intTypePromotion=3

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm không dây

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
47
lượt xem
4
download

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm không dây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống thi trắc nghiệm độc lập sử dụng công nghệ không dây gồm 1 máy chủ, 4 máy trạm và phần mềm trên PC. Hệ thống thực hiện được các chức năng tạo BĐAĐT, triển khai thi và chấm bài làm và cho kết quả ngay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm không dây

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> THIẾT KẾ HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM<br /> KHÔNG DÂY<br /> Mã số: Đ2014-02-101<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: KS. TRƯƠNG MINH HUY<br /> <br /> Đà Nẵng, 12/2014<br /> <br /> 2<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> THIẾT KẾ HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM<br /> KHÔNG DÂY<br /> <br /> Mã số: Đ2014-02-101<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> (ký, họ và tên, đóng dấu)<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> (ký, họ và tên)<br /> <br /> KS. TRƯƠNG MINH HUY<br /> <br /> Trương Minh Huy<br /> <br /> Hệ thống thi trắc nghiệm không dây<br /> <br /> DANH SÁCH THAM GIA<br /> Các cá nhân tham gia thuộc khoa CNTT, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng:<br /> KS. Trương Minh Huy<br /> PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình<br /> TS. Huỳnh Hữu Hưng<br /> Hoàng Thị Hương<br /> Bùi Tấn Việt<br /> Trần Văn Công<br /> <br /> i<br /> <br /> Trương Minh Huy<br /> <br /> Hệ thống thi trắc nghiệm không dây<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH SÁCH THAM GIA ............................................................................................ i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC HÌNH ..................................................................................................... iv<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................... v<br /> THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................... vi<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1<br /> 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN PHẦN CỨNG .......................................................... 2<br /> 1.1<br /> <br /> Arduino ............................................................................................................ 2<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Mô đun wifi NRF24L01 .................................................................................. 2<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Graphic LCD QC12864B ................................................................................ 2<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Chip thời gian thực DS1307 ............................................................................ 2<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> Chip nhớ EEPROM 24C64 ............................................................................. 2<br /> <br /> 1.6<br /> <br /> Chip nhớ FLASH 45DB161D ......................................................................... 2<br /> <br /> 1.7<br /> <br /> Bàn phím ma trận 4x4 ..................................................................................... 2<br /> <br /> 2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ...................................... 2<br /> 2.1<br /> <br /> Tổng quan hệ thống ......................................................................................... 2<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Thiết kế và xây dựng máy chủ ........................................................................ 3<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Các ca sử dụng trên máy chủ.................................................................... 3<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Thiết kế mạch điện tử cho máy chủ ......................................................... 4<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Các thuật toán cơ bản. .............................................................................. 4<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Xây dựng chức năng trên máy chủ ........................................................... 5<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Thiết kế và xây dựng máy trạm ..................................................................... 10<br /> <br /> 2.3.1<br /> <br /> Các ca sử dụng trên máy trạm ................................................................ 10<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Xây dựng các chức năng cho máy trạm ................................................. 11<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> Thiết kế và xây dựng phần mềm trên máy tính ............................................. 13<br /> <br /> 2.4.1<br /> <br /> Các ca sử dụng trên phần mềm trên máy tính ........................................ 13<br /> <br /> 2.4.2<br /> <br /> Xây dựng các chức năng của phần mềm ................................................ 14<br /> <br /> 3 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ .................................... 16<br /> ii<br /> <br /> Hệ thống thi trắc nghiệm không dây<br /> Trương Minh Huy<br /> 3.1 Demo chức năng trên máy chủ. ..................................................................... 16<br /> 3.1.1<br /> <br /> Giao diện chọn chức năng chính ............................................................ 16<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Giao diện chọn chức năng quản lý đề thi ............................................... 17<br /> <br /> 3.1.3<br /> <br /> Giao diện chọn chức năng triển khai thi................................................. 17<br /> <br /> 3.1.4<br /> <br /> Giao diện chọn chức năng quản lý hệ thống .......................................... 17<br /> <br /> 3.1.5<br /> <br /> Giao diện chọn chức năng phiên thi ....................................................... 18<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Demo chức năng trên máy trạm. ................................................................... 19<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Giao diện chọn chức năng chính ............................................................ 19<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Giao diện nhập thông tin thí sinh thi ...................................................... 19<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Giao diện nhập đáp án đề thi .................................................................. 19<br /> <br /> 3.2.4<br /> <br /> Giao diện hiện thị kết quả thi ................................................................. 20<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Demo chức năng trên máy tính ..................................................................... 20<br /> <br /> 3.3.1<br /> <br /> Giao diện truy vấn bài làm thí sinh ........................................................ 20<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> Giao diện truy vấn bảng điểm phiên thi ................................................. 20<br /> <br /> 3.3.3<br /> <br /> Giao diện quản lý BĐAĐT ..................................................................... 21<br /> <br /> 3.3.4<br /> <br /> Giao diện tạo BĐAĐT ............................................................................ 21<br /> <br /> 3.3.5<br /> <br /> Giao diện hiển thị ID của BĐAĐT trên từng máy chủ .......................... 22<br /> <br /> 3.4<br /> <br /> Thử nghiệm và đánh giá kết quả ................................................................... 22<br /> <br /> KẾT LUẬN ................................................................................................................. 23<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản