intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài thuyết trình: Đánh giá và xử lí tác động của môi trường

Chia sẻ: Le Truong An | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:38

0
71
lượt xem
13
download

Bài thuyết trình: Đánh giá và xử lí tác động của môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài thuyết trình "Đánh giá và xử lí tác động của môi trường" trình bày khái quát chu trình Photpho, các dạng tồn tại của Photpho, vi sinh vật và các quá trình chuyển hóa trong chu trình Photpho, chu trình Photpho trong mặt đất, chu trình Photpho trong nước, tác hại và cách xử lí,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Đánh giá và xử lí tác động của môi trường

 1. ĐÁ NH GIÁ  VÀ  XỬ LÍ  TÁ C  ĐÔNG CUA MÔI TR ̣ ̉ ƯỜ NG NHÓM 3 GVHD 1. La Quố c Hâu ̣ Thầ y Dương Trí  2. Nguyễ n Thi Thu ̣ ́ y  Dũng Ngân 3. Ngô Trong C ̣ ương  4. Võ  Thi Hanh ̣ ̣ 5. Lê Trong Nhân ̣ 6. Nguyễ n Ngoc Linh ̣ 7. Nguyễ n Thi Ngoc A ̣ ̣ ́ i 
 2. PHOTPHO
 3. NÔI DUNG ̣ § KHÁ I QUÁ T CHU TRÌ NH PHOTPHO § CÁ C DANG TÔ ̣ ̀ N TAI CUA PHOTPHO ̣ ̉ § VI SINH VÂT VA ̣ ̀  CÁ C QUÁ  TRÌ NH CHUYÊN  ̉ HÓ A TRONG CHU TRÌ NH PHOTPHO § CHU TRÌ NH PHOTPHO TRONG MĂT ĐÂ ̣ ́T § CHU TRÌ NH PHOTPHO TRONG NƯỚ C § TÁ C HAI VA ̣ ̀  CÁ CH XỬ LÍ
 4. KHÁ I QUÁ T CHU TRÌ NH PHOTPHO • Photpho là 1 trong  những nguyên tố đại  lượng cần thiết cho  mọi tế bào sống. • Photpho tồn tại  trong môi trường  chủ yếu dưới dạng  octophotphat  (PO43­) có hóa trị  5+.
 5. CÁ C DANG TÔ ̣ ̀ N TAỊ § Đá trầm tích: chứa  canxiphotphat có thể  khai thác làm phân  bón. § Trong đất và nước:  tồn tại dưới dạng  PO43­ . §  Trong cấu tạo AND:  photpho vô cơ tồn tại  trong dạng photphat  PO43­ đóng vai trò 
 6. VI SINH VÂT TRONG CHU TRI ̣ ̀ NH PHOTPHO § ̣ Vi sinh vât phân giai  ̉ các hợp chất P hữu  cơ thuôc nhiê ̣ ̣ ̀u loai vi  ̉ khuân va ̀ nấm. Trong  giống Bacillus có thể  kể đến các loài sau  B.megaterium,  B.subtilis,  B.malabarensis  B.megaterium.
 7. VI SINH VÂT TRONG CHU TRI ̣ ̀ NH PHOTPHO § Về nấm: có thể kể  đến Aspergillus,  penicillium,  Rhizopus,  Cunnighamella. § Về xạ khuẩn: có  thể kể đến  Streptomyces  Alcaligenes 
 8. CÁ C QUÁ  TRÌ NH CHUYÊN HO ̉ ́ A TRONG  CHU TRÌ NH PHOTPHO § Quá  trì nh khoáng hóa: các hợp chất photpho hữu có  được khoáng hóa đến orthophosphate bởi vì loại vi sinh  vật bao gồm vi khuẩn, xạ khuẩn và nấm… Nucleoprotein → axit nucleic → H3PO4 Loxitin → glixerophotphat → H3PO4 § Quá  trì nh đồng hóa: là quá trình tích lũy photpho  trong đại phân tử tế bào. § Quá trình trao đổi chất: vi sinh vật qua quá trình trao  đổi chất có thể hòa tan photpho. § Phân hủy photpho: sự phân hủy photpho bởi vi sinh  vật; sự phân hủy photpho bởi các enzim theo cơ chế  phản ứng:      (polyphosphate)n + AMP  (pholyphosphate)n­1 +
 9. PHÂN GIAI LÂN VÔ C ̉ Ơ DO VI SINH VÂT ̣ § Các hợp chất lân vô cơ được hình thành do quá trình phân giải lân hữu cơ (còn gọi là quá trình khoáng hoá lân hữu cơ) phần lớn là các muối photphat khó tan. § sự sản sinh axit trong qúa trình sống của một số nhóm vi  sinh vật đã làm cho nó có khả năng chuyển các hợp chất  photpho từ dạng khó tan sang dạng có thể hoà tan. Đa số  các vi sinh vật có khả năng phân giải lân vô cơ đều sinh  CO2 trong quá trình sống, CO2 sẽ phản ứng với H2O có  trong môi trường tạo thành H2CO3. H2CO3 sẽ phản ứng  với photphat khó tan tạo thành photphat dễ tan theo  phương trình sau:
 10. PHÂN GIAI LÂN VÔ C ̉ Ơ DO VI SINH VÂT ̣ § Các vi khuẩn nitrat hoá sống trong đất cũng có khả  năng phân giải lân vô cơ do nó có khả năng chuyển  NH3 thành NO2­rồi NO3. NO3 sẽ phản ứng với  photphat khó tan tạo thành dạng dễ tan: § Các vi khuẩn sulfat hoá cũng có khả năng phân giải  photphat khó tan do sự tạo thành H2SO4 trong quá  trình sống.
 11. SỰ PHÂN GIAI LÂN H ̉ Ữ U CƠ DO VI SINH VÂT ̣ • Hợp chất lân hữu cơ quan  trọng nhất được phân giải  ra từ tế bào sinh vật là  Nucleoproteit. •  Nhờ tác động của các                    nhóm vi sinh vật hoại sinh  trong đất, chất này tách ra  khỏi thành phần tế bào và  được phân giải thành 2  phần: Protein và nuclein.  Protein sẽ đi vào vòng  chuyển hoá các hợp chất  nitơ, Nuclein sẽ đi vào 
 12. CHU TRÌ NH PHOTPHO TRONG MĂT ĐÂ ̣ ́T
 13. Chu trình photpho trong mặt  đất   Photpho được phân  hủy tạo ra các HPO32­,  H2PO3­ và PO43­ hấp  thụ từ rễ thực vật và vi  sinh vật. Để rồi chúng lại  tạo ra axit amin chứa  photpho và các enzyme  photphatse.
 14. Chu trình photpho trong mặt  đất  Khi động vật ăn  thực vật, photpho lại  biến thành chất liệu  của xương của các liên  kết của enzyme.
 15. Chu trình photpho trong mặt  đất Khi chết đi động vật,  thực vật và con người biến  photpho trong cơ thể thành  photpho của môi trường sinh  thái đất     Một phần photpho đi vào  chu trình nước vào đại  dương.Cá tôm ăn phù du thì  photpho trả lại chu trình. Sau  đó người ăn cá tôm thì  photpho lại đi vào cơ thể  người và cuối cùng người 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản