intTypePromotion=1

Báo cáo Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Chia sẻ: Trương Châu Phi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
254
lượt xem
41
download

Báo cáo Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý chất lượng nguyên liệu và sản phẩm theo những tiêu chuẩn trong và ngoài nước là một trong những chức năng quan trọng nhất của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3). Đây là nơi ban hành hiệu chuẩn cũng như tiến hành kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm công nghiệp nói chung, cũng như là sản phẩm thực phẩm nói riêng. Trải qua nhiều năm tháng, hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

 1. Báo cáo Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
 2. SVTH: HỒ THỊ MINH VẨN Báo cáo Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TRUNG TÂM 3 3 1.1. Lịch sử và hình thành phất triển của Trung Tâm Tiêu chuẩn Đo 4 lường Chất lượng 3 1.2. Chức năng nhiệm vụ của Trung Tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất 4 lượng khu vực 3 1.3. Quá trình hoạt động chính của Trung Tâm Tiêu chuẩn Đo lường 5 Chất lượng 3 1.4. Sơ đồ tể chức và bố trí nhân sự 7 1.5. Sơ đồ bố trí mặt bằng của Trung Tâm Tiêu chuẩn Đo lường 18 Chất lượng 3 1.6. Xử lý nước thải 20 1.7. Môi trường phòng thí nghiệm 22 1.8. Thiết bị và chất chuẩn 22 CHƯƠNG II: QUẢN LÝ MAU THử 2.1Khấiniệm 26 2.2 Lấy mẫu 26 2.3 Lưu giữ mẫu thử nguy hiểm 26 2.4 Quản lý mẫu thử 26 2.5 Thủ tục 27 CHƯƠNG III: CÁC TIÊU CHUAN KIÊM TRA CHAT LƯợNG SỬ DỤNG TRONG NGÀNH THựC PHAM 3.1. Cấc phương phấp thử nước ngoài 29 3.2. Các phương phấp thử Tiêu chuẩn Việt Nam 38 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRONG NGÀNH THựC PHẨM 4.1. Phân tích giá trị cảm quan của sản phẩm 49 4.2. Phân tích cấc chỉ tiêu hóa lý 51 4.3. Phân tích cấc chỉ tiêu vi sinh 89 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 109 CHƯƠNG VI: PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Jg*
 3. SVTH: HỒ THỊ MINH VẪN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng m Sau ba tháng làm luận án tốt nghiệp, tôi xin chân thành cảm ơn: Các Ban lãnh đạo Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đã tạo điều kiện thuận lợi để cho tôi hoàn thành tốt luận văn này. Các anh chị đồng nghuiệp đã truyền đạt những kinh nghiệm quý bấu Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo Các bạn đã giúp và đóng góp ý kiến. Sinh viên Hồ Thị Minh Vân MỞ ĐẦU Quản lý chất lượng nguyên liệu và sản phẩm theo những tiêu chuẩn trong và ngoài nước là một trong những chức năng quan trọng nhất của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3). Đây là nơi ban hành hiệu chuẩn cũng như tiến hành kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm công nghiệp nói chung, cũng như là sản phẩm thực phẩm nói riêng. Trải qua nhiều năm tháng, hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đang ngày càng đi vào nề nếp, các phương tiện, phương pháp kiểm tra hiện đại hơn, phù hợp hơn vđi yêu cầu của khách hàng, góp phần ổn định chất lượng cho các sản phẩm công nghiệp. Nhằm tìm hiểu kỹ hơn hoạt động kiểm nghiệm, quản lý chất lượng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, em đã nhận đề tài ”Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3”. Bên cạnh việc trình bày về tổ chức hoạt động kiểm nghiệm, có cơ sở vật chất của Trung tâm, em sẽ tổng hợp các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng thực phẩm hiện đang được sử dụng tại Trung tâm 3 và tập trung trình bày các tiêu chuẩn kiểm tra Trang 2/126
 4. SVTH: HỒ THỊ MINH VẪN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nguyên liệu và sản phẩm từ sữa. Do khả năng có giđi hạn em rất mong được thầy cô chỉ bảo thêm. CHƯƠNG I TỔNG QUAN TRUNG TÂM 3 1.1 . Lịch sử và hình thành phát triển 1.2 . Chức năng nhiệm vụ. 1.3 . Quá trình hoạt động chính 1.4 .Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự 1.5 .Sơ đồ bố trí mặt bằng 1.6 . Xử lý nước thải 1.7 . Môi trường phòng thí nghiệm 1.8 . Thiết bị - Chất chuẩn 1.1. LỊCH SỬ VÀ HÌNH THÀNH PHÁT TRIEN: 1.1.1. Giới thiệu: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3(gọi tắt là Trung tâm Kỹ Thuật 3), tên giao dịch tiếng Anh là Quality Assurance & Testing Centre 3 - QUATEST 3 là một đơn vị trực thuộc Tổng Cục tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Kỹ thuật 3 được thành lập theo quyết định số 1275/ QĐ ngày 5/11/1994 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và công nghệ), cơ cấu tổ chức của Trung tâm 3 theo Quyết định số 124/ QĐ-TĐC ngày 26/04/1999 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trang 3/126
 5. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.1.2. Lịch sử của Trung tâm 3: Năm 1979, cơ quan Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng ở miền Bắc và Viện Định Chuẩn ở miền Nam kết hợp với Cục Tiêu Chuẩn Đo lường và Chất lượng. Vào đầu năm 1984, lập thành Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo lường và Chất lượng. Cũng chính từ đó Viện Định Chuẩn ở miền nam được đổi tên là Trung tâm Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (gọi tắt là Trung tâm 3) văn phòng chính lũc đó được dời về 49 Pasteur, Q.l, TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 1994 Trung tâm 3 được đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3). - Văn phòng chính đặt tại 49 Pasteur, Nguyễn Thái Bình, Q.l, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (848) 8294274 Fax: (848) 8293012 Website: www.quatest3.com.vn - Khối thí nghiệm Biên Hòa nằm trong khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai. Điện thoại: 8461 - 836212 Fax: 8461 - 836298 Email: Testing@quatest3.com.vn - Xưởng thiết bị đo lường ở số 62 Lê Hồng Phong, Q.5, TP. Hồ Chí Minh. - Bộ phận dịch vụ phòng thí nghiệm: ở số 79 Trương Định, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. 1.1.3. Nguổn nhân lực: Trung tâm 3 có nguồn nhân lực hùng hậu hơn 200 kỹ sư và cán bộ kỹ thuật có khả năng thực hiện các hoạt động kỹ thuật của Trung tâm như: Các cán bộ với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiêu chuẩn-Đo lường- Chất lượng. Các cộng tác viên có chuyên môn kỹ thuật giỏi ở các ngành công nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học. Các chuyên gia, tổ chức nước ngoài có uy tín Ngoài ra nhiều cán bộ thuộc Trung tâm đang được học tập chuyên môn ở nưđc ngoài. Trung tâm Kỹ thuật 3 có đội ngũ nhân viên có trình độ cao, đồng thời Trung tâm Kỹ thuật 3 có những hội tốt giúp nhân viên được học tập và thăng tiến. 1.2. CHỨC NẮNG NHIỆM vụ CỦA TRUNG TÂM 3 1.2.1. Nhiệm vụ: - Tiến hành thử nghiệm phân định, giám định chất lượng hàng hóa và đo lường phục vụ cho công tác Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng như các yêu cầu quản lý của các cơ quan Hải quan, Môi trường, Quản lý thị trường Công nghệ, Tư pháp. Ngoài ra, Trung tâm Kỹ thuật 3 còn được phép khai thác năng lực đo lường, thử nghiệm để phục vụ các yêu cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Trang 4/109
 6. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bảo quản sử dụng thiết bị đo lường và tiến hành kiểm định tiêu chuẩn theo phân cấp của tổng cục TĐC đối với chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. - Tham gia xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế. - Tổ chức công tác thông tin, đào tạo, hợp tác Quốc tế trên địa bàn theo sự phân công của tổng cục. - Quản lý cán bộ, tài sản, tài chính theo quy định. 1.2.2. Quyền hạn: - Cấp phiếu kết quả thử nghiệm, giấy chứng nhận chất lượng, chứng thư giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị theo quy định. - Ký các hợp đồng về kiểm định và thí nghiệm, các dịch vụ khác cũng như các nội dung khác theo yêu cầu của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức cá nhân. - Thu lệ phí kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm theo quyết định của Nhà nước.Phạm vi hoạt động của trung tâm bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó trung tâm vừa phải thực hiện những nhiệm vụ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao, vừa cung cấp những dịch vụ kỹ thuật trên cơ sở tận dụng những năng lực hiện có và theo nhu cầu của nền kinh tế. Nhiều đơn vị trong trung tâm cùng lúc thực hiện nhiệm vụ khác nhau thuộc những quá trình khác nhau nhưng được chỉ đạo thống nhất theo các thủ tục điều hành, o Phạm vi áp dụng các chuẩn mực về quản lý chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động chính sau: ■ Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu theo danh mục do chính phủ ban hành và theo các qui trình Tổng cục TĐC. ■ Thẩm định kỹ thuật liên quan đến tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nưđc. ■ Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thiết bị, công trình theo yêu cầu của công tác quản lý Nhà nưđc và Doanh nghiệp. ■ Hiệu chuẩn phương tiện đo theo yêu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp, kiểm định phương tiện đo công tác và chuẩn đo lường theo qui định của pháp lệnh đo lường. ■ Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến tiêu chuẩn hóa, đo lường và chất lượng theo yêu cầu. ■ Nghiên cứu và chế tạo thử thiết bị thử nghiệm, phương tiện đo công tác và chuẩn phục vụ cho công tác kiểm định, hiệu chuẩn và đo lường công nghiệp. 1.2.3. Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật 3: ■ Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, thẩm định kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng Trang 5/109
 7. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ■ Thử nghiệm và đánh giá chất lượng nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm và hàng hóa thuộc lĩnh vực cơ khí thử nghiệm không phá hủy, sản phẩm tiêu dùng, xây dựng, điện - điện tử, hóa, môi trường, dầu khí, thực phẩm .... ■ Kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo và phương tiện chuẩn trên các lĩnh vực: khối lượng, độ dài, lực, độ cứng, điện, nhiệt, dung tích, lưu lượng, áp suất, chân không, hóa lý ... ■ Đánh giá sự phù hợp theo tiêu chuẩn (Việt Nam, nước ngoài) ■ Đào tạo tư vấn các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng. 1.3. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH: - Trung tâm Kỹ thuật 3 xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 có sự kết hợp hợp lý với các tiêu chuẩn khác như TCVN ISO/ IEC 17025:2001 ■ Yêu cầu chung về năng lực của phòng hiệu chuẩn và thử nghiệm và TCVN ISO/ IEC 17020:2001 ■ Các chuẩn mực chung cho các tổ chức giám định. - Trong 8 phòng thử nghiệm và 2 phòng Đo lường đã được Vietnam Laboratory Accreadation schemes (VILAS)-TỔ chức công nhận phòng thử nghiệm công nhận đã xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tieu chuẩn TCVN ISO/ IEC 17025. - Phòng nghiệp vụ 4 là đơn vị hưđng dẫn xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp, đã được chứng nhận có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp vđi tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. Các phòng nghiệp vụ 1 ,2 ,3, 5, 6 đang trong giai đoạn xây dựng để tiến đến cuối năm 2006 sẽ tiến hành đăng ký xin công nhận phù hợp với TCVN ISO/ IEC 17020. - Hoạt động chính của trung tâm bao gồm 5 mảng sau: 1.3.1. Thẩm định kỹ thuật: - Trung tâm được chỉ định là cơ quan kiểm tra chất lượng đối với các sản phẩm và hàng hóa buộc phải kiểm tra nhà nước về chất lượng. - Thực hiện thẩm định kỹ thuật yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và yêu cầu khác thuộc các lĩnh vực: Thiết bị công nghệ, Cơ khí - Luyện kim, Vật liệu Xây dựng và công trình xây dựng, sản phẩm tiêu dùng, nông sản - Thực phẩm, Hóa chất - Vật liệu, Dầu khí. 1.3.2. Thử nghiệm: Thử nghiệm, phân tích chất lượng, yêu cầu về vệ sinh, an toàn các sản phẩm, hàng hóa và công trình. Trung tâm Kỹ thuật 3 có hệ thống 8 phòng thử nghiệm theo các chuyên nghành sau: ■ Cơ khí - NDT: Vật liệu kim loại, thiết bị, kiểm tra không phá hủy. ■ Hàng tiêu dùng: vải sợi, may mặc, giấy, cao su, chất dẻo,sơn, đồ chơi trẻ em... Trang 6/109
 8. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ■ Xây dựng: vật liệu xây dựng, công trình xây dựng và giao thông, nhựa đường ■ Điện: sản phẩm điện - điện tử: dây cáp điện, dụng cụ điện dân dụng, cơ cấu đóng ngắt, thiết bị điện... ■ Hóa - Môi trường: phân bón, hóa chất cơ bản, vật liệu, khoáng sản, mỹ phẩm, nước sinh hoạt, nước thải, chất thải rắn, khí... ■ Hóa hữu cơ: hợp chất thiên nhiên, hương liệu, phẩm màu, độc chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật... ■ Dầu khí: xăng, xăng máy bay, dầu bôi trơn, nhiên liệu, khí hóa lỏng... ■ Thực phẩm: nông sản, ngũ cốc, thực phẩm, thủy sản, trà, cà phê, thuốc lá, đường, mật, bánh, kẹo, thức ăn gia súc, nước giải khát... 1.3.3. Đo lường: ■ Kiểm định phương tiện đo: thuộc danh mục bắt buộc phải kiểm định của Nhà nước ■ Hiệu chuẩn phương tiện đo và chuẩn đo lường trong các lĩnh vực độ dài, lực, độ cứng, áp suất, chân không, khôi lượng, điện, nhiệt, các đại lượng, hóa lý ■ Tư vấn trang bị, lắp đặt vận hành dụng cụ đo lường và thử nghiệm, thiết bị, chế tạo, lắp đặt các chuẩn, dụng cụ đo lường về khối lượng, áp suất, sung tích, lưu lượng, điện... 1.3.4. Hướng dẫn - Đào tạo: - Hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng áp dụng các hệ thống về: ■ Quản lý chất lượng theo ISO 9000 ■ Quản lý chất lượng theo ISO 14000 ■ An toàn vệ sinh thực phẩm theo HACCP, GMP ■ Quản lý phòng thí nghiệm theo ISO 17025 -Tổ chức các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao theo những nội dung: ■ Hệ thống quản lý: ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, ISO/ IEC 17025 .... ■ Các công cụ quản lý chất lượng ■ Kỹ thuật thống kê ■ Công tác tiêu chuẩn hóa, đo lường, quản lý chất lượng trong doanh nghiệp ■ Kỹ thuật thử nghiệm theo các lĩnh vực: cơ lý, hóa học, vi sinh ... - Kiểm định viên đo lường thuộc các lĩnh vực khối lượng, áp suất, lực, nhiệt - Kỹ thuật đo trong các lĩnh vực - Bảo dưỡng, hiệu chỉnh, bảo trì các phương tiện đo kiểm trong doanh nghiệp. 1.3.5 Thông tin Tiêu chuẩn:Dịch vụ tìm kiếm thông tin và tư liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo chủ đề cung cấp, cập nhật các loại tiêu chuẩn và tài liệu sau: ■ Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) Trang 7/109
 9. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ■ Tiêu chuẩn nước ngoài: ASTM, JIS, GOST, BS, AS, IS, DIN, NF, APHA, ASME, AWS, AOAC, AOCS, CIPAC, FAO FNP ... ■ Tiêu chuẩn và tài liệu quốíc tế: ISO, IEC, CODEX, OIML ... ■ Tài liệu pháp chế và nghiệp vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 1.4. Sơ ĐỒ TO CHỨC VÀ BỐ TRÍ NHÂN sự: 1.4.1. Cơ câu tể chức: -Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượ 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 là một trong ba trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Cơ cấu tổ chức bộ máycủatrung tâm Kỹ thuật 3 được sắp xếp như sau: -Lãnh đạo Trung tâm: Gồm 01 giám đốc, 02 phó giám đốc được phân công: ■ Giám đốc phụ trách chung ■ Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật ■ Phó giám đốc nghiệp vụ 1.4.2. Các đơn vị trực thuộc: Trung tâm kỹ thuật 3 có 20 đơn vị trực thuộc: gồm 19 phòng, 01 xưởng. Nhiệm vụ chính của mỗi phòng như sau: Phòng tểng hựp: -Tổ chức xây dựng kế hoạch theo dõi, điều độ việc thực hiện công tác chuyên môn. -Đầu mối giải quyết các vấn đề nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Theo dõi các công tác về pháp chế Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng -Theo dõi công tác hợp tác quốc tế - Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho bên ngoài -Thông tin phát hành và phục vụ tra cứu các tài liệu về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng -Tiếp nhận đăng ký kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu và thẩm định kỹ thuật ♦> Phòng hành chánh - Tổ chức: -Hành chánh: văn thư lưu trữ, công văn đi - đến, tiếp tân và hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh, gửi và nhận hàng, bếp ăn, tạp vụ ... -Quản trị: Tổ chức thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, bảo vệ, PCCC, quản lý sử dụng tài sản văn phòng, điện, nưđc, điện thoại... -Tổ chức cán bộ: Nhân sự, đào tạo, chế độ chính sách, chính trị nội bộ... -Tài vụ: Quản lý công tác thu chi, báo cáo tài chính, quản lý tài sản ... -Tiếp thị: Quản lý công tác tiếp thị, tổ chức các hoạt động xúc tiến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (quản bá giới thiệu, hội thảo). Phòng nghiệp vụ chuyên ngành: Gồm 06 phòng nghiệp vụ 1, 2, 3, 4, 5,6 Trang 8/109
 10. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Nhiệm vụ: Kiểm tra chất lượng hàng hóa, Thẩm định kỹ thuật sản phẩm (hàng hóa) và thiết bị công nghệ, Đánh giá sự phù hợp. - Phạm vi: o Phòng nghiệp vụ 1: Cơ khí tiêu dùng, Thiết bị công nghệ, o Phòng nghiệp vụ 2: Công nghệ tiêu dùng, Hóa chất vật liệu, Công nghệ dầu khí o Phòng nghiệp vụ 3: Nông sản thực phẩm, thủy sản và hóa nông o Phòng nghiệp vụ 4: ■ Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đo lường, hiệu chuẩn, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý phòng thí nghiệm. ■ Tham gia đánh giá các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, phòng thí nghiệm và sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn. o Phòng nghiệp vụ 5: Điện - Điện tử o Phòng nghiệp vụ 6: Thẩm định các công tình xây dựng o Phòng hỗ trự kỹ thuật: ■ Phòng hỗ trợ kỹ thuật có nhiệm vụ thực hiện các công tác hỗ trợ, làm đầu mối giải quyết các vấn đề kỹ thuật và nghiên cứu phát triển các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thí nghiệm cho các phòng thí nghiệm Biên Hòa của Trung tâm Kỹ thuật 3. ■ Quản lý công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, thử nghiệm thành thạo, kiểm soát tài liệu bên ngoài và tổ chức giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại của khách hàng. ■ Quản lý mua sắm, công tác yểm trỢ và công tác Hành chính - Quản trị trong khu vực thí nghiệm Biên Hòa. o Phòng thí nghiệm cơ khí NDT: Có khả năng thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của vật liệu kim loại, các sản phẩm cơ khí như gang, thép, kim loại màu, nồi hơi, thiết bị áp lực, phụ tùng chi tiết máy móc, kết cấu... ■ Cơ tính vật liệu: thử kéo, uốn, nén, va đập, thử độ cứng các loại ■ Thành phần hóa học kim loại, xác định mác kim loại như gang, thép, nhôm, kẽm... ■ Tổ chức thô đại, tổ chức tế vi kim loại, lđp phủ ■ Kiểm tra đồng lượng mối hàn, qui trình, tay nghề thợ hàn ■ Kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp siêu âm, chụp ảnh phóng xạ o Phòng thử nghiệm hàng tiêu dùng: Có chức năng thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm các ngành giấy, cao su, sơn, mực, plastic, sản phẩm dệt, thử nghiệm an toàn đồ chơi trẻ em Trang 9/109
 11. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thiết bị thử kéo đứt cao su Thiết bị thử đồ chơi trẻ em Trang 10/109
 12. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thiết bị thử nghiệm giấy Thiết bị quang phổ hồng ngoại Trang 11/109
 13. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng o Phòng thử nghiệm Xây dựng: ■ Thử nghiệm các loại vật liệu xây dựng như ximăng, bê tông, cát, đá, gạch, ngói, tấm lợp, nhựa đường, bê tông nhựa ... ■ Thử nghiệm và thẩm định kỹ thuật các cấu kiện như cột điện, bê tông đúc sẩn, bê tông cốt thép... và công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi. Thiết bị thử nén ximăng Thiết bị thử nén bê tông Thiết bị thử độ mài mòn của gạch men Xác định cốt thép tại hiện trường o Phòng thử nghiệm điện: chuyên về thử nghiệm các sản phẩm điện gia dụng, dây và cáp điện, khí cụ điện nhằm phục vụ: ■ Công tác chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn các sản phẩm Việt Nam, IEC, các sản phẩm điện, dây và cáp điện, khí cụ điện, vật liệu cách điện. ■ Thử nghiệm các tính năng an toàn cho các sản phẩm điện. ■ Thử nghiệm kiểm tra, giám định hàng hóa xuất nhập khẩu. Trang 12/109
 14. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thiết bị thử dòng rò cho lò viba Thiết bị thử chống cháy Dụng cụ thử cấp bảo vệ IP Thiết bị Buồng thử bụi o Phòng thử nghiệm Hóa - Môi trường: chuyên về phân tích, thử nghiệm các loại mẫu thuộc các lĩnh vực: ■ Phân bón, ximăng, chất tẩy rửa, hóa chất kim loại và hợp kim. ■ Các thành phần vi lượng kim loại trong: thực phẩm tươi sống và chế biến, nước uống và nước giải khát, phân bón, thức ăn gia súc, vật liệu các loại... ■ Nước tự nhiên, nước sinh hoạt, nưđc thải chất thải rắn. ■ Nghiên cứu, đào tạo chuyên môn cho các lĩnh vực phân tích hóa môi trường. Thiết bị sắc ký khí Thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật ngọn lửa o Phòng thí nghiệm hóa hữu cơ: chuyên về thử nghiệm các sản phẩm, vật liệu hữu cơ ■ Hàm lượng hoạt chất, dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng kháng sinh. ■ Phẩm màu thực phẩm, hóa chất phụ gia ■ Các độc tố như mytococin ... ■ Màu ozo, PCP, phenol & dẫn xuất phenol, NAA, PCB, PAH ... ■ Định danh các thành phần hữu cơ, thành phần acid béo o Phòng thí nghiệm dầu khí: chuyên thử nghiệm các sản phẩm dầu khí như: ■ Xăng động cơ, nhiên liệu máy bay ■ Dầu mỡ bôi trơn ■ Nhiên liệu dieselc (DO), nhiên liệu đốt lò (FO), dầu hỏa (KO) ■ Khí thiên nhiên và khí hóa lỏng (LPG) SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tăm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lứờng Chất lượng Trang 13/109
 15. SVTH: Hồ THỊ MINHlỏng Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất tự động Thiết bị khí hóa VẤN Thiết bị Chưng cất lượng Thiết bị Đo độ nhđt Thiết bị đo chỉ số octan Thiết bị kiểm thành phần kim loại Thiết bị kiểm nhđt o Phòng thí nghiệm thực phẩm: chuyên thử nghiệm các loại thực phẩm cho con người và gia súc: ■ Phân tích các thành phần dinh dưỡng: protein, glucid, lipid, khoáng ■ Vitamin và các thành phần cholesterol, taurine ... ■ Phân tích phụ gia thực phẩm: tinh bột biến tính, sulfat, acid benzoic, enzym, chất chống oxy hóa ... ■ Đường hóa học: sacarin, cyanhydric, dulcin, aspartam, acesulfam ■ Các độc tố như nitrat, acid cyanhydric, borax ... ■ Kim loại nặng như: chì, thủy ngân, asenic, kẽm ... ■ Vi sinh: mốc độc, vi khuẩn gây bệnh, salmonella, E. coli. vibri cholera, Clostridium perfringens, bacillus, listeria, vi sinh hữu ích ... ■ Kháng sinh: choloramphenicol Thiết bị máy quang phổ tử ngoại sắc ký bản mỏng Trang 14/109
 16. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thiết bị chưng cất Soxhlet Thiết bị tủ ấm (vi sinh) o Phòng đo lường l(phòng hiệu chuẩn): có nhiệm vụ hiệu chuẩn các phương tiện đo thuộc các lĩnh vực sau: Khối lượng, dung tích; Độ dài, lực, độ cứng, áp suất (cơ); Nhiệt; Điện; Các đại lượng hóa, lý khác Thiết bị hiệu chuẩn áp kế Thiết bị kiểm định quả cân Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt kế Thiết bịhiệu chuẩn quả cân F2 Thiết bị máy đo vạn năng Thiết bị hiệu chuẩn dụng cụ đo điện o Phòng đo lường 2: Trang 15/109
 17. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ■ Hướng dẫn, trang bị các thiết bị đo lường, thử nghiệm ■ Sửa chữa, hiệu chỉnh các thiết bị đo lường, thử nghiệm ■ Nghiên cứu chế tạo một số chuẩn phương tiện đo thông dụng o Phòng đo lường 3: Kiểm định các phương tiện đo kiểm o xưởng thiết bị đo lường: Kiểm định các cân khối lượng lớn và Chế tạo, lắp đặt và sửa chữa, bảo trì các cân có khối lượng lớn. Thiết bị kiểm định thiết bị áp suất Thiết bị kiểm định đồng hồ xăng dầu Thiết bị kiểm định đồng hồ taxi Thiết bị kiểm định đồng hồ nước Thiết bị kiểm định máy đo độ ẩm Thiết bị kiểm định tỉ trọng kế 4.3. Sơ đổ tể chức của trung tâm Kỹ thuật 3: Trang 16/109
 18. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 4.4. Sơ đổ tể chức và cơ câu nhân sự của các phòng thử nghiệm: 5. Sơ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BANG TRUNG TÂM: 5.1. Giđi thiệu khu thí nghiệm trung tâm Kỹ Thuật 3: Các phòng thí nghiệm của Trung tâm Kỹ Thuật 3 đặt tại khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai, trên một khuôn viên có diện tích khoảng 20 000 m2, diện tích mặt bằng khoảng 12 000 m2 với trên 130 cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên ngành và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực thí nghiệm. Các phòng thí nghiệm được trang bị thiết bị thử nghiệm và đo lường hiện đại, có đầy đủ tài liệu, tiêu chuẩn về phương pháp thử, có khả năng đáp ứng các nhu cầu thí nghiệm để phục vụ công tác kiểm tra chất lượng, thẩm định kỹ thuật, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm, kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đông sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng, nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo. Chi tiết năng lực thí nghiệm được mô tả tài liệu liên quan. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật 3 giao cho Phó Giám đốc Kỹ thuật (PGĐKT) trực tiếp điều hành hoạt động thí nghiệm của Trung tâm. 5.2. Sơ đồ mặt bằng Trung tâm Kỹ Thuật 3: ở trang sau đính kèm 1.6. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC: 1.6.1. An toàn lao động: -Người lao động (LĐ) làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại phải nghiên cứu kỹ các qui định về an toàn lao động (ATLĐ) cho từng nội dung cụ thể và ký xác nhận vào sổ theo dõi của đơn vị về việc đã nghiên cứu kỹ các nội dung trong qui định đó. -Mỗi người lao động phải tuân thủ theo các qui định về tiêu chuẩn ATLĐ, vệ sinh lao động. -Người LĐ phải tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện hướng dẫn về những qui Trang 17/109
 19. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình, qui phạm an toàn kỹ thuật (ATKT), biện pháp làm việc an toàn liên quan đến nhiệm vụ được giao (do Khối, Phòng thực hiện). -Chấp hành lịch khám sức khỏe định kỳ hoặc đột xuất (khi cần) cho người lao động do cán bộ trung tâm đề xuất thực hiện -Trưđc khi ra về phải kiểm tra và thực hiện biện pháp an toàn điện, lửa, nước nơi làm việc -Phải chấp hành nghiêm túc nội qui PCCC của Trung tâm Kỹ thuật 3. 1.6.2. Vệ sinh lao động: -Người LĐ có trách nhiệm giữ gìn sạch sẽ ngăn nắp nơi làm việc -Không nấu ăn, uống nơi làm việc, Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung toàn cơ quan -Các thiết bị máy móc dụng cụ văn phòng ... liên quan đến người phải luôn được giữ gìn sạch sẽ, bảo trì, bảo dưỡng & thực hiện đúng các qui trình về vận hành. 1.6.3. Phòng cháy chữa cháy: Để bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ trật tự và an toàn cơ quan người phải tuân thủ nội qui PCCC sau: -Tất cả các phòng làm việc đều phải sắp xếp gọn gàng, trật tự, không để những vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt: lửa, điện. -Không dùng điện nấu cơm, nấu nước (trừ y tế và phòng hành chánh), không tự tiện mắc điện, sửa điện, nếu cần báo cho quản trị để cho thợ sửa chữa -Quản trị phải thường xuyên kiểm tra, bảo vệ hệ thống điện, tu sửa chỗ hư hỏng, chập mạch. Dùng cầu chì đũng tiêu chuẩn, các thiết bị phải đóng kín. -Xăng dầu phải cách ly riêng biệt và bảo vệ chu đáo, tuyệt đối không để chung với vật dễ cháy, không được hút thuốc ở gần nguồn xăng, văn phòng phẩm và những chỗ cất nguyên liệu, đồ gỗ ... phải sắp xếp trật tự gọn gàng, không xếp chung vđi vật dễ cháy -Không được tư tiện sử dụng hay di chuyển những dụng cụ PCCC. Đội PCCC cơ quan có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và kiểm tra thường xuyên những dụng cụ PCCC để sẩn sàng khi cần đến. -Khi phát hiện có dấu hiệu cháy d chỗ nào thì người LĐ phải lập tức kêu to ‘’CHÁY” và báo cho mọi người ở tại chỗ biết để tìm cách dập tắt ngay. Nếu cần thì báo cho phòng cảnh sát PCCC thuộc Sở Công An thành phố (ĐT số 114). Đội PCCC của cơ quan là bộ phận chủ lực, mọi người phải bình tĩnh tham gia tích cực khi có đám cháy xảy ra. 1.7. XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 1.7.1. Phân loại: Dựa theo bản ‘’Danh mục các chất thải cần kiểm tra của các phòng thử nghiệm ( gồm phân loại các chất thải; dụng cụ chứa chất thải; lưu trữ ; người có trách nhiệm thu giữ, xử lý, vận chuyển chất thải đến nơi qui định). 1.7.2. Thu giữ và xử lý chất thải: - Chất thải rắn thông thường được cho vào giỏ rác, nhân viên của phòng sẽ thu gom vận chuyển đi Trang 18/109
 20. SVTH: Hồ THỊ MINH VẤN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chất thải là bao bì đựng hóa chất, dung môi phải được đậy kín và thu gom để riêng một chỗ qui định và nhân viên vệ sinh vận chuyển đi - Các chất thải lỏng thông thường có chất độ hại thấp được kiểm nghiệm viên pha loãng với nước và đổ vào hệ thống cống nưđc thải của phòng. - Các chất thải lỏng cần phải đưa đi xử lý phải được kiểm nghiệm viên thu gom vào các bình chứa chuyên biệt và có nắp đậy kín và được đặt trong các tủ hút và cách ly. Kiểm nghiệm viên được phân công sẽ vận chuyển các bình chất thải đến nơi lưu trữ chung của cơ quan. - Các thử nghiệm có sinh ra khí độc hoặc sử dụng dung môi bay hơi độc phải tiến hành trong tủ hút chuyên biệt - Cán bộ kỹ thuật phòng thử nghiệm định kỳ hàng tháng kiểm tra, bảo trì các dụng cụ, bình chứa các chất thải cần xử lý. - Danh mục chất thải cần kiểm soát: xem bảng 1 Ghi chú:(l) Ký hiệu phân loại chất thải A: rắn, thông thường B: hóa chất trong nước hoặc rượu, thông thường C: khí, thông thường D: chất độc rắn (cyanide, các loại muối asenic, thủy ngân, thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu ... E: dung môi gốc halogene F: dung môi gốc hydrocacbon G: chất độc lỏng (thuốc diệt chuột, trừ sâu ...) H: chất lỏng độc hại cao (cyaninde, các loại muối asenic, thủy ngân ...) hàm lượng từ 1% trở lên) (2) Ký hiệu các loại dụng cụ chứa TT-1: bình chứa bằng thủy tinh có miệng hẹp TT-2: bình chứa bằng thủy tinh có miệng rộng NH-1: bình chứa bằng nhựa (PP hoặc PE) có miệng hẹp NH-2: bình chứa bằng nhựa (PP hoặc PE) có miệng rộng NL: túi nylon được cột chặt BB: bao bì gốc có nắp kín hoặc cột chặt miệng túi Trang 19/109

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản