intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu phức hợp lấn biển Phú Hài

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:117

122
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án "Lấn biển Regina" hay "Khu phức hợp lấn biển Phú Hài" nhằm xây dựng một khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao cao cấp và đa dạng để theo kịp với sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu phức hợp lấn biển Phú Hài

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG REGINA<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG<br /> của Dự án<br /> <br /> “KHU PHỨC HỢP LẤN BIỂN PHÚ HÀI”<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG PHÚ HÀI VÀ PHƯỜNG THANH HẢI,<br /> THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................ İİİ<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................................... İV<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ........................................................................................ Vİ<br /> TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ...............................1<br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................................1<br /> 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN ................................................................................................1<br /> 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM ................2<br /> 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM .......................................7<br /> 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM ..................................................................................10<br /> CHƯƠNG 1.......................................................................................................................12<br /> MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.............................................................................................12<br /> 1.1. TÊN DỰ ÁN ..............................................................................................................12<br /> 1.2. CHỦ DỰ ÁN ..............................................................................................................12<br /> 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN ...................................................................................12<br /> 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN .......................................................................15<br /> 1.4.1. Mục tiêu của dự án ...........................................................................................15<br /> 1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án ..............................................16<br /> 1.4.3. Mô tả biên pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án ......24<br /> 1.4.4. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sử dụng .........................................................29<br /> 1.4.5. Tiến độ thực hiện dự án ...................................................................................31<br /> 1.4.6. Vốn đầu tư ........................................................................................................31<br /> 1.4.7. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án .................................................................31<br /> CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN...................................................................................32<br /> 2.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ...............................................................32<br /> 2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất.............................................................................32<br /> 2.1.2. Điều kiện về khí tượng.....................................................................................33<br /> 2.1.3. Điều kiện thủy văn ...........................................................................................36<br /> 2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý ................................36<br /> 2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học ........................................................................38<br /> 2.1.6. Hiện trạng thoát nước mưa, tiếp nhận nước thải khu vực ...............................38<br /> ii<br /> <br /> 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI, HẠ TẦNG XÃ HỘI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT .39<br /> 2.2.1. Điều kiện về kinh tế .........................................................................................39<br /> 2.2.2. Điều kiện về văn hóa - xã hội ..........................................................................40<br /> CHƯƠNG 3 ......................................................................................................................42<br /> ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ...........................................................42<br /> 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG...........................................................................................42<br /> 3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án ....................................42<br /> 3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng .....................................42<br /> 3.1.3. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động .........................................59<br /> 3.1.4. Tác động do các rủi ro, sự cố ...........................................................................77<br /> 3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ ....80<br /> CHƯƠNG 4 ......................................................................................................................82<br /> BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC,......................<br /> VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ..........................................82<br /> 4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC<br /> CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG ................................................................................82<br /> 4.1.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng ..................................................................82<br /> 4.1.2. Trong giai đoạn hoạt động ...............................................................................87<br /> 4.2. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ .82<br /> 4.2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng.............................................................98<br /> 4.2.2. Trong giai đoạn hoạt động ............................................................................ 103<br /> CHƯƠNG 5 ................................................................................................................... 103<br /> CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT VỀ MÔI TRƯỜNG ...................... 103<br /> 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ................................................... 103<br /> 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ................................................. 114<br /> CHƯƠNG 6 ................................................................................................................... 117<br /> THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ......................................................................... 117<br /> KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT ................................................................. 120<br /> 1. KẾT LUẬN ................................................................................................................ 120<br /> 2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................................... 120<br /> 3. CAM KẾT .................................................................................................................. 120<br /> PHỤ LỤC ....................................................................................................................... 122<br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> WHO<br /> <br /> - Tổ chức Y tế Thế giới.<br /> <br /> ĐTM<br /> <br /> - Đánh giá tác động môi trường.<br /> <br /> CP<br /> <br /> - Cổ phần<br /> <br /> UBND<br /> <br /> - Ủy ban nhân dân<br /> <br /> ATMT<br /> <br /> - An toàn môi trường<br /> <br /> KTXH- ANQP<br /> <br /> - Kinh tế xã hội- An ninh quốc phòng<br /> <br /> BOD5<br /> <br /> - Nhu cầu ôxy sinh hóa sau 5 ngày đo ở 20oC<br /> <br /> CTR<br /> <br /> - Chất thải rắn<br /> <br /> CTNH<br /> <br /> - Chất thải nguy hại<br /> <br /> COD<br /> <br /> - Nhu cầu oxy hóa học.<br /> <br /> SS<br /> <br /> - Chất rắn lơ lửng<br /> <br /> DO<br /> <br /> - Ôxy hòa tan.<br /> <br /> PCCC<br /> <br /> - Phòng cháy chữa cháy.<br /> <br /> TCVN<br /> <br /> - Tiêu chuẩn Việt Nam.<br /> <br /> QCVN<br /> <br /> - Quy chuẩn Việt Nam.<br /> <br /> CBCNV<br /> <br /> - Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> -nt-<br /> <br /> - Như trên<br /> <br /> HCM<br /> <br /> - Hồ Chí Minh<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN<br /> 1.1. Tóm tắt xuất xứ của dự án<br /> Dự án "Lấn biển Regina" hay "Khu phức hợp lấn biển Phú Hài" nhằm xây dựng một<br /> khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao cao cấp và đa dạng để theo kịp<br /> với sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng, đáp<br /> ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.<br /> Với mặt bằng qui hoạch độc đáo và hiện đại hình cánh bướm nằm hoàn toàn trên mặt<br /> biển diện tích khoảng 442ha. Khi dự án hoàn thành sẽ là một đảo nhân tạo lớn nhất Việt Nam<br /> hơn 60ha của Đảo Hoa Phượng thuộc thành phố Hải Phòng.<br /> Thiết kế quy hoạch mang mục đích kết hợp giữa các khu nghỉ dưỡng, resort, thương<br /> mại, văn phòng, giải trí và gắn kết chúng một cách hài hoà để từ bất kỳ nơi nào trên dự án<br /> cũng có thể tiếp cận đến các khu nghỉ dưỡng một cách dễ dàng. Và đi dọc theo bờ biển<br /> chúng ta sẽ bắt gặp các sân golf hay những bãi tắm xanh trong đem lại những trải nghiệm<br /> khác nhau từ mọi góc độ của dự án.<br /> Hệ thống giao thông theo hình xoắn ốc từ khu trung tâm ra đến đường bờ biển mang lại<br /> không gian đẹp và tiên lợi cho việc di chuyển qua lại giữa các khu. Từ đất liền chúng ta có thể<br /> ra khu trung tâm dự án bằng du thuyền hoặc cầu vượt biển dài 0,5km đến 1km từ đại lộ<br /> Nguyễn Tất Thành.<br /> Dự án Regina mang giáng dấp giống với một đảo nhân tạo nổi tiếng thế giới thuộc các<br /> tiểu Vương Quốc Ả Rập là "The Palm Islands". Nhưng điểm khác biệt ở đây chính là hệ<br /> thống thoát nước của dự án. Một dòng kênh rộng hơn 50m chạy dọc suốt dự án tạo nên sự<br /> đối lưu của dòng chảy biển nên nước lúc nào cũng xanh trong và chắc rằng hai bên bờ kênh<br /> sẽ không thể thiếu nhưng resort sang trọng rồi.<br /> Mặc dù dự án nằm hoàn toàn trong Vịnh Phan Thiết nhưng sẽ không tránh khỏi ảnh<br /> hưởng của sóng và dòng chảy biển. Nên để tạo dựng lên một đảo nhân tạo với quy mô lớn<br /> đến như vậy giữa biển thì phải cần đến hệ thống đê bao che chắn sóng và những rặng đê<br /> ngầm tạo bồi lắng là điều kiện tiên quyết. Từ đây sẽ làm nên những bãi biển đẹp trong tương lai.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=122

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2