intTypePromotion=3

Câu hỏi ôn tập môn Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Luong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

1
772
lượt xem
330
download

Câu hỏi ôn tập môn Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu câu hỏi ôn tập môn Đầu tư để ôn tập, hệ thống kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra kết thúc môn sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn Đầu tư

 1. Câu hỏi ôn tập môn đầu tư 1
 2. Câu hỏi ôn tập Chương 1: Tổng quan về đầu tư 1.Trình bày khái niệm về đầu tư, đặc điểm của hoạt đồng đầu tư. 2. Trình bày các tiêu chí để phân loại hoạt động đầu tư. 3. Nêu vai trò của hoạt động đầu tư đối với nền kinh tế 4. Nêu vai trò của hoạt động đầu tư đối với doanh nghiệp. Chương 2: Tổng quan về dự án đầu tư 1.Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư theo dự án. 2. Hãy trình bày khái niệm,đặc điểm, yêu cầu và công dụng của dự án đầu tư. 3. Nội dung của dự án đầu tư 4. Các giai đoạn hình thành và thực hiện dự án đầu tư. Phân tích mối quan hệ giữa các giai đoạn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. 5. So sánh nội dung và đặc điểm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. 6. Qúa trình soạn thảo dự án đầu tư có nhất thiết phải tiến hành theo 3 cấp độ nghiên cứu ( nghiên cứu phát hiện cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi) không? Vì sao? 7. Tại sao phải xem xét tình hình kinh tế xã hội tổng quát có liên quan đến dự án đầu tư? Chương 3: Thẩm định dự án đầu tư 1. Tại sao phải thẩm định dự án đầu tư? Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định dự án đầu tư? 2. Nêu yêu cầu đối với cán bộ làm công tác thẩm định dự án. 3. Trình bày các phương pháp tiến hành thẩm định dự án. 4. Yêu cầu đối với thông tin sử dụng trong thẩm định dự án. 5. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định dự án. 6. Sự cần thiết, mục đích và các nội dung nghiên cứu khía cạnh thị trường của dự án? 7. Có thể bỏ qua bước nghiên cứu kỹ thuật của dự án không? vì sao? 2
 3. 8. Khi thẩm định khía cạnh công nghệ của dự án đầu tư, cán bộ thẩm định phải quan tâm đến những nội dung gì? 9. Nội dung thẩm định tài chính dự án. Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định tài chính dự án. Đối với ngân hàng thương mại, việc thẩm định nội dung tài chính của dự án có ý nghĩa như thể nào? 10. Định nghĩa dòng tiền. Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án. 11. Định nghĩa lãi suất chiết khấu. Bản chất của lãi suất chiết khấu. Phương pháp xác định lãi suất chiết khấu. 12. Trình bày các loại rủi ro của dự án. Nêu các biện pháp để hạn chế rủi ro của dự án. 13. Phân tích ưu, nhược điểm của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án. 14. Phân tích độ nhạy của dự án là gì? Tại sao trong thẩm định dự án đầu tư lại phải tiến hành phân tích độ nhạy? Trình bày phương pháp phân tích độ nhạy của dự án. 15. Phân tích tình huống là gì? Ưu, nhược điểm của phương pháp này. 16. Phân biệt giữa thẩm định tài chính dự án và thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Chương 4: Nguồn tài chính cho dự án 1. Nêu khái niệm vốn đầu tư. Sự cần thiết phải huy đông đủ vốn đầu tư cho dự án. 2. Nêu các nguồn vốn của dự án đầu tư. Ưu nhược điểm của từng nguồn vốn này. 3. Đề xuất các giải pháp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án của Việt Nam. 4. Các nguồn tài trợ có ảnh hưởng gì đến lãi xuất chiết khấu của dự án? Chương 5: Các phương thức tài trợ 1. Trình bày khái niệm và các tiêu chuẩn làm căn cứ tài trợ cho dự án. 2. Trình bày nội dung, đặc điểm của các phương thức tài trợ. Ưu nhược điểm của từng phương thức Bài tập Phần 1: Các bài tập về dòng tiền Bài 1 3
 4. Một người muốn có 80 triệu sau 10 năm. Vậy cần phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền ở hiện tại biết r = 8%/năm Bài 2 Một người có tiến độ bỏ vốn đầu tư như sau: lần thứ nhất đầu tư 60 triệu; sau 2 quý nữa đầu tư 30 triệu, sau 3 quý nữa tiếp theo bỏ ra 40 triệu, r = 5%/quý. Sau 10 quý kể từ khi đầu tư giá trị các khoản tiền này là bao nhiêu? Bài 3 Một dự án đầu tư có tiến độ như sau: Năm 2000 2001 2002 2003 Vốn đầu tư (tỷ đồng) 1 1.5 1.5 1 Số vốn này đi vay đầu các năm, lãi suất đi vay là 10%/năm. Năm 2004 bắt đầu sản xuất. Hỏi cho đến khi sản xuất, tổng số tiền đã vay để đầu tư là bao nhiêu? Bài 4 Một doanh nghiệp mua thiết bị theo phương thức trả chậm như sau: - Giao máy đầu năm thứ nhất - Cuối năm thứ nhất trả 200 triệu - Cuối năm thứ hai trả 300 triệu - Cuối năm thứ ba trả 500 triệu Lãi suất trả chậm 15%/năm. Vậy nếu mua trả ngay thì hết bao nhiêu tiền? Bài 5 Một người cứ cuối mỗi tháng lại gửi vào ngân hàng 500.000 đồng. lãi suất tiền gửi là 1%/tháng. Hỏi sau 2 năm số tiền gửi là bao nhiêu? Bài 6 Có một khoản vay là 10 triệu USD, dự kiến sẽ được trả liên tục vào cuối 5 năm, mức trả mỗi năm bằng nhau, r = 10%/năm. Tính số tiền trả đều đặn hàng năm. (trả theo niên kim cố định) Bài 7 Cần gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền vào đầu năm thứ nhất để có thể lấy ra vào cuối năm thứ nhất là 30 triệu đồng, các cuối năm sau mỗi cuối năm 5 triệu đồng liên tục trong vòng 8 năm với lãi suất 10%/năm. Bài 8 4
 5. Một người vay ngân hàng 500 triệu và sẽ trả nợ ngân hàng theo phương thức trả đều đặn cuối mỗi tháng một lần. Mỗi lần trả một số tiền đều bằng nhau. Việc trả nợ băt đầu từ cuối tháng thứ 3 đến cuối tháng thứ thì hết nợ, r = 1%/tháng. Tính số tiền trả nợ từng lần đó? Bài 9 Một công ty vay ngân hàng 5 triệu USD với lãi suất 10%/năm, dự kiến sẽ trả vào cuối năm thứ 2 là 2 triệu USD, phần còn lại sẽ được trả đều đặn là 5 lần bằng nhau vào cuối 5 năm tiếp theo. Tính số tiền phải trả vào cuối mỗi năm đó? Bài 10 Một người mua xe trả góp như sau: đầu tiên phải trả 10 triệu đồng, việc trả góp bắt đầu từ cuối thàng thứ 3 mỗi tháng trả 500.000 đồng. Việc trả góp diễn ra liên tục trong vòng 10 tháng. Lãi suất trả góp là 2%/tháng. Hỏi nếu mua trả ngay thì hết bao nhiêu tiền? Bài 11 Một người dự định mua một căn nhà, dự kiến nếu trả ngay thì hết 1,5 tỷ đồng. Với r = 10%/năm, hãy tính: a. Nếu người đó muốn trả ngay 600 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều đặn trong 8 năm thì mỗi năm sẽ trả bao nhiêu tiền? b. Nếu người đó muốn trả vào cuối năm thứ 4 là 600 triệu, số tiền còn lại trả vào cuối năm thứ 8 thì đến năm thứ 8 sẽ phải trả bao nhiêu tiền? c. Nếu người đó muốn trả vào cuối năm thứ 8 là 600 triệu, còn trong 7 năm đầu mỗi năm trả 120 triệu vào đầu năm thì người bán nhà có đồng ý không? Tại sao? Bài 12 Một người vay ngân hàng vào đầu 3 tháng liên tiếp nhau. Mỗi lần vay là 100 triệu. Việc trả nợ bắt đầu từ cuối tháng thứ 3 và trả liên tục cho tới cuối tháng thứ 12 thì hết nợ, mỗi lần trả một số tiền đều bằng nhau, r = 2%/tháng. Tính số tiền trả nợ từng lần ? Bài 13 Có một khoản tiền được vay vào đầu năm thứ nhất là 100.000USD và được trả đều đặn làm 5 lần bằng nhau vào cuối 5 năm liên tục, r = 10%/năm. Hãy tính : a. Tính số tiền trả nợ từng lần ? b. Tính số dự còn lại sau thừng lần trả nợ ? 5
 6. c. Tách riêng phần trả gốc và trả lãi trong từng lần trả nợ ? Bài 14 Có tình hình vay và trả tiền hàng năm của một người như sau : - Từ đầu năm thứ nhất đến đầu năm thứ 3 mỗi đầu năm vay 60 triệu - Cuối năm thứ 4 trả 100 triệu - Cuối năm thứ 5 đến cuối năm thứ 8 mỗi cuối năm vay 40 triệu - Cuối năm thứ 9 đến cuối năm thứ 12 mỗi cuối năm trả một số tiền đều bằng nhau và hết nợ. Tính số tiền trả nợ đều đó với r = 15%/năm Phần 2 : Thẩm định và lựa chọn dự án đầu tư Bài 1 Một công ty đang muốn có một máy thi công : - Nếu đi thuê thì phải trả ngay từ đầu là 200 triệu và sau 4 năm sử dụng phải trả lại máy đó. - Nếu đi mua thì phải bỏ ra 250 triệu và sau 4 năm sử dụng thì bán lại máy thu được 70 triệu Công ty nên chọn phương án nào biết r = 12%/năm Bài 2 Một DN mua một chiếc mãy cũ để sử dụng. Muốn vận hành được thì phải sửa chữa. - Nếu sửa chữa lớn thì phải bỏ ngay ra từ đầu là 18 triêu và máy sẽ chạy ổn định trong 5 năm. - Nếu sửa chữa nhỏ thì cứ đầu mỗi năm bỏ ra 4 triệu và cũng đảm bảo máy đó khai thác trong 5 năm. Hãy chọn phương án sửa chữa biết r = 12 %/năm. Bài 3 Một dự án có tổng VĐT là 1200 triệu. Doanh thu hàng năm dự kiến là 650 triệu đồng. Tổng chi phí các loại của dự án hàng năm là 300 triệu. Dự án hoạt động trong 10 năm. Gía trị thanh lý vào cuối năm thứ 10 là 100 triệu. Hỏi có nên đầu tư không nếu lãi suất dài hạn là 15%/năm. Bài 4 6
 7. Một dự án đầu tư có chi phí đầu tư năm đầu tiên là 1,2 triệu USD, chi phí đầu tư năm thứ 2 là 3 triệu USD, chi phí đầu tư năm thứ 3 là 0,8 triệu USD. Cuối năm thứ 4 dự án thu về thu nhập ròng (dòng tiền vào – dòng tiền ra) hàng năm là 1,4 triệu USD cho đến năm thứ 18. Tuổi thọ dự án là 18 năm, r = 10%/năm a.Tính NPV b.Nếu thu nhập ròng giảm 20% do gặp khó khăn thì dự án có được chấp nhận không ? c. Tại mức thu nhập ròng tổi thiểu là bao nhiêu thì dự án chấp nhận được ? Bài 5 Có 2 phương án với số liệu như sau : Chỉ tiêu Phương án 1 Phương án 2 Gía mua 240 270 Chi phí/ năm 40 30 Thu nhập/năm 110 120 Gía trị thanh lý 40 30 Tuổi thọ (năm) 10 10 Hãy lựa chọn phương án theo chỉ tiêu NPV. Biết r = 10%/năm. Bài 6 Có 2 phương án với số liệu như sau : Chỉ tiêu Phương án 1 Phương án 2 Gía mua 100 150 Chi phí/ năm 22 43 Thu nhập/năm 50 70 Gía trị thanh lý 20 10 Tuổi thọ (năm) 5 10 Dự án sẽ hoạt động trong 10 năm. Biết r = 8%/năm. Hãy lựa chọn phương án theo chỉ tiêu NPV. Bài 7 Có thông tin về 3 loại thiết bị như sau (đơn vị : triệu đồng) Chỉ tiêu A B C Gía mua thiết bị 45 60 50 7
 8. Thu nhập/ năm 36 50 40 Chi phí/ năm 20 24 26 Gía trị thanh lý 4 6 4 Tuổi thọ (năm) 4 12 6 Hãy lựa chọn phương án theo chỉ tiêu NPV. Biết r = 12%/năm. Bài 8 Công ty than X đang dự kiến 2 phương án vận chuyển khai thác than từ mỏ vền nhà máy. Phương án 1 phải mua 2 xe vận chuyển và xây dựng trạm bốc dỡ tại nhà máy. Phương án 2 xây dựng hệ thống chuyền tải từ mỏ về nhà máy. Biết r = 12%/năm. Hãy lựa chọn phương án với những thông tin sau: (đơn vị : triệu đồng) Chỉ tiêu Phương án 1 Phương 2 xe ô tô Trạm bốc dỡ án 2 Vốn đầu tư 90 30 180 Chi phí vận chuyển / năm 12 0,5 3 Gía trị thanh lý 10 2 11 Tuổi thọ (năm) 8 12 24 Bài 9 Công ty X đang xem xét việc thay thế một dây chuyền đóng hộp tại kho hàng của mình. Dây chuyền hiện tại đã mua cách đây nhiều năm với giá 600.000$. Gía trị còn lại trên sổ sách là 200.000$, và có thể bán ra thị trường với giá 150.000$ vào thời điểm hiện nay. Công ty có thể mua một dây chuyền mới có công suất cao hơn với giá 1.200.000$. Dự kiến chi phí chuyên chở và lăp đặt là là 100.000$. Thuế suất thuế thu nhập DN là 28%, hãy tính đầu tư thuần cho dây chuyền mới. Bài 10 Công ty Y đang có một dây chuyền máy móc thiết bị mua cách đây 5 năm với nguyên giá 500.000$. Dây chuyền này được khấu hao mỗi năm là 50.000$. Công ty đang xem xét việc thay dây chuyền này bằng một dây chuyền mới hiệu quả hơn. Dây chuyền mới được mua với giá 700.000$, chi phí chuyên chở lắp đặt là 50.000$. Công ty dự 8
 9. kiến sẽ bán máy cũ với giá 275.000$. Thuế suất thuế thu nhập DN là 40%, hãy tính đầu tư thuần cho dây chuyền mới. Bài 11 Một công ty đang dự kiến đầu tư thêm một tài sản cố định trị giá 1000 triệu đồng, thời gian tồn tại của tài sản là 5 năm. Hết thời hạn 5 năm giá trị thanh lý coi như bằng 0. Hiện tại công ty đang thực hiện phương pháp khấu hao đều. Nếu TSCĐ được đầu tư thì sẽ tiết kiệm chi phí mỗi năm là 100 triệu đồng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 30%, tỷ lệ chiết khấu của công ty là 15 %. Theo anh/chị công ty có nên đầu tư không? Bài 12 Nhà máy Thiên Nam dự định nâng cấp thiết bị để giảm thiểu chi phí sản xuất hàng năm. Nếu mua thiết bị giá 1.000.000 đ thì hàng năm có thể giảm 400.000đ. Thiết bị này có tuổi thọ là 5 năm nhưng sau 3 năm vận hành phải đại tu lại với chi phí khoảng 500.000 đ. Nếu dựa vào chỉ tiêu IRR thì thiết bị này có đáng mua không nếu i = 10%. Bài 13 Nhà máy rượu Bình tây dự kiến xây dựng một phân xưởng làm vỏ chai. Ước tính hàng năm cần 600.000 chai. Số tiền đầu tư là 50 triệu đồng để mua thiết bị làm việc trong 20 năm, chi phí vận hành hàng năm khoảng 7,5 triệu đồng, thuế và bảo hiểm là 2,5 triệu đồng. Hỏi nhà máy có nên mua thiết bị đó không hay tiếp tục mua chai từ nhà máy thủy tinh với giá 30đ/chai như hiện nay, biết i = 12%. Bài 14 Công ty A đang nghiên cứu mua một máy nghiền mới với giá 100.000$, chi phí chuyên chở lắp đặt là 2.500$.Nếu được chấp nhận, dự án này đòi hỏi vốn đầu tư hoạt động ròng ban đầu là 20.000$. Cách đây 1 năm công ty này đã chi cho công ty tư vấn 10.000$ để lập 1 nghiên cứu khả thi về máy nghiền mới này. Hãy tính vốn đầu tư củat dự án. Bμi 15 C«ng ty B×nh D−¬ng mua mét d©y chuyÒn chÕ biÕn thùc phÈm vμ ®−îc tr¶ chËm theo ph−¬ng thøc nh− sau: - Tr¶ ®ît 1 cuèi n¨m thø nhÊt: 40.000 ®«la - Tr¶ ®ît 2 cuèi n¨m thø hai: 30.000 ®«la 9
 10. - Tr¶ ®ît 3 cuèi n¨m thø 3: 20.000 ®«la ViÖc l¾p ®Æt d©y chuyÒn ®−îc tiÕn hμnh ®Õn hÕt n¨m thø 1 th× hoμn tÊt, sau ®ã ®i ngay vμo ho¹t ®éng. Chi phÝ l¾p ®Æt lμ 5000 ®«la ®−îc tÝnh vμo thêi ®iÓm cuèi n¨m. D©y chuyÒn nμy dù kiÕn sÏ khai th¸c liªn tôc trong vßng 12 n¨m, chi phÝ lμ 10.000 ®«la/n¨m, thu nhËp lμ 32.000 ®«la/n¨m. a. Cho biÕt r = 12%/n¨m. C«ng ty cã nªn ®Çu t− kh«ng? b. NÕu thu nhËp/n¨m gi¶m 30% do ph¶i c¹nh tranh víi doanh nghiÖp kh¸c th× dù ¸n cßn kh¶ thi kh«ng? c. Thu nhËp tèi thiÓu ph¶i ®¹t ®−îc ®Ó dù ¸n vÉn hÊp dÉn ®Çu t−? d. TÝnh chi phÝ vèn tèi ®a mμ dù ¸n cã thÓ chÞu ®−îc? Bμi 16 Mét C«ng ty ®i vay vèn ®Çu t− d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt d−îc phÈm víi l·i suÊt 10%/n¨m. Hμng n¨m, d©y chuyÒn nμy cho doanh thu lμ 2200 triÖu ®ång. Chi phÝ c¸c lo¹i hμng n¨m ®Ó t¹o ra doanh thu trªn lμ 1000 triÖu ®ång. Tuæi thä cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ lμ 6 n¨m. Gi¸ trÞ thanh lý cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ nμy sau thuÕ lμ 500 triÖu. a. Gi¸ mua d©y chuyÒn c«ng nghÖ tèi ®a cã thÓ chÊp nhËn ®−îc? b. NÕu ng−êi b¸n d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®−a ra 3 ph−¬ng thøc thanh to¸n: - Tr¶ hμng n¨m 1100 triÖu trong cuèi 6 n¨m - Tr¶ ngay 2000 triÖu vμ tr¶ hμng n¨m trong 6 n¨m, mçi n¨m 500 triÖu. - Tr¶ trän gãi 3900 triÖu. H·y chän ph−¬ng thøc tr¶? c. NÕu l·i suÊt vay vèn thay ®æi th× l·i suÊt tèi ®a cã thÓ chÊp nhËn ®−îc lμ bao nhiªu ®Ó cã thÓ kh«ng bÞ thua lç theo ph−¬ng thøc thanh to¸n ®· chän? Bμi 17 C«ng ty chÕ biÕn vμ nu«i trång thuû s¶n H¶i D−¬ng mua thiÕt bÞ tõ Trung Quèc víi sè liÖu nh− sau: Chi phÝ mua thiÕt bÞ ®−îc phÝa Trung Quèc cho tr¶ chËm vμo ®Çu 3 n¨m liªn tôc, mçi n¨m tr¶ 4 tØ ®ång. Thêi gian l¾p ®Æt thiÕt bÞ trong 2 n¨m. Chi phÝ l¾p ®Æt n¨m 1 hÕt 750 triÖu, n¨m 2 hÕt 680 triÖu (c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tÝnh vμo thêi ®iÓm cuèi n¨m). Sau khi 10
 11. l¾p ®Æt hoμn chØnh, d©y chuyÒn ®i ngay vμo ho¹t ®éng khai th¸c víi chi phÝ vËn hμnh lμ 1,25 tØ/n¨m vμ thu nhËp lμ 3,75 tØ/n¨m. Thêi gian khai th¸c dù ¸n 15 n¨m. Toμn bé tμi s¶n ®· khÊu hao hÕt. Gi¸ trÞ thanh lý m¸y mãc thiÕt bÞ sau thuÕ lμ 530 triÖu, r = 10%/n¨m. a. NhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng ®Çu t− vμo dù ¸n nμy b. NÕu v× c¹nh tranh lμm thu nhËp gi¶m 20%/n¨m. Nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi th× dù ¸n cßn cã tÝnh kh¶ thi kh«ng? c. NÕu doanh nghiÖp ph¶I tiÕn hμnh söa ch÷a lín víi chi phÝ söa ch÷a lμ 500 triÖu ®ång vμo n¨m thø 5 cña qu¸ tr×nh khai th¸c th× dù ¸n cßn hÊp dÉn n÷a hay kh«ng ? Bài 18 Hãy tính toán và cho biết công ty A nên chọn phương án nào trong 2 phương án sau đây và giải thích vì sao? Phương án 1: Xây dựng cầu gỗ Chi phí xây dựng cầu là 120.000$, tuổi thọ cây cầu này là 10 năm, chi phí bảo dưỡng cầu hàng năm là 15.000$/năm kể từ khi xây dựng cầu xong và đưa vào sử dụng. Khi thanh lý cầu thu được 100$. Phương án 2: Xây dựng cầu sắt Chi phí xây dựng là 200.000$, tuổi thọ cây cầu này là 40 năm, chi phí bảo dưỡng cầu hàng năm là 5.000$. Lệ phí thu được hàng năm là 45.000$ kể từ khi xây dựng xong và đưa vào sử dụng. Cầu này được xây dựng theo hìng thức BOT, theo thỏa thuận của hai bên thì sau 20 năm hợp đồng được thanh lý và nhà đầu tư nhận được 1 khoản tiền là 20.000$. Lãi suất áp dụng cho cả 2 phương án là 8%/năm. Bμi 19 C«ng ty chÕ biÕn cμ phª ®Þnh ®Çu mét m¸y chÕ biÕn víi gi¸ 150 triÖu. Doanh thu hμng n¨m lμ 70 triÖu. Chi phÝ hμng n¨m ®Ó vËn hμnh lμ 10 triÖu. Gi¸ trÞ thanh lý b»ng 0. Thêi gian khai th¸c cña m¸y lμ 5 n¨m. KhÊu hao ®Òu vμ thuÕ thu nhËp lμ 32%. Yªu cÇu 1. X¸c ®Þnh dßng tiÒn dßng hμng n¨m 2. NhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng ®Çu t− qua viÖc tÝnh NPV víi r = 12%/n¨m 3. Gi¶ sö doanh nghiÖp chØ cã 75 triÖu vμ ph¶i vay ng©n hμng 75 triÖu ®Ó mua m¸y víi l·i suÊt vay b»ng 10%/n¨m. Doanh nghiÖp dù kiÕn tr¶ nî ng©n hμng 11
 12. lμm 3 lÇn vμo cuèi 3 n¨m ®Çu tiªn theo ph−¬ng thøc tr¶ gèc ®Òu, l·i tr¶ cïng k× víi gèc. Bài 20 Nhà máy cao su Biên Hòa dự định lắp đặt một máy mới thay thế cho 3 công nhân thao tác bằng tay hưởng lương 1,5 trđ/tháng/người. Máy mới này chỉ cần 1 công nhân điều khiển hưởng mức lương cũng như trên nhưng hàng năm phải tốn thêm chi phí vận hành là 7 tr đồng. máy mới có công suất bằng 3 công nhân nói trên nhưng phải mua và lắp đặt với chi phí là 80 trđ. Nhà máy định khấu hao theo phương pháp tuyến tính trong 5 năm. Lãi suất chiết khấu bằng 18%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%. Hỏi doanh nghiệp có nên đầu tư hay không ? Bài 21 Một công ty đầu tư cho một dự án với tổng số tiền là 1.2 tỷ đồng. Nguồn tài trợ cho dự án bao gồm: VTC: 240 triệu đồng, Vốn vay NH: 960 triệu đồng với lãi suất vay 20%/ năm. Gốc và lãi được hoàn trả theo niên kim cố định vào cuối mỗi năm trong 5 năm. Thu nhập trước kháu hao và thuế hàng năm là 480 triệu đồng. Dự án hoạt động trong 5 năm, khấu hao tuyến tính, thuế TNDN 28%, r=16%/ năm. Bμi 22 C«ng ty Hi - fi Audio Co.LTD cã dù ¸n më thªm mét cöa hμng kinh doanh ®Üa nh¹c. Sè liÖu tμi chÝnh cña dù ¸n nh sau: 1. Chi phÝ ®Çu t− mua cöa hμng: 105.000 $ 2. Mua thiÕt bÞ ©m thanh: 2.500$ 3. Mua thiÕt bÞ ¸nh s¸ng, ®iÒu hoμ: 1.200$ 4. Chi phÝ tiÒn ®iÖn hμng n¨m: 3.600$ 5. Chi phÝ nhËp ®Üa nh¹c hμng n¨m: 40.800$ 6. Chi l−¬ng cho 2 nh©n viªn b¸n hμng : 120$/ngêi/th¸ng 7. Dù kiÕn doanh thu b¸n hμng hμng n¨m : 77.500$ Cho biÕt khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. ThuÕ TNDN lμ 28%. Thêi gian vËn hμnh dù kiÕn cña dù ¸n lμ 8 n¨m. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña thiÕt bÞ sau thêi gian ho¹t ®éng lμ 1.400$, vμ b¸n l¹i ®−îc 1600$. Riªng cöa hμng ®· ®−îc khÊu hao hÕt vμ vÉn b¸n l¹i ®−îc 105.000$ ë cuèi n¨m thø 8. 12
 13. Cho biÕt r = 10% /n¨m. 1.H·y tÝnh NPV, IRR vμ thêi gian hoμn vèn cña dù ¸n nμy. Tõ ®ã, cho kÕt luËn vÒ kh¶ n¨ng ®Çu t− dù ¸n.: 2.VÉn sè liÖu cña dù ¸n trªn, h·y tÝnh l¹i NPV, IRR vμ Thv khi: a. NÕu dù ¸n ®· khÊu hao hÕt gi¸ trÞ cña thiÕt bÞ vμ sau 8 n¨m, thiÕt bÞ b¸n ®−îc trªn thÞ tr−êng víi gi¸ 1.400 $. b. Nếu doanh thu giảm dần 8% mỗi năm do cạnh tranh với các cửa hàng khác trên thị trường. c. Nếu doanh thu của năm thứ nhất bằng 50%, năm thứ hai chỉ bằng 70%, năm thứ 3 chỉ bằng 90% của các năm kinh doanh ổn định sau đó. d. Nếu thời gian của dự án chỉ còn là 6 năm, các nhân tố khác không đổi. 3.C«ng ty Hi-fi Audio vay Ng©n hμng 60.000$ ®Ó mua cöa hμng víi l·i suÊt 10%/n¨m. ViÖc tr¶ nî Ng©n hμng sÏ thùc hiÖn theo ph−¬ng thøc tr¶ gèc ®Òu, l·i tr¶ cïng kú víi gèc vμo cuèi 3 n¨m ®Çu tiªn. - H·y x¸c ®Þnh dßng tiÒn cña dù ¸n ? Cho biết kế hoạch trả nợ như trên có khả thi với công ty không với giả định công ty chỉ trông đợi vào nguồn thu nhập từ chính dự án để trả nợ ngân hàng mà không có bất cứ nguồn trả nợ nào khác? - TÝnh NPV, IRR Bài 23 Công ty cổ phần Viglacera dự kiến đầu tư dây chuyền sản xuất gạch máy có công suất 12.000.000 viên/ năm với giá bán dự kiến 1500 đồng/ viên. Giá mua dây chuyền thiết bị này là 15 tỷ đồng, chi phí chuyển giao công nghệ là 500 triệu đồng (được trả khi mua dây chuyền). Thời gian lắp đặt dây chuyền là 1 năm, chi phí lắp đặt được trả vào cuối năm thứ nhất là 50 triệu đồng. Chi phí NVL, điện nước, nhân công hàng năm (chưa kể khấu hao) là 10 tỷ đồng. Sau khi lắp đặt xong dây chuyền đi ngay vào vận hành khai thác trong 8 năm. Giả sử dây chuyền chưa khấu hao hết, GTCL là 200 triệu đồng, GTTL là 150 triệu đồng. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao tuyến tính, thuế suất thuế TNDN là 28%, r=15%/ năm. Yêu cầu: TÝnh NPV, IRR của dự án Bài 24 13
 14. Bệnh viện Hồng Bàng mua một hệ thống thiết bị giặt là quần áo bệnh viện. Thiết bị được bên bán cho phép trả chậm như sau: - Đợt 1 vào cuối năm thứ nhất: 300 triệu đồng - Đợt 2 vào cuối năm thứ 2: 210 triệu đồng - Đợt 3 vào cuối năm thứ 3: 150 triệu đồng Chi phí hàng năm cho việc vận hành thiết bị là 200 triệu đồng. Doanh thu hàng năm dự tính là 400 triệu đồng. Thời gian hoạt động của thiết bị là 7 năm. Dự tính thiết bị chưa khấu hao hết, GTCL là 100 triệu, GTTL thiết bị là 120 triệu. Dự án áp dụng phương pháp khấu hao tuyến tính, thuế suất thuế TNDN 28%, r=18%/ năm. Yêu cầu: TÝnh NPV, IRR của dự án Bài 25 Công ty TNHH mỳ Hảo Hảo mua một dây chuyền sản xuất vỏ bao mỳ ăn liền với giá 3500 triệu đồng. Dự kiến công suất sản xuất năm thứ nhất là 5.000.000 vỏ bao/ năm, các năm sau công suất tăng thêm 10% so với năm trước, dự tính giá bán là 400 đồng/ bao. Các chi phí của hoạt động đầu tư này như sau: - Chi phí lắp đặt thiết bị là 20 triệu đồng (được trả khi mua dây chuyền) - Chi phí NVL, điện nước hàng năm: 400 triệu đồng - Chi phí nhân công hàng năm: 2 triệu đồng/ người/ tháng, dự tính số nhân công là 15 người - Chi phí hàng năm khác (chưa kể kháu hao): 100 triệu đồng Dây chuyền được vận hành ngay từ năm đầu tiên và hoạt động trong 5 năm. Giả sử dây chuyền chưa khấu hao hết, GTCL là 250 triệu đồng, GTTL thiết bị là 300 triệu đồng. Dự án áp dụng phương pháp khấu hao tuyến tính, thuế thu nhập 28%, lãi suất chiết khấu 14%/ năm Yêu cầu: TÝnh NPV, IRR của dự án Bài 26 Công ty rau quả Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng một kho lạnh và một dây chuyền chế biến, quy mô đầu tư là 30.000 triệu đồng. Doanh thu hàng năm của dự án là: (đơn vị: triệu đồng) Năm 1 2 3 4 5 6 14
 15. 26.000 28.000 29.000 35.000 32.000 30.000 Với dự án đầu tư này, chi phí biến đổi hàng năm chiếm 40% doanh thu, chi phí cố định hàng năm là 8.000 triệu đồng (chưa kể khấu hao). Thời gian hoạt động của dự án là 6 năm, giá trị thanh lý kho và thiết bị là 7.000 triệu đồng. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao tuyến tính, thuế suất thuế thu nhập 28%, lãi suất chiết khấu 12%/ năm.. 1- Tính NPV của dự án và cho nhận xét về hiệu quả đầu tư (NPV = 324.9 triệu đồng) 2- Tính chi phí vốn tối đa của dự án. (IRR = 12.41%) Bài 28 Một dự án xây dựng nhà máy lắp máy nông nghiệp có công suất thiết kế 50.000 sản phẩm /năm. Thời gian khai thác là 5 năm. DN áp dụng khấu hao đều. Vốn đầu tư ban đầu bao gồm: - Vốn cố định: 90 tỷ đồng - Vốn lưu động: 30 tỷ đồng Năm đầu tiên dự trù hoạt động 50 % công suất thiết kế. Năm thứ 2 và thứ 3 dự án hoạt động 85% công suất thiết kế, vốn lưu động tăng lên 55 tỷ đồng. Năm thứ 4, dự án hoạt động 100% công suất thiết kế vốn lưu động tăng lên 85 tỷ. Năm thứ 5, dự án hoạt động 60% công suất thiết kế, vốn lưu động chỉ còn 35 tỷ. Gía bán 1 đơn vị sản phẩm là 4 triệu đồng, chi phí biến đổi cho 1 đơn vị sản phẩm là 2 triệu đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Yêu cầu: 1. Lập bảng dòng tiền trong suốt chu kỳ của dự án. 2. Tính NPV của dự án. 3. Gỉa sử chủ đầu tư tìm được nguồn vay là 80 tỷ, lãi suất vay là 15%/năm. Thời gian trả nợ là 3 năm (trả theo niên kim cố định). Bắt đầu trả nợ vào cuối năm thứ nhất. Lập bảng trả nợ gốc và lãi vay. 4. Lập lại bảng dòng tiền của dự án có bổ sung phần vay và trả nợ vay ngân hàng. Tính lại NPV của dự án. Bμi 28 C«ng ty A dù ®Þnh ®Çu t− x©y dùng mét nhμ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ gia dông víi vèn ®Çu t− lμ 92 tû ®ång, trong ®ã: 15
 16. - Vèn cè ®Þnh: 42 tû ®ång - Vèn l−u ®éng: 50 tû ®ång N¨m ®Çu tiªn dù trï nhu cÇu vèn l−u ®éng lμ 50 tû ®ång. N¨m thø 2 vμ thø ba mçi n¨m cÇn cã vèn l−u ®éng lμ 70 tû ®ång. N¨m thø 4 nhu cÇu vèn l−u ®éng lμ 60 tû ®ång. N¨m thø 5 vèn l−u ®éng lμ 40 tû ®ång Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ vμo cuèi chu kú khai th¸c dù ¸n lμ 7 tû ®ång. Thêi gian khai th¸c dù ¸n lμ 5 n¨m. Thu håi vèn l−u ®éng 50 tû ®ång. BiÕt LNR + KH cña dù ¸n hμng n¨m nh− sau: N¨m 0 1 2 3 4 5 LNR + KH 20 30 40 35 20 Yªu cÇu: TÝnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña DA§T víi r = 12%/n¨m Bài 29 Công ty A đang xem xét hai dự án đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất. Công ty dự định đầu tư một chiếc xe nâng (dự án 1) hoặc 1 dây chuyền tự động (dự án 2) để vận chuyển nguyên liệu và bán thành phẩm giữa các bộ phận sản xuất. Dòng tiền của 2 dự án được cho ở bảng sau: Dòng tiền của dự án 1 Năm 0 1 2 3 4 5 6 NCFi (50000) 10000 16000 14000 12000 11000 10000 Dòng tiền của dự án 2 Năm 0 1 2 3 NCFi (25000) 8000 13200 11000 Lãi suất chiết khấu là 12%/năm Hãy lựa chọn dự án và tính IRR cho dự án được lựa chọn. Bài 30 Công ty Oil Mining đang xem xét 3 dự án, mỗi dự án đều có vốn đầu tư 100 triệu $, và thu được lãi hàng năm trong 15 năm tới như sau: (giả sử công ty không bị giới hạn trên thị trường vốn với chi phí là 16%/năm) Dự án A: Lợi nhuận ròng 30 triệu $/ năm trong 15 năm 16
 17. Dự án B: Lợi nhuận ròng 20 triệu$/ năm trong 15 năm tới, 10 triệu $/năm trong 10 năm tiếp theo. Dự án C: 20, 60, 100 triệu $ tương ứng trong 3 năm đầu và 5 triệu $/năm trong 12 năm còn lại. 1. Không tính toán, theo bạn nên chọn dự án nào? 2. Hãy tính NPV, IRR cho mỗi dự án 3. Không tính toán, hãy giải thích tại sao NPV của dự án B sẽ mang giá trị âm nếu chi phí vốn là 21%. 4. Theo bạn nên đầu tư vào dự án nào? Tại sao? Bài 31 Một dự án đang xem xét mua sắm một thiết bị có giá bán 100.000$, giá thanh lý dự tính là 10.000$. Thiết bị này sẽ tạo ra sản phẩm được bán với giá 15$/sản phẩm. Chi phí biến đổi là 4$/sản phẩm. Chi phí cố định bao gồm bảo dưỡng 2.000$/năm; chi phí chung 3.000$/năm; chi phí quản lý 15.000$/năm. Sản phẩm tiêu thụ dự kiến 15.000 sản phẩm /năm Thiết bị có tuổi thọ 15 năm. Khấu hao đều.Gía trị còn lại trên sổ sách là 20.000. Thuế thu nhập doanh nghiệp là 30%, chi phí vốn trung bình của công ty 10% sau thuế. NPV của dự án là bao nhiêu? Bài 32 Công ty Phú Thịnh đang có dự định mua một dây chuyền xản suất triển khai một sản phẩm mới. Tuổi thọ dự kiến là 10 năm. Có các số liệu tài chính như sau: - Kinh phí mua sắm thiết bị: 3.200 triệu đồng - Kinh phí lắp đặt: 200 triệu đồng - Chi phí chế biến : 100 triệu đồng/tháng - Khả năng sản xuất: 10.000 sản phẩm /tháng - Chi phí biến đổi cho 1 đơn vị sản phẩm là 15.000đồng - Gía bán một sản phẩm là 45.000 đồng - Thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đều. Hết thời gian sử dụng giá trị còn lại của thiết bị là 150 triệu đồng. Thiết bị có giá trị thanh lý là 250 triệu. Tính NPV, IRR và thời gian hoàn vốn của dự án. 17
 18. Bài 33 Nhà máy gạch Xuân Hòa muốn đầu tư dây chuyền làm gạch chịu lửa với công suất 5.000.000 viên/ năm, dự tính giá bán là 2000 đồng/ viên. Gía bán dây chuyền thiết bị này là 5.000 triệu đồng, tuổi thọ dây chuyền là 5 năm, sau thời gian sử dụng không có giá trị thu hồi. Ngoài ra, nhà máy còn phải chịu các chi phí sau: - CF lắp đặt thiết bị: 300 triệu đồng (được trả vào cuối năm thứ nhất) - CF bảo dưỡng nhà xưởng hàng năm: 100 triệu đồng. - CF vận hành hàng năm: 8500 triệu đồng Nhà máy sử dụng phương pháp khấu hao đều, r = 15%/ năm. Hãy đánh giá hiệu quả của dự án theo NPV, IRR,… Bài 34 Công ty Á Đông là một công ty chuyên thiết kế các phần mềm ứng dụng. Để có thể mở rộng thị trường và cạnh tranh với các sản phẩm của các công ty nước ngoài, công ty dự định sẽ tung ra thị trường sản phẩm mới. Để đảm bảo sự thành công của sản phẩm này, công ty dự định sẽ đầu tư một thiết bị mới có giá trị 10 tỷ đồng( kể cả chi phí lắp đặt). Tuổi thọ thiết bị là 4 năm. Dự kiến doanh thu từ bán sản phẩm mới sẽ vào khoảng 10,5 tỷ đồng vào năm thứ nhất, tăng lên 15% vào năm thứ 2, tăng 25% vào năm thứ 3 và giữ nguyên không đổi cho đến năm kết thúc dự án. Thuế thu nhập DN 28%. Thiết bị khấu hao theo đường thẳng. Nhu cầu vốn lưu động là 1,5 tỷ đồng. Lãi suất chiết khấu 10%. Công ty có nên mua thiết bị mới này không? Sử dụng phương pháp độ nhạy để đánh giá rủi ro của dự án theo hai biến số doanh thu và chi phí của dự án. Bài 35 Có sự thay đổi giá trị của chỉ tiêu IRR khi có các biến động sau: Các yếu tố thay đổi IRR(%) 1- Không đổi 18.5 2- VĐT tăng 10% 16.8 3- Giá cả sản phẩm giảm 10% 15.3 4- Chi phí biến đổi tăng 10% 16.2 Cho biết yếu tố nào gây ra sự biến động nhiều nhất của chỉ tiêu hiệu quả? tại sao? Bμi 36 18
 19. C«ng ty Hoμng Gia ®ang chuÈn bÞ cho viÖc thùc hiÖn mét DA§T ®Ó s¶n xuÊt mÆt hμng B. Thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n lμ 5 n¨m vμ tæng vèn ®Çu t− lμ 1500 triÖu trong ®ã 1250 triÖu ®Çu t− cho TSC§, 250 triÖu ®Çu t− cho VL§ rßng. Theo bé phËn marketing cña c«ng ry, viÖc s¶n xuÊt vμ tiªu thô mÆt hμng B phô thuéc nhiÒu vμo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. NÕu nÒn kinh tÕ b×nh th−êng (x¸c suÊt lμ 50%) th× doanh thu mçi n¨m lμ 900 triÖu, nÒn kinh tÕ h−ng thinh (x¸c suÊt 30%) doanh thu mçi n¨m lμ 1100 triÖu, nÒn kinh tÕ suy tho¸i (x¸c suÊt lμ 20%) doanh thu mçi n¨m lμ 750 triÖu. Chi phÝ biÕn ®æi mçi n¨m b»ng 50% doanh thu b¸n hμng. Chi phÝ cè ®Þnh ch−a kÓ khÊu hao mçi n¨m lμ 10 triÖu. C«ng ty thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu. Khi kÕt thóc ®Çu t− dù kiÕn thanh lý ®−îc 100 triÖu ®ång. Tû lÖ thuÕ TNDN cña c«ng ty lμ 30%. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang cã 2 ph−¬ng ¸n sö dông nguån tμi trî lμ: - Ph−¬ng ¸n 1: 100% vèn chñ së h÷u - Ph−¬ng ¸n 2: Vay ng©n hμng 500 triÖu ®ång, l·I suÊt 10%/n¨m, gèc tr¶ ®Òu, l·I tr¶ hμng n¨m. Dù ¸n ®−îc ®Çu t− theo ph−¬ng ph¸p ch×a khãa trao tay. Anh /chÞ h·y tÝnh NPV cña mçi ph−¬ng ¸n. Tû lÖ chiÕt khÊu trong c¸c tr−êng hîp ®Òu lμ 10% Bμi 37 C«ng ty Thiªn Long ®ang ph©n tÝch ®anh gi¸ DA§T s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hμng A. Thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n lμ 5 n¨m, tæng vèn ®Çu t− lμ 2000 triÖu trong ®ã 1500 triÖu ®Çu t− TSC§, 500 triÖu ®Çu t− vμo vèn l−u ®éng rßng. TSC§ cña c«ng ty ®−îc khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. Theo ®iÒu tra cña phßng marketing, s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra ®−îc tiªu thô trong kho¶ng 150.000 sp ®Õn 250.000 sp (xÊu nhÊt lμ 150.000, tèt nhÊt lμ 250.000sp) vμ gi¸ b¸n còng dao ®éng trong kho¶ng 90.000®/sp ®Õn 110.000®/sp. T×nh huèng trung b×nh lμ 200.000 sp vμ gi¸ 100.000®/sp. Kh¶ n¨ng xÊu nhÊt ®−îc x¸c ®Þnh lμ 15% vμ tèt nhÊt lμ 15%, t×nh huèng c¬ së lμ 70%. Chi phÝ biÕn ®æi b»ng 60% doanh thu b¸n hμng, CPC§ ch−a tÝnh khÊu hao mçi n¨m 50 triÖu. Khi dù ¸n kÕt thóc, TSC§ thanh lý ®−îc 50 triÖu. Tû lÖ thuÕ TNDN lμ 40%. C«ng ty ®ang cã ph−¬ng ¸n sö dông 1000 triÖu vèn tù cã, 1000 triÖu vèn vay víi l·i suÊt 10% tr¶ theo niªn kim cè ®Þnh vμo cuèi mçi n¨m. 19
 20. Gi¸m ®èc c«ng ty cho r»ng tÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n ®Çu t− cña c«ng ty cã hÖ sè biÕn thiªn cña NPV

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản