1. LOGO Chương 1:  Tổng quan về quản trị học
 2. Nội dung 1 Hoạt động quản trị 2 Nhà quản trị 3 Quản trị học Các cách tiếp cận khác  4 nhau đối với quản trị www.themegallery.com Company Logo
 3. www.themegallery.com Company Logo
 4. www.themegallery.com Company Logo
 5. www.themegallery.com Company Logo
 6. Tính tất yếu của quản trị PHƯƠNG DIỆN PHƯƠNG DIỆN XÃ HỘI KINH TẾ • Xã hội loài • Loài người xuất Về phương diện người phát triển, hiện, con người phải kinh tế cần có người lao động Về phương diện điều khiển chỉ • Sản xuất phải phối xã hội huy hợp nhiều khâu • Xã hội có giai cấp, xuất hiện chủ thể quản trị và khách thể www.themegallery.com quản trị Company Logo
 7. Xét từ góc độ kinh tế: QUẢN LÝ NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI Đáp ứng TLS X Sản xuất SẢN PHẨM SLĐ www.themegallery.com Company Logo
 8. Xét từ góc độ xã hội: Cá nhân Nhóm Tập đoàn Nhu cầu lợi ích cá nhân Cộng đồng xã hội Nhu cầu bình đẳng xã hội www.themegallery.com Company Logo
 9. 1.1 Hoạt động quản trị Khái niệm quản trị Quản  Đặc điểm của hoạt động quản trị trị Các chức năng quản trị www.themegallery.com Company Logo
 10. Quản trị là gì…? “Quản trị là hoàn thành công việc  thông qua người khác” Mary Parker Follet www.themegallery.com Company Logo
 11. Quản trị là gì…? “Có lẽ không lĩnh vực hoạt động nào của con người  quan trọng hơn là công việc quản trị, bởi vì mọi nhà  quản trị ở mỗi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có một  nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì môi trường mà  trong đó các cá nhân làm việc với nhau và các nhóm  có thể hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đã định” Koontz & O’Donnell www.themegallery.com Company Logo
 12. Quản trị là gì…? “Quản trị là một quá trình do một hay nhiều người  thực hiện, nhằm phối hợp các hoạt động của những  người khác để đạt được những kết quả mà một  người hoạt động riêng rẽ không thể nào đạt được” Donnelly, Gibson & M.Ivancevich www.themegallery.com Company Logo
 13. Quản trị là gì…? “Quản trị là một tiến trình bao  gồm việc hoạch định, tổ chức,  quản trị con người và kiểm tra  các hoạt động trong một đơn  vị, một cách có hệ thống,  nhằm hoàn thành mục tiêu  của đơn vị đó” Stoner & Robbins www.themegallery.com Company Logo
 14. Quản trị là gì…? Quản trị là quá trình tác động có tổ chức, có định  hướng của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị  nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng,  các cơ hội của tổ chức để đạt được những mục  tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi  trường. www.themegallery.com Company Logo
 15. Tá c  lự g ờn c d trư o s ôi  Thực hiện  ự  m  th ủa công việc với  ay c  đ và thông qua  ổi  ổi   đ người khác củ ay a  th  m sự ôi  o  trư  d ực Thực hiện các  ờn c l g mục tiêu của  Tá tổ chức Sử dụng hợp lý  Cân bằng giữa  các nguồn tài  kết quả và  nguyên hạn  hiệu quả chế Tác lực do sự thay đổi của môi trường
 16. Chủ Thể Quản Trị Đối Tượng Quản Trị www.themegallery.com Company Logo
 17. Đặc điểm của hoạt động quản trị 1 2 3 4 Có sự tác động  Khả năng thích  Gắn liền với  Có một tập hợp  qua lại giữa chủ  nghi thông tin và có  mục đích thống  thể quản trị và  mối liên hệ  nhất đối tượng quản trị ngược www.themegallery.com Company Logo
 18. Vai trò của quản trị “Một nhà quản trị giỏi  có thể biến rơm thành  vàng và một nhà quản  trị tồi sẽ làm ngược lại” www.themegallery.com Company Logo
 19.  Các chức năng quản trị Hoạch định 1 Tổ chức 2 Kiểm tra Hoạt động  5 quản trị 3 4 Lãnh đạo Quản trị nhân sự www.themegallery.com Company Logo
 20. Chức năng hoạch định 1 2 3 Xây dựng  Triển  Thiết lập  các  khai  các mục  chương  nguồn  tiêu trình lực www.themegallery.com Company Logo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản