intTypePromotion=3

Bài giảng Vật lý 12 bài 20: Mạch dao động

Chia sẻ: Nguyễn Văn Bài | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
88
lượt xem
19
download

Bài giảng Vật lý 12 bài 20: Mạch dao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bộ sưu tập hay nhất về bài giảng Mạch dao động môn Vật lý 12 phục vụ cho nhu cầu học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên. Hệ thống những bài giảng hay nhất về mạch dao động là tập nơi tập hợp những bài giảng hay nhất, được thiết kế với những slide sinh dộng hấp dẫn, có nội dung đầy đủ, sẽ là nơi giúp cho các bạn học sinh tiếp thu tốt những kiến thức do giáo viên truyền đạt. Các quý giáo viên tham khảo giúp ích rất nhiều cho quá trình giảng dạy của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 12 bài 20: Mạch dao động

 1. Chương IV. Dao động và sóng điện từ MẠCH Dao ®éng
 2. ÔN TẬP KIẾN THỨC C q u= • Hiệu điện thế giữa hai bản tụ B q A C q • Biểu thức ĐN cƣờng độ dòng điện. i= q ' • Biểu thức định luật Ôm cho t đoạn mạch chứa nguồn điện. UAB= e - ri B A i e,r e = - Li’ • Suất điện động tự cảm. B i A L 1 2 • Năng lƣợng từ trƣờng của cuộn cảm WL = Li 2 • Năng lƣợng điện trƣờng của tụ điện. 1 1 2 q2 WC = qu  Cu  2 2 2C
 3. I. Mạch dao động 1. Cấu tạo: - Một cuộn cảm có độ tự cảm L C mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thành một mạch kín L gọi là mạch dao động - Nếu điện trở của mạch rất nhỏ, coi nhƣ bằng không thì mạch là mạch dao động lí tƣởng. Quan sát hình 20.1 nêu cấu tạo của mạch dao động?
 4. 2. Hoạt động: Trình bày hoạt động - Tích điện cho tụ điệncủa rồimạch cho nódao phóng điện trong động mạch. Tụ điện sẽ phóng điện trong LC? mạch nhiều lần, tạo ra dòng điện xoay chiều trong K mạch. R a b L Imax C P
 5. 3. ứng dụng: - Ngƣời ta sử dụng điện áp xoay chiều tạo ra giữa hai bản tụ bằng cách nối hai bản này với mạch ngoài ( các bộ phận khác của mạch vô tuyến) Ví dụ: Xem dạng đồ thị biến thiên của điện áp, ngƣời ta nối hai bản này với một dao động kí điện tử. Trên màn dao động kí điện tử xuất hiện một hình sin.
 6. Y L C
 7. Máy phát dao động kí Khóa a K b Điện trở R C P L Nguồn Cuộn Tụ điện điện cảm
 8. II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động. 1. Định luật biến thiên điện tích và cƣờng độ dòng điện trong mạch dao động. - Khi mạch dao động hoạt động, điện tích trên một bản tụ nhất định. q  q0Cos (t   ) 1 L Với  LC  Tần số góc của mạch dao động. Đơn vị là rad/s q > 0: lúc bản tích điện dƣơng.
 9. - Cƣờng độ dòng điện trong mạch: dq  i  I 0Cos(t    ) qt 2 Với I 0  q0 . i> 0: Dòng điện chạy đến bản mà ta xét. Chọn gốc thời gian là lúc tụ bắt đầu phóng điện. Khi đó: q   .C  q0 ; i  0    0
 10. Khi đó:  q  q0Cost và i  I 0Cos(t  ) 2 Kết luận: Điện tích q của một bản tụ điện và cƣờng độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hoà  theo thời gian, i sớm pha so với q. 2 2. Định nghĩa dao động điện từ tự do. Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện  và cƣờng độ dòng điện i ( hoặc cƣờng độ điện trƣờng E và cảm ứng B từ ) trong mạch dao động gọi là dao động điện từ tự do.
 11. 3. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động. - Chu kì và tần số của dao động điện từ tự do trong mạch dao động gọi là chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động. 1 + Tần số góc:  LC 2 + Chu kì: T  2 LC  1 1 + Tần số: f  T 2 LC - Nếu L cỡ mH, C cỡ pF thì f cỡ MHz
 12. III. Năng lƣợng điện từ. - Năng lƣợng điện trƣờng tập trung ở tụ điện: 2 2 q  0 cos t    . 1q 2 WC  2 C 2C - Năng lƣợng từ trƣờng tập trung ở cuộn cảm. 2 q WL  Li  0 sin t    1 2 2 2 2C - Tổng năng lƣợng điện trƣờng và năng lƣợng từ trƣờng của mạch gọi là năng lƣợng điện từ. 1 q0 2 1 W  WC  WL   CU 0 2  const 2 C 2 - Nếu không có sự tiêu hao năng lƣợng thì năng lƣợng điện từ trong mạch đƣợc bảo toàn.
 13. TƢƠNG TỰ GIỮA MẠCHQuy DAOluật biến ĐỘNG VÀđổi CONq và LẮC ĐƠN: i trong mạch LC tương ứng với đại lượng nào của con lắc q tƣơng ứng với x đơn? WC tƣơng ứng với Wt  i tƣơng ứng với v WL tƣơng ứng với Wđ
 14. Dao động điện từ và dao động của con lắc đơn
 15. Dao động điện từ và dao động của con lắc đơn
 16. Dao động điện từ và dao động của con lắc đơn
 17. Dao động điện từ và dao động của con lắc đơn
 18. Dao động điện từ và dao động của con lắc đơn
 19. Dao động điện từ và dao động của con lắc đơn
 20. Dao động điện từ và dao động của con lắc đơn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản