Bài tập Các phép toán tổ hợp - Nguyễn Quang Huy

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
21
lượt xem
3
download

Bài tập Các phép toán tổ hợp - Nguyễn Quang Huy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định khoảng giá trị các số thập phân có dấu có thể biểu diễn được sử dụng 12 bit (cả bit dấu). Xác định khoảng giá trị các số thập phân không dấu có thể biểu diễn được sử dụng 12 bit (cả bit dấu). Cần bao nhiêu bit để biểu diễn các số thập phân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Các phép toán tổ hợp - Nguyễn Quang Huy

  1. dce 2011 Bài tập – Chương 6 Các phép toán tổ hợp BK TP.HCM Nguyễn Quang Huy huynguyen@cse.hcmut.edu.vn
  2. dce 2011 6.1 • Cộng 2 số nhị phân (a) 1010 + 1011 (b) 1011.1101 + 11.1 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 2
  3. dce 2011 6.2 • Biểu diễn số thập phân có dấu dưới dạng bù-2 (a) +32 (b) -127 (c) -128 (d) +63 (e) -3 (f) +3 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 3
  4. dce 2011 6.3 • Xác định giá trị thập phân của các số có dấu (dưới dạng bù-2) trong mỗi trường hợp sau (a) 01101 (b) 11101 (c) 01111011 (d) 10011001 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 4
  5. dce 2011 6.4 • Xác định khoảng giá trị các số thập phân có dấu có thể biểu diễn được sử dụng 12 bit (cả bit dấu) • Xác định khoảng giá trị các số thập phân không dấu có thể biểu diễn được sử dụng 12 bit (cả bit dấu) • Cần bao nhiêu bit để biểu diễn các số thập phân từ -32 768 đến 32 767 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 5
  6. dce 2011 6.6 • Biểu diễn các số sau đây dưới dạng các số nhị phân có dấu 8-bit (a) +15 (b) -12 (c) -1 (d) -128 (e) +127 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 6
  7. dce 2011 6.9 • Tính giá trị các phép toán trong hệ thống bù-2 (a) +9 + 6 (b) +14 – 17 (c) -36 + 15 (d) 111 x 101 (e) 10111 x 100 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 7
  8. dce 2011 6.13 + 6.14 • Cộng 2 số dưới dạng mã BCD (a) 74 + 23 (b) 147 + 380 • Cộng 2 số hex (a) 3E91 + 2F93 (b) D191 + AAAB • Trừ 2 số hex (a) 91B – 6F2 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 8
Đồng bộ tài khoản