Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

878
lượt xem
98
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo phụ lục II-2 THÔNG TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN "

  1. Phụ lục II-2 D A N H S Á C H C Ổ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
  2. Số, Vốn góp ngày, Nơi nơi đăng Tổng số cổ Loại cổ phần Ngày, Chỗ cấp phần ký hộ CMND tháng, ở khẩu Phổ thông .......... ........... TT Tên năm Giới Quốc Dân hiện hoặc Chữ thường Sở Thời cổ sinh tính tịch tộc tại hộ ký trú đối hữu điể đông đối đối chiếu của với cá Số Gía vốn Số Gía Số Gía Số Gía m sáng với với đối cổ nhân lượn trị lượn trị lượn trị lượn trị góp lập cổ cổ với cá đông hoặc g g g g vốn đông đông nhân, sáng địa chỉ hoặc lập sáng sáng trụ sở lập là lập Giấy chính chứng cá là cá đối nhân nhân nhận với tổ ĐKKD chức đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  3. . . . . . . . . . , n g ày . . . . . . . . . t h á n g . . . . . . . . . n ă m . . . . . . . . Đ ạ i d i ệ n t h e o p h áp l u ậ t c ủ a c ôn g t y ( Ký v à g h i r õ h ọ t ê n) Ghi chú: Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. T à i s ả n h ì n h t hà n h t ổ n g g i á t r ị g ó p v ố n c ổ p h ầ n c ủ a t ừ n g c ổ đ ô n g s á n g l ậ p c ầ n đ ư ợ c l i ệ t k ê c ụ t h ể : t ê n l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n ; s ố l ư ợ n g t ừ n g l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n ; g i á t r ị c ò n l ạ i c ủ a t ừ n g l o ạ i t à i s ả n g ó p v ố n c ổ p h ầ n; t h ờ i điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2