intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " BÁO CÁO VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG"

Chia sẻ: Do Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
296
lượt xem
19
download

BIỂU MẪU " BÁO CÁO VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 6 mẫu BÁO CÁO VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " BÁO CÁO VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG"

  1. Mẫu số 6 Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Tên cơ quan quản lý doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nghiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tên doanh nghiệp ...., ngày... tháng.... năm.... Số:............................... BÁO CÁO VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Kính gửi:................................. Tên doanh nghiệp:............................................................................................ Tên giao dịch:.................................................................................................. Cơ quan quản lý doanh nghiệp:....................................................................... Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động số và ngày cấp:.............................. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:........................................................... Điện thoại:............................................; Fax:.................................................. E-mail:..................................................; Website:.......................................... Các ngành nghề kinh doanh chính:................................................................. Giao nhiệm vụ xuất khẩu lao động cho đơn vị trực thuộc: 1. Tên đơn vị trực thuộc:................................................................................. Địa chỉ:............................................................................................................ Điện thoại:.............................................; Fax:................................................ E-mail:..................................................; Website:.......................................... Ngành nghề kinh doanh:................................................................................. 2. Họ và tên người đứng đầu đơn vị trực thuộc:.............................................. Chức vụ:.......................................................................................................... 3. Nhiệm vụ được giao:.................................................................................. ........................................................................................................................ Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo này. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ, tên) Nơi nhận: -...........
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2