BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÍ NGHIỆP

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
538
lượt xem
169
download

BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÍ NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc xí nghiệp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÍ NGHIỆP

  1. BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC XÍ NGHIỆP I - MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. - Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi. - Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty. II – PHẠM VI: Áp dụng cho Xí nghiệp may thêu Công ty III – NỘI DUNG: Sơ đồ tổ chức Công ty: 1. Sơ đồ tổ thức Xí nghiệp: 2. CHỨC NĂNG: - Thực hiện sản xuất may, thêu theo kế hoạch sản xuất từ Phòng kế hoạch kinh doanh đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. - Quản lý con người, máy móc thiết bị trong phạm vi xí nghiệp. - Bảo đảm môi trường làm việc phù hợp. - Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc, Các Phòng ban khác về kế hoạch sản xuất, phát triển nguồn nhân lực... - Phối hợp đào tạo, đánh giá nhân viên cùng phòng TCHC. - Nghiên cứu nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng sản phẩm. - Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng, Hệ thống Quản lý Môi trường và Trách nhiệm Xã hội tại Công ty. 3. NHIỆM VỤ: - Thực hiện sản xuất theo kế hoạch do Phòng Kế hoạch kinh doanh chuyển giao. - Báo cáo sản xuất cho Phòng Kế hoạch kinh doanh . - Phối hợp cùng Phòng Quản lý chất lượng giải quyết các sự cố phát sinh về chất lượng trong sản xuất. - Quản lý và báo cáo nhân sự cho Phòng Tổ chức Hành chánh, phối hợp cùng phòng Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho Xí nghiệp. - Quản lý máy móc, bảo trì máy móc định kỳ. - Thông tin kịp thời cho phòng Kế hoạch kinh doanh về tiến độ sản xuất, các phát sinh về nguyên phụ liệu để tính lịch sản xuất. 4. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trang: 1 / 3
  2. 4.1 Giám đốc sản xuất: a> Trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về mọi hoạt động sản xuất của xí nghiệp may. - Nhận kế hoạch sản xuất tháng – quí – năm của công ty. - Cân đối năng lực lên lịch sản xuất cho từng đơn hàng. - Tổ chức điều hành sản xuất nhằm thực hiện hoàn thành kế họach sản xuất của ban tổng Giám đốc giao - Quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị máy móc được giao, đề xuất ý kiến sửa chửa thay thế hay thanh lý với công ty. - Quản lý điều hành đội ngũ CBCNV nhằm thiết lập hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm trong phạm vi toàn xí nghiệp. - Thực hiện các nội qui, qui chế về quản lý lao động, quản lý vật tư, quản lý sản phẩm, chất lượng sản phẩm, VSCN, PCCC trong xí nghiệp, phân phối tiền lương, thường xuyên nhắc các bộ phận – toàn thể CBCNV tuân thủ nội qui qui trình, qui định của công ty, nhằm không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. - Đề xuất ý kiến giải quyết mọi vướng mắc trong sản xuất đảm bảo tiến độ giao và xuất hàng. - Báo cáo cho Trưởng phòng Kế hoạch kinh ddoanh (KHKD) kịp thời những vướng mắc không thể tự giải quyết được trong quá trình sản xuất. - Hướng dẫn, giám sát trong phạm vi toàn Xí nghiệp thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9000, SA 8000. b> Quyền hạn: - Có quyền tiếp nhận và điều động lao động trong phạm vi toàn xí nghiệp. - Đề nghị công ty bảo nhiệm, miễn nhiệm cán bộ từ Giám đốc kỹ thuật trở xuống. - Khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích trong sản xuất hàng tháng, quí, năm. - Đề nghị kỷ luật cá nhân, đơn vị theo qui chế của công ty. - Quyết định phân phối kế hoạch sản xuất cho các bộ phận. - Ký giấy ra vào cổng công ty cho tất cả cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp thuộc quyền quản lý - Ký phiếu xuất kho khi đã có lệnh sản xuất từ phòng KHKD (xuất kho nội bộ). - Ký giấy mang mẫu ra cổng (mẫu duyệt sản xuất) số lượng không quá 5 sản phẩm/mã. c> Báo cáo và uỷ quyền: - Báo cáo cho Trưởng phòng KHKD theo phần trách nhiệm ở trên. - Uỷ quyền công việc cho Phó Giám đốc kỹ thuật khi vắng mặt. d> Tiêu chuẩn: - Nắm vững đường lối chủ trương, chính sách chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn dài hạn của công ty trong từng thời kỳ của kế hoạch. - Có kiến thức tổng hợp về kinh tế trị xã hội. Nắm rõ tình hình SXKD của xí nghiệp. - Nắm vững nghiệp vụ quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất các đơn vị sản xuất kinh doanh. Nắm vững nội qui qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do công ty qui định với xí nghiệp may. - Hiểu biết rõ các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ trong xí nghiệp. - Nắm vững các chính sách, chế độ liên quan đến người lao động, các văn bản thông tư, nghị định của luật lao động. - Trình độ nghiệp vụ kỷ thuật: + Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc văn bằng tương đương. + Đã qua công tác thực tiễn quản lý sản xuất kinh doanh trong ngành từ 2 năm trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. + Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng anh ngữ. + Sử dụng thành thạo vi tính. Trang: 2 / 3
  3. Ngoài ra còn có bản mô tả công việc của bộ phậnỹy thuật, chuẩn bị sản xuất, sản xuất, đóng gói, kho, chất lượng. Trang: 3 / 3
Đồng bộ tài khoản