Câu hỏi ôn tập quản trị học

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
194
lượt xem
64
download

Câu hỏi ôn tập quản trị học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 2 Quan điểm đúng đắn nhất về chức năng kiểm tra đó là chức năng của mọi thành viên tỏng tổ chức vì kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của qt, nó được tiến hành ở mọi cấp mọi chức năng quản trị mà các chủ thể kt bao gồm các nhà quản trị cấp cao, cấp trung, cấp cơ sở và cả những người lao động. Các nhà quản trị cấp cao đến cấp cơ sỏ kt về tình hình hoạt động của tổ chức, về hoạt động tài chính.,. còn người lao động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập quản trị học

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Đề 2 http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Câu 2 Quan điểm đúng đắn nhất về chức năng kiểm tra đó là chức năng của mọi thành viên tỏng tổ chức vì kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của qt, nó được tiến hành ở mọi cấp mọi chức năng quản trị mà các chủ thể kt bao gồm các nhà quản trị cấp cao, cấp trung, cấp cơ sở và cả những người lao động. Các nhà quản trị cấp cao đến cấp cơ sỏ kt về tình hình hoạt động của tổ chức, về hoạt động tài chính.,. còn người lao động thì kt vè việc thực hiện hoạt động, thực hiện chế độ trả lương, phản ánh ý kiến vơi nhà lãnh đạo về tình trạng sản xuất. Câu 3. Hiện tượng song trùng lãnh đạo dấn đến vi phạm nguyên tăc thống nhất mênh lệnh là nhược điểm của cơ cấu ma trận vì trong cơ cấu này là sự kết hợp của hai hay nhiều mô hình khác nhau. Các nhà quản trị hành chính( Trưởng phòng ban hành chín) và các nhà quản trị theo dự án hay theo sản phẩm của các mô hình tổ chức này đều có vị thế ngang nhau và do đó dẫn đến tình trạng ra quyết định không trùng khóp nhau tạo ra xung đột. Câu 4. Quản trị tổ chức xét trên phương diện tổ chức kĩ thuật là tương đối thống nhất trong mọi tổ chức vì về phương diện kĩ thuật thì quản trị đều phải đặt ra những cau hỏi 1. làm quản trị là làm gì?( lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra). 2. Đối tượng chủ yếu của quản trị là gì? 3. Quản trị được tiến hành khi nào? 4. Mục đích của quản trị tổ chức là gì? Câu 5 : làm cho người khác thực hiện công việc là lãnh đạo Trả lời: Lãnh đạo gắn liền với sự phục tùng của người dưới quyền. Người lãnh đạo là người phải được cấp dưới tuân thủ mệnh lệnh. Vì: Người lãnh đạo có quyền lực, quyền lực đem lại sức amnhj cho người lãnh đạo, khiến cho họ có khả năng chi phối người khác( tiền bạc, sức mạnh tổ chức, bạo lực). Người lãnh đạo là người có thể biến ước mơ bản thân và người khác trong hệ thống thành hiện thực, do họ có thể xác đinh đúng mục tiêu. Người lãnh dạo có khả năng thu hút người khác,khi họ có uy tính, đó là đạo đức, đó là năng lục phẩm chất ý chí tốt đẹp…. đem lại tấm gương cho mọi người. Câu 6 : Mô hình các lực lượng thi trường được sử dụng để nghiên cứu và dự báo môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức là Đúng Trả lời Mô hình “năm lực lượng” của M.Prter thể hiện mối quan hệ giữa các nhà quản trị trong một tổ chức với những người đang hoạt động trong một tổ chức khác bao gồm tính khóc liệt trong cạnh tranh các đối thủ hiện tại , mối đe dọa của đối thủ mới, mối đe dọa của các sản phẩm và dịch vụ thay thế, khả năng thương lượng của khách hàng, các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến nhu cầu. Nhà quản trị cần phân tích được các lực lượng, nghiên cứu các đặc tình và mức độ của chúng để từ đó đưa ra các dự báo, tìm ra một khu vực hấp đặc biệt hấp dẫn và dành riêng cho tổ chức. Câu 7 Ra quyết định quản trị chỉ được thực hiện trong quá trình lãnh đạo là SAI Trả lời Ra quyết định được thực hiện khi có một vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức vì vậy mà trong mọi hoạt động của tổ chúc luôn nảy sinh những vấn đề cần giải quyết vì vậy ra qđ được thực hiện trong tất cả các quá trình của quản trị: lập kế hoạch, lãnh đạo, tổ chức, kiểm tra. Lãnh đạo hiểu rõ con người trong hệ thống , đưa ra các quyết định thích hợp, xd các nhóm làm việc, dự kiến tình huống và từng cách ứng xử giao tiếp với tổ chức. Câu 8 : Tầm quản trị trong môt tổ chức không phu thuộc vào công tác đào tạo cán bộ là SAI vì tẩm quản trị phụ thuộc vào 4 yếu tố: trình độ của nhà quản trị, đọ phức tạp của công việc, ý thức, trình độ tổ chức kỉ luật tuân thủ mệnh lệnh của cấp dưới và hệ thống thông tin. Tầm quản trị và trình độ quản trị của cán bộ quản trị có quan hệ tỉ lệ thuận. Thế nên tầm quản trị có thể cải thiện nhờ vào công tác đào tạo cán bộ qunả trị. Câu 9: Phong cách dân chủ của cán bộ quản trị có thể phù hợp với mọi tổ chức và mọi giai đoạn phát triển của tổ chức là SAI vì phong cách dân chủ phù hợp và phát huy tác dụng ở những tổ chức mà đội ngũ nhân viên có khả năng và trình độ cao còn đối với những tổ chức mới thiết lập => còn non trẻ nên pc là cưỡng bức. Câu 10: Tầm quan trọng của các kĩ năng quản trị thay đổi ở các cấp quản trị khác nhau đối với từng kĩ năng cụ thể vì nói một cách tương đối thì các kĩ năng có thể thay đổi với các cấp quản trị khác nhau. Kĩ năng kiểm tra có vài trò quan trọng đối với cấp quản trị cơ sở, giảm dần với cấp quản trị bậc trung và có ý nghĩa khá nhỏ với nhà quản trị cấp cao. Trong khi đó kĩ năng thực hiện mối quan hệ với con người có ý nghĩa đối với mọi cấp quản trị và kĩ năng nhận thức có 1
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software vai trò quan trọng với cấp quản trị cao và có vai trò nhỏ với cấp quản trị cơ sở cấp trung. For đó là kĩ năng phát hiện, phân Ví evaluation only. http://www.foxitsoftware.com tích và giải quyết các vấn đề phức tạp ảnh hưởng tới sự tồn tại của tổ chức. Câu 11: Loại kế hoạch nào dưới đây được xây dựng để thực hiện một mục tiêu lớn và có tính độc lập tương đối trong việc phân bổ nguồn lực để thực hiện mục tiêu là CHƯƠNG TRÌNH vì chương trình khái niệm mang tính rộng hơn bao gồm một số mục đích, chính sách, thủ tục, qui tắc, các nhiệm vụ được giao các bước phải tiến hành, các nguồn lực có thể huy động và các yếu tố khác. Câu 14: Để kiểm tra có hiệu lực và hiệu quả các nhà quản trị cần kiểm tra tất cả mọi lĩnh vực là SAI vì một nhà quản trị dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể một mình cáng đáng hết mọi công việc. Hơn nữa không phải về mặt nào nhà quản trị cũng có năng lực và nắm vững về nó. Nếu có nhà quản trị làm hết mọi công việc thì cấp dưới sẽ làm gì? Hơn nữa kiểm tra là một hoạt động vô cùng phức tạp và tốn kém thời gian, tiền bạc và công sức nên chỉ cần kiểm tra những khu vực có ảnh hưởng quan trọng tới sự tồn tại và phát triển của hệ thống. Đó chính là các khu vực hoạt động thiết yếu và những điểm kiểm tra thiết yếu, Câu 15: Các phương pháp lãnh đạo trong tổ chức dựa trên cơ sở lý thuyết về động cơ con người là chua chính xác vì nó còn dựa trên cơ sở lý thuyết về nhu cầu của con người, khi đáp ứng được nhu cầu của con người: nhu cậu tinh thần, nhu cầu vật chất và nhu cầu xã hội thì con người sẽ cảm thây an tâm hơn, chú tâm vào công việc hơn và làm việc một cách hiệu quả hơn. Câu 16: Quan điểm đúng đắn nhất về chức năng kiểm tra đó là chức năng của những nhà quản trị cấp cao là SAI vì quá trình kiểm tra được thực hiện bởi mọi thành viên trong tổ chức có thể được thực hiện bởi nhà quản trị cấp cao : hội đồng quản trị, bam giám sát và thậm chí còn là những người làm công. Nếu như ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra do dại hội đồng bẩu ra nhằm thực hiện chức năng kiểm tra đối với hoạt động của doanh nghiệp thì những người làm công lại có quyền tham gia kiểm tra vào những lĩnh vực như: kiểm tra việc thực hiện chế đọ trả công, thù lao, sử dụng lao động bồi dưỡng theo qui định cho người làm công … hay đòi hơi giám đốc theo định kì phải có thông báo qua hội đồng quản trị cho những người làm công biết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng kì…. Câu 17: Thái độ của các nhà lãnh đạo cấp cao của tổ chức không ảnh hưởng đến mô hình tổ chức là SAI vì thái độ của lãnh đạo cấp cao có thể tác động tới cơ cấu tổ chức. Các cán bộ quản trị theo phương thức truyền thống thường thích sử dụng những hình thức tổ chức điển hình. Họ ít khi sử dụng các hình thức tổ chức theo ma trận hay mạng lưới. hướng tới sự kiểm soát tập trung, họ cũng không muốn sử dụng các mô hình tổ chức mang tính phân tán với các chiến lược. Câu 18: Tầm quan trọng của kĩ năng kỹ thuật tăng dần từ cấp quả trị thấp đến cao nhất là SAI vì tầm quan trọng của kĩ năng kỹ thuật ở mọi cấp quản trị là như nhau vì kĩ năng kĩ thuật là khả năng của nhà quản trị thẻ hiện được kiến thức và tìa năng trong quá trình quản trị các hoạt động thuộc chuyên môn của mình. Muốn quản trị tốt thì các nhà quản trị phải tìm hiểu và thực hiện được các hoạt động đó. Đồng thời nhà quản trị phải có khả năng thực hiện các quá trình quản trị bao gồm: lạp kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra đối với các hoạt đông thuocj phạm vi trách nhiệm của mình. Câu 19: Theo mô hình phân cấp nhu cầu của A Maslow : Cả 3 ý -khi một nhóm nhu cầu đã được thõa mãn thifnos không còn là động cơ hoạt động của con người nữa, và nhà quản trị cần phải làm thõa mãn các nhu cầu thấp nhất của con người lao động ở mức độ nhất định trước khi đáp ứng nhu cầu cấp cao. Và nhu cầu cấp cao chưa phải là động cơ hoạt động khi nhu cầu cấp thấp chưa được thõa mãn. Trả lời Học thuyết phân cấp nhu cầu của Maslow gồm có các nhu cầu về sinh lý là những nhu cầu cơ bản để có thẻ duy trì bản than cuộc sống con người( thức ăn, nước uống, nhà ở). Ông cho rằng khi những nhu cầu này chưa đươc thõa mãn tới mức độ cần thiết để duy trì cuộc sống thì những nhu cầu khác sẽ không thúc đầy được con người. Nhu cầu an toàn , nhu cầu xã hội, nhu càu được tôn trọng: theo Maslow khi con người bđầu thõa mãn nhu cầu được chấp nhận là thành viên trong xã hội thì họ có xu thế tự trọng và muốn được người khác tôn trọng và nhu cầu cuối cùng là hoàn thiện. ông cho rằng đây là nhu cầu cao nhất trong cách phân cấp của ông. Đó là sự mong muốn để đạt tới chỗ mà con người có thể đạt tới. => như vậy theo lý thuyết này thì trước tiên các nhà lãnh đạo phải quan tâm đến các nhu cầu vật chất trên cơ sở đó mà dần nâng cao lên các nhu cầu bậc cao. Câu 20: Nguy cơ tiềm ẩn của phi tập trung hóa trong quản trị tổ chức là Cả 3 ý -Thiếu sự nhất quán trong chính sách, cấp trên mất đi khả năng kiểm soát đối với cấp dưới, Có thể dẫn tới tính phi hiệu quả do sự trùng lặp chức năng ở các bộ phận độc lập là vì Câu 21: Bào hiểm là khoản tiến gián tiếp Cả 3 ý : Nhu cầu an toàn của con người, Động cơ kinh tế, Độn cơ tinh thần 2
 3. Vì bảo hiểm nhằm chia sẻ rủi do, tinh thần cùng giúp đỡ mọi eneratedthể Foxit lòng Creator ©evaluation only. đối với người G người, by hiện PDF nhân ái của mọi người Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For mọi người Câu 22: Chiến lược của doanh nghiệp được quyết định bởi hội đồng quản trị vì Chiến lược là loại hình kế hoạch đặc biệt quan trọng đối với mỗi tổ chức cần có sự quyết đinh từ cấp cao nhât. Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Những chức năng cơ bản của HĐQT là chức lập chiến lược, tổ chức và kiểm tra. Câu 23: Ngành nghi vấn trong ma trận BCG có thị phần nhỏ, có tốc độ tăng trường của thị trường cao và cần nhiều vốn đầu tư là vì Theo sơ đồ Tốc độ tăng trưởng của thị trường Cao Ngôi sao Nghi vấn Thấp Con bò sữa Bỏ đi Cao Thấp Thị phần tương đối Nhìn vào sơ đồ ma trận BCG trên ta thấy được ngành nghi vấn với thị phần tương đối nhỏ, và tốc độ tăng trưởng của thị trường này cao có thể là lĩnh vực chứa nhiều rủi ro mạo hiểm. Đây là ngành cần nhiều vốn đầu tư, cần theo dõi tiềm năng cơ hội để khai thác hiệu quả trong tương lai. Câu 24: Tầm quan trọng của các chức năng quản trị không thay đổi theo các cấp quản trị trong tổ chức là Sai vì Chức năng quản trị là chung nhất đối với mọi nhà qunả trị, khong phan theo bậc, nghành nghề, quy mô tổ chức… Có tình đồng nhất ở nhiều quốc gì. Tuy nhiên ở các xã hội khác nhau, lĩnh vực khác nhau, những cấp bậc khác nhau, vẫn có sự khác nhau về mức độ quan trọng. Câu 25: Hệ thống kiểm tra tối ưu là hệ thống phản hồi đầu ra là SAI vì hệ thống kiểm tra tối ưu là hệ thống phản hồi dự báo. Trong hệ thống kiêm tra dự báo trái lại sẽ giám sát đầu vào của hệ thống và quá trình thực hiện để khẳng định xem những đầu vào và cả quá trình đó có đảm bảo cho hệ thống thực hiện kế hoạch hay không. Nếu không thì những đầu vào hoặc quá trình trong hệ thống sẽ được thay đổi đẻ thu được kết quả mong muốn Câu 26: Cơ cấu trực tuyển làm tăng khả năng phối hợp trong tổ chức là SAI vì khi sử dụng mô hình này thường dẫn đến mâu thuẫn giữa các đơn vị chức năng khi đề ra các chỉ tiêu và chiến lược, thiếu sự phối hợp hành động giữa các phòng ban, chuyên môn hóa quá mức và tạo ra cách nhìn hạn hẹp ở các cán bộ quản trị.( đây là mô hình phát huy đầy đủ hơn những ưu thế của chuyên môn hóa ngành nghề, giữ sức mạnh và ụy tín của các chức năng chủ yếu… Câu 27: Có quyền lực là đủ để lãnh đạo con người là SAI vì nếu chỉ dựa vào quyền lực thì họ cũng sẽ khó mà lãnh đạo được các nhân viên trong tổ chức. Giả dụ bạn là một nhân viên dưới quyền của một nhà lãnh đạo chỉ suốt ngày sử dụng quyền lực của mình để chỉ huy moi người. Mọi người sẽ có thể tuân theo nhiệm vụ của lãnh đạo nhưng kết quả sẽ khó mà đạt được như mong muốn. bên cạnh quyền lực thì nhà lãnh đạo còn phải hiểu rõ được những con người trong hệ thống để từ đó đưa ra các quyết định cho phù hợp và muốn có được sự phùng tùng của các nhân viên dưới quyền thì nhà lãnh đạo còn phải có sức hút với người khác ỏ phẩm chất, đạo đức và năng lực của bản thân. Câu 28: Hạn chế của việc phát triển đội ngũ cán bộ quản trị tổng hợp là đặc điểm của cơ cấu chức năng vì ưu điểm của cơ cấu chức năng là phát huy đầy đủ những ưu thế của chuyên môn hóa ngành nghề, giữ được sức mạnh và uy tín của các chức năng chủ yếu, tạo ra sự chuyên môn hóa cao. và những nhược điểm của nó là thiếu sự phối hợp hành động giữa các phòng ban chức năng, hạn chế việc phát triển đội ngũ cán bộ quản trị chung. Câu 29: Ngành ngôi sao trong ma trân BCG là ngành có tốc độ tăng trưởng của thị trường cao (tuy nhiên, đầu tư tiếp tục vào ngành này để duy trì mức tăng trưởng thị trường cao có thể tốn kém hơn so với trước) Câu 30: Qụi mô tầm quản trị có thể được xác định theo công thức nhất định là SAI vì Câu 31: Cơ cấu ma trận vi phạm chế độ một thủ trưởng là ĐÚNG vì nhược điểm của cơ cấu này là hiện tượng song trùng lãnh đạo dẫn tới sự không thống nhất mệnh lệnh, quyền hạn và trách nhiệm của các nhà quản trị có thể trùng lặp tạo ra các xung đột Câu 32: Không có kế hoạch không thể kiểm tra là Đúng vì kiểm tra là giai đoạn cuối cùng trong quá trình hoạt động của hệ thống (từ lập kế hoạch đến tổ chức và lãnh đạo). Nếu không có mục tiêu, kế hoạch từ ban đầu thì sẽ không thể thực hiện quá trình kiểm tra được. Vì mục đích cơ bản của kiểm tra là quá trình xem xét các hoạt động nhằm là cho các hoạt động đạt kết quả tốt hơn. Câu 33: Tầm quản trị trong một tổ chức phu thuộc vào: trình độ cán bộ quản trị, trình độ ý thức của cấp dưới, và năng lực của hệ thống thông tin. Câu 34: Các cấp chiến lược trong tổ chức bao gồm: Cả 3ý: Chiến lược cấp tổ chức, cấp ngành và cấp chức năng vì một cấp không thể đảm nhiệm hết được các nhiệm vụ.do vậy sự phân chia thê này là rất hợp lý. Ví dụ như chiến lược cấp tổ chức do bộ phận quản trị cao cấp nhất vạch ra nhằm bắt được những mối quan tâm và hoạt động trong một tổ chức. 3
 4. Chiến lược câp ngành chỉ liên quan đến những mối quan tâmenerated by Foxit PDF một ngành của Software Hơn nữa, đối G và hoạt động trong Creator © Foxit tỏ chức. http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. với các tổ chức có nhiều lĩnh vực hoạt động những nhà quản trị cấp cao thường gặp khó khăn trong việc tổ chức những lính vực hoạt động đó một cách thống nhất thì cách giải quyết vấn đề đó là tạo ra các đơn vị ngành chiến lược. Và cuối cùng là chiến lược cấp chức năng như nhân sự, tài chính. Các chiên lược cấp chức năng là sự chi tiết hóa chiến lược cho cấp ngành và liên quan tới việc quản trị các hoạt động chức năng. Vì vậy vai trò chiến lược của cấp chức năng là để hỗ trợ chiên lược cấp tổ chức. Câu 35: Ngành con bò sữa trong ma trận BCG có thị phần lớn và tốc độ tăng trưởng thấp cũng là ngành mang lại nhiều lợi nhuận. (Tuy vậy ngành này không đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn để duy trì vị trí của nó trên thị trường. Câu 36: Theo nguyên lý phân cấp thì tầm quản trị và số cấp quản trị trong cơ cấu quản trị tổ chức có quan hệ Nghịch trong điều kiện các yếu tố khác không đổi vì nguyên nhân của phân cấp quản trị là bởi giới hạn của tầm quản trị(hay tầm kiểm soát)-số người hay số bộ phận mà nhà quản trị có thể kiểm soát có hiệu quả. Khi tầm quản trị rộng thì sẽ cần ít cấp quản trị còn khi tầm quản trị hẹp thì sẽ cần nhiều cấp quản trị. Câu 37: Mục đích của kiểm tra là khắc phục sai lệch là SAI vì ..Kiểm tra không chỉ là khắc phục sai lệch mà kiểm tra còn là hệ thông phản hồi dự báo. Kiểm tra còn là một hệ thống dự báo cho phép nhà quản trị từ những thông tin vào, phân tích đánh giá đưa ra những kế họach, dụ báo làm giảm thiểu sự sai lệch trong quá trình sản xuất. Câu 39: Theo lý thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg thì tiền lương là một yếu tố không tạo ra động lực làm việc vì theo lý thuyết về đông cư của Herzberg thì tiền lương nằm trong nhóm 1 : lương thưởng, điểu kiện lao động… những yếu tố này là cho con người hài lòng , thõa mãn được gọi là những yếu tố duy trì. Đây là yếu tố cần thiết phải có nếu không sẽ nảy sinh bất bình thường, sự bất mãn, và sự không vừa lòng. Nhưng những yếu tố này không được coi là động lực thúc đẩy. Câu 40: Chuyên môn hóa chiều ngang sẽ dẫn tới việc hình thành các cơ cấu phòng ban Vì Chuyên môn hóa là quá trình chia nhỏ các công việc thành những bộ phận nhỏ hơn với tình chất công việc tai bộ phận là tương đối giống nhau. Tạo điều kiện tăng năng suất, giảm các thao tác thừa. Quá trình chuên môn hóa trong tổ chức theo chiều ngang sẽ đẫn tới việc phân chia hay tập hợp nhóm các công việc theo chiều ngang dể giao cho những nhà quản trị phụ trách và cuối cùng là chuên môn hóa hình thành các phòng ban chức năng. Câu 41: Trong cơ cấu chức năng, bộ phận chức năng có thể ra quyết định cho các cấp dưới là Đúng Vì Trong cơ cấu chức năng các phòng ban có những nhiệm vụ cụ thể xác định, để hoạt động và hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể các bộ phận chức năng cần phải ra quyết định trong giới hạn quyền hạn của mình đảm bảo mọi hoạt động của các bộ phận theo quỹ đạo đạt được mục tiêu cụ thể. Câu 43: Xây dựng hệ thống kế hoạch tối ưu là điều kiện cần để thực hiện các chức năng khác của quản trị là ĐÚNG. Câu 45: Các công cụ kinh tế được sử dụng ở tất cả các tổ chức khác vì Vì Các công cụ kinh tế đều được sử dụng trong các tổ chức kinh doanh hành chính văn hóa. Ví dụ như việc để khuyến khích người lao động trong các tổ chức trên người lãnh đạo thường khuyến khích bằng một số biện pháp kinh tế như tăng lương, thưởng, ăn lương theo sản phẩm để khuyến khích người lao động. Câu 46: Nguyên tắc quản trị hướng tới khách hàng không áp dụng đối với các tổ chức công là Sai vì Câu 48: Cơ cấu ma trận có ưu thế trong việc sự dụng nguồn lực vì ưu điểm của mô hình này là tập trung nguồn lực vào khâu xung yếu và kết hợp được năng lực của nhiều cán bộ quản trị và chuyên gia Câu 49: Chiến lược cấp ngành liên quan đến những mối quan tâm và hành động trong một số lĩnh vực hoạt động của tổ chức. (Các câu hỏi đặt ra là lĩnh vực này của tổ chức có vị trí thế nào trong môi trường hoạt động của nó? nêu đưa ra những sản phẩm dịch vụ nào? nguồn lực được ổ sung trong ngành đó ra sao? Trong tổ chức, mỗi ngành chiến lược hoạt động tương đối độc lập nhau. Mỗi đơn vị ngành chiến lược có chiến lược riêng củ minh. Câu 50: Mục tiêu của tổ chức được xác định dựa trên cơ sở duy nhất là nguồn lực của tổ chức là SAI vì Câu 51: Chiến lược có thể là kế hoạch ngắn hạn của tổ chức là ĐÚNG. Câu 52: Doanh nghiệp là một hệ thống mở vì Câu 53: Thủ tục là một loại kế hoạch tác nghiệp cho phép nhà quản lý được tự do snags tạo cao khi ra quyết định là SAI vì Câu 54: Hoạt động điều chỉnh được tiến hành trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình vì trong bất cứ quá trình hoạt động nào đều có thể xảy ra sai xót, quá trình điều khiển thường gặp phải các tác động đột ngột hay các nhiễu làm cho đối tượng đi lệch quĩ đạo dự kiến và chủ thể phải tác động thêm để san bằng các sai lệch đó => điều chỉnh. Mà quá trình điều khiển hệ thống là quá trình tác động liên tục lên hệ thống hướng nó tới mục tiêu đã định do đó các tác động dột ngột có xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình quản trị có thể là lập kế hoạch, lãnh đạo, kiểm tra trong tổ chức 4
 5. Câu 55: Mục đích cuối cùng của kiểm tra là để điều chỉnh, khắc phục saiPDF Creator ©evaluation quản trị là SAI vì Generated by Foxit lệch trong quá trình Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For only. kiểm tra còn là hệ thống phản hồi dự báo , lường trước các sai lệch của các yếu tố đầu vào và hoạt động kiểm tra đồng thời khắc phục điểm yếu của hệ thống kiểm tra là độ trễ về thời gian. Câu 56: Chiến lược là kết quả cuối cùng cảu phân tích và dự báo moi trường là Sai vì chiến lược là những định hướng và mục tiêu dài hạn của tổ chức. Nó là một loại kế hoạch đặc biệt mà phân tích và dự báo môi trường chỉ là những bước đầu tiên của lập kế hoạch, để hoàn thành nó còn phải trải qua các bước sau: thiết lập các mục tiêu, phân tích các tiền đề, xây dựng các phương án, đánh giá phương án lựa chọn, và quyết định. Câu 57: Trong điều kiện môi trường ít biến động nhà quản trị không nhất thiết phải lập kế hoạch là SAI vì lập kế hoạch là một trong 4 chức năng cơ bản của nhà quản trị, là chức năng khởi đầu trọng yếu. Trong bất cứ môi trường nào thì nhà quản trị cũng đều phải xác định mục tiêu của tổ chức=> phải có kế hoạch. Nếu không có kế hoạch thì nhà quản trị không biết được mục tiêu của tổ chức và không khai thác nguồn lục một cách có hiệu quả và có rất ít cơ hội để đạt mục tiêu của tổ chức. Câu 58: Tầm kiểm soát có hiệu quả cho một cán bộ quản trị trong cơ cấu rất khó xác định chính xác vì tầm kiểm soát hay tần quản trị phụ thuộc vào trình độ của cán bộ quản trị, trình độ năng lực của cấp dưới, độ phức tạp của công việc và hệ thống thông tin. Chúng đều là những yếu t ố định tính, mang tình chất tương đối khó xác định chính xác. Câu 59: Thủ tục và qui tắc là các loại hình kế hoạch cho phép nhà quản trị có mức độ sáng tạo cao trong khi hành động là SAI vì thủ tục là các kế hoạch thiết lập một phương pháp cần thiết cho việc điều hành các hoạt động trong tương lai. Đó là sự hướng dẫn hành động, việc chỉ ra một cách chi tiết, biện pháp chính xác cho một hoạt động nào đó cần phải thực hiện. Còn qui tắc là là sự hướng dẫn nhưng không cho phép có sự lựa chọn trong khi áp dụng chúng => không linh hoạt. Câu 60: Nguyên tắc quản trị : hướng tới khách hàng” chỉ áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh là SAI vì khách hàng theo mô hình 5 ll của Michael porter là mọt trong những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và đây là yếu tố môi trường ngoài, không chịu sự chi phối của tổ chứ, nó có tác động tới tổ chức vì vậy đề quản trị thành công nhà quản trị phải hướng tới khách hàng bất kể đó là nhà quản trị thuộc lĩnh vực nào. Nguyên tắc quản trị này còn dược sử dụng cho các tổ chức hành chính sự nghiệp, tổ chức nhà nước. Câu 61: Ngân quĩ doanh thu là loại ngân quĩ rất quan trọng và khó xác định đối với doanh nghiệp là SAI vì ngân quĩ là bản tường trình được biểu hiện bằng con số. Có thể coi là chương trình : “ số hóa”. Câu 62: Sự ủy quyền trong tổ chức là cần thiết để giảm mức độ quá tải công việc của nhà quản lý cấp cao là ĐÚNG vì ủy quyền là hành vì của cấp trên giao cho câp dưới một số quyền hạn nhất định đề họ nhân danh mình thực hiện những công việc nhất định. Hơn nữa không một nhà quản trị nào cũng có đầy đủ kĩ năng, sự hiểu biết và năng lực đề đảm đương được tất cả mọi công việc của tổ chức. Câu 63: Chiến lược cấp tổ chức đề cập đến: những lĩnh vực hoạt động của tổ chức, khả năng huy động vốn của tổ chức và việc tuyển dụng nhân lực cho tổ chức vì chiến lược cấp tổ chức là tổ chức nên hoạt động trong lĩnh vực nào, mục tiêu và sự kì vọng của mỗi lĩnh vực đó, phân bổ các nguồn lực ra sao để đạt được những mục tiêu đó. Câu 64: Chính sách là quan điểm, phương hướng là cách thức chung để ra quyết định trong tổ chức. các chính sách giúp cho việc giải quyết các vấn đề trong các tình huống nhất định và giúp cho việc thống nhất các ké hoạch khác nhau của tổ chức. chính sách khuyến khích sự tự do, sáng tạo, những vẫn giới hạn trong khuôn khổ. Câu 64: Mô hình phân tích SWOT được sử dụng để : - Gợi ý các ý tưởng chiến lược sau khi phân tích môi trường vì Trả lời: Mô hình SWOT phân tích điểm mạnh điểu myếu hay còn gọi là phân tích bên trong trên các giác độ như: nhân sự, tài chính, công nghệ, uy tín, tiếng tăm, mối quan hệ, văn hóa,… Mô hình phân tích cơ hội đe dọa hay còn gọi là phân tích bên ngoài. Trên các khía cạnh kinh tế( tăng trưởng hay suy thoái), cơ chế chính sách nhà nước, các đối thủ cạnh tranh. Với việc phân tích điểm mạnh điểm yếu, cơ hộ đe dọa của môi trường. Ma trận có thể gợi ý các giải pháp chiến lược tận đụng tốt cơ hội và ngăn chặn mối đe dọa. Câu 65:Lý do cần xây dựng và thực thi hệ thống kt lường trước D: Cả a,b,c. -Do độ trễ về thời gian cảu hệ thống kiểm tra sau hành động và hậu quả khó lường của những sai lệch. -Do hạn chế về năng lục của chủ thể kiểm tra. -Do hệ thống kiểm tra phản hồi đầu ra khó kiểm tra. Trả lời: 5
 6. +Kiểm tra là hệ thống phản hồi các kết quả hoạt động. Theo hệ thống này Foxitnhà quản trị tiến hành đoonly. kết quả Generated by các PDF Creator © Foxit Software lường http://www.foxitsoftware.com For evaluation thực tế so với các kết quả tiêu chuẩn, phân tích sai lệch. Cơ chế xác định kết quả hoạt động bộc lộ một số nhược điểm : Độ trễ về thời gian cảu hệ thống kiểm tra sau hành động và hậu quả khó lường của những sai lệch. Hạn chế về năng lục của chủ thể kiểm tra. Việc phân tích, xác đinh sai lệch phụ thuộc rất nhiều vào chủ thể kiểm tra. +Kiểm tra là hệ thống phản hồi dự báo.Quá trình được thực hiện qua các việc giám sát đầu vào và quá trình thực hiện đảm bảo việc thực hiện theo kế hoạch. Nếu không thì những đầu vào hoặc quá trình thực hiện sễthay đổi để thu được kết quả như mong muốn. Việc thu thập thông tin về đầu vào và cả qúa trình hoạt động cũng như xác định một cách đều đặn ảnh hưởng của chúng lên kế hoạch là một vấn đề khó khăn. Vì vậy hệ thống kiểm tra phản hồi đầu ra khó kiểm tra. Câu 66:Quản trị sự thay đổi của tổ chức là cần thiết do -Những thay dổi của môi trường bên ngoài và bên trong của tổ chức. Những thay đổi của tổ chức có thể xuất phát từ môi trường bên trong của tổ chức. Trả lời: Khi tổ chức mụốn thay đổi phương thúc hoạt động chuyển hướng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thiến hành thây đổi sao cho phù hợp với mục tiêu. Tuy vậy thay đổi thường bắt nguồn từ phía bên ngoài. Những yếu tố kinh tế( tăng trưởng, suy thoái). Cơ chế chính sách của nhà nước. Các đối thủ cạnh tranh( xuất hiện một đối thủ cạnh tranh mới…). Với những thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài này cần phải có quản trị sự thay đổi để mọi thay đổi đều tiến hành theo kế hoạch, mục tiêu. Câu 67:Khi cần khuyến khích sự hợp tác, liên kết với đối thủ cạnh tranh nhằm giảm thiểu rủi ro trong môi trường cạnh tranh tích cực, cơ cấu tốt nhất có thể kết hợp -Sử dụng là cơ cấu mạng lưới. Trả lời Cơ cấu mạng lưới là cơ cấu trong đó mối quan hệ giữa các thành viện( cá nhân, đơn vị) được thực hiện trên cơ sở bình đẳng. Cơ cấu ma trạn cho phép các cá nhân, đơn vị liên kết với nhau, hay cho phép các tổ chức liên kết với khách hàng, nhà phân phối, các đối thủ cạnh tranh nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp vì mục đích chung hay khuyến khích sự phối hợp trong môi trường có đội bất định cao. Câu 68: Nhu cầu phối hợp sẽ giảm khi cơ cơ cấu tổ chức là -Cơ cấu đơn vị chiến lược Trả lời: Cơ cấu ma đơn vị chiến lược là cơ cấu các phân hệ độc lập gồm nhiều đơn vị chiến lược hoạt động tương đối độc lập với những mục tiêu rõ ràng, đảm nhiệm sự vận hành trong các ngành nghề khác nhau dựa trên cơ sở phân đoạn thị trường. Khi mà mục tiêu của đơn vị chiến lược mâu thuẫn với đơn vị tổ chức dẽ dẫn đến tình trạng cục bộ. Những kĩ năng kĩ thuật không được chuyển dao giao dễ dàng vì các kỹ thuật gia và chuyên viên bị phân tán tại các đơn vị chiến lược => nhu cầu phối hợp giảm Câu 69: Mô hình các lực lượng thị trường được sử dụng để nghiên cứu và dự báo môi trường bên ngoài của tổ chức là Đ Trả lời: Mô hình “năm lực lượng” của M.Prter thể hiện mối quan hệ giữa các nhà quản trị trong một tổ chức với những người đang hoạt động trong một tổ chức khác bao gồm tính khóc liệt trong cạnh tranh các đối thủ hiện tại , mối đe dọa của đối thủ mới, mối đe dọa của các sản phẩm và dịch vụ thay thế, khả năng thương lượng của khách hàng, các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến nhu cầu. Nhà quản trị cần phân tích được các lực lượng, nghiên cứu các đặc tình và mức độ của chúng để từ đó đưa ra các dự báo, tìm ra một khu vực hấp đặc biệt hấp dẫn và dành riêng cho tổ chức. Câu 70:Kiểm tra là hệ thống phản hổi đầu ra là Chưa chính xác Trả lời: kt không chỉ là hệ thống phản hồi đầu mà còn là hệ thống phản hồi dự báo. Đều là những hệ thống phản hồi liên hệ ngược. Sự phản hổi năm ở đầu vào và quá trình hoạt động sao cho những tác động điểu chỉnh có thể thực hiện trước đầu ra , khắc phục độ trễ thời gian của kt ht phàn hồi đầu ra. Câu 71:Ra quyết định quản trị đc thực hiện trong quá trình lãnh đạo là S Trả lời Ra quyết định được thực hiện khi có một vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức vì vậy mà trong mọi hoạt động của tổ chúc luôn nảy sinh những vấn đề cần giải quyết vì vậy ra qđ được thực hiện trong tất cả các quá trình của quản trị: lập kế hoạch, lãnh đạo, tổ chức, kiểm tra. Lãnh đạo hiểu rõ con người trong hệ thống , đưa ra các quyết định thích hợp, xd các nhóm làm việc, dự kiến tình huống và từng cách ứng xử giao tiếp với tổ chức. 6
 7. Câu 72:Tổ chức theo đuổi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm nên sựby Foxitcơ cấu chức ©evaluation only. Generated dụng PDF Creator năng là S Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For Trả lời Mô hình cơ cấu chức năng chỉ phù hợp với qui mô tổ chức vừa và nhỏ , hoạt động trong lĩnh vực đơn sản phẩm và đơn thị trường, giữa các đơn vị chức nang đối lập với nhau khi đề ra chỉ tiêu và chiến lược có sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các phòng ban và sự chuyên môn hóa quá cao. Mô hình mà phù hợp đó là mô hình cơ cấu theo sản phẩm với ưu điểm đó là tập trung sự chú ý vào sản phẩm, khách hàng sẽ được quan tâm hơn có khả năng lớn trong việc ra quyết định, việc đổi mới công nghệ nâng cao năng suất sẽ được chú trọng hơn. Câu 73: Nội dung chủ yếu của chức năng lãnh đạo là ra lệnh và cưỡng bức người lao động thực hiện mục tiêu là S Trả lời Lãnh đạo là việc định ra chủ trương, đường lối mục đích, tính chất, nguyên tác hoạt động của một hệ thống trong các điều kiện môi trường nhất định. Yêu cầu đầu tiên của lãnh đạo là hiểu rõ con người trong hệ thống để từ đó đưa ra các quyết định phù hợp, lđ cần có sự phục tùng của nhân viên cấp dưới tuy nhiên để có được điều này thì ngoài quyền lực họ còn phải có sức hút với người khác ở đạo đức, phẩm chất và năng lực cho mọi người phục vụ . nếu không có yếu tố này thì sự nghiệp lãnh đạo của họ sẽ kết thúc. Nếu chỉ ra lệnh và cưỡng bức người lđ thì làm cho môi trường hđ trở nên căng thẳng và se khong có khả năng bắt ng khác phục tùng mình . Câu74: Lý do cần phải tập trung vào điểm kiểm tra thiét yếu là do tổ chức có quá nhiều hoạt động và lĩnh vực. Sai Trả lời Các điểm kiêm tra thiết yếu là những điểm đặc biệt trong hệ thống mà ở đó việc giám sát và thu thập thông tin phản hồi nhất định phải thực hiện. Đó chính là những điểm mà nếu tại đó sai lệch không được đo lường và kiểm định kịp thời thì sẽ có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Vì vậy cần tập trung vào điểm kiểm tra thiết yếu. Câu 75:Trong hai yếu tố công việc con người và công việc cán bộ quản trị chỉ cần xem trọng yếu tố con người Sai Trả lời Câu76:Kỹ năng quan trọng nhất của một kiểm toán trưởng là D cả 3 ý: Kỹ năng chuyên môn, kĩ năng tư duy và ra quyết định, kỹ năng làm việc với con người. Vì kế toán trưởng vừa làm nhiệm vụ chuyên môn nhưng cũng đồng thời là một nhà quản trị, với bất kỳ nhà quản trị nào cũng đều cần cả ba kỹ năng này không thể thiếu đi một trong 3 kỹ năng này. Câu 76: Các phương pháp lãnh đạo chịu tác động to lớn của nhu cầu và động co làm việc của con người bị tác động Đúng Nhu cầu và động cơ làm việc của con người xét cho tới cùng đó là thỏa mãn mục đích làm việc của chính mình( nhu cầu tâm sinh lí, nhu cầu lao động, mục đích được khẳng định mình,…). Thỏa mãn một mức nào đó mục đích làm việc con người sẽ lao động một cách có hiệu quả. Vì vậy =>…. Câu 78: Cần vận dụng tổng hợp các phương pháp lãnh đạo trong quản trị tổ chức. Đúng Vì phương pháp lãnh đạo một vai trò quan trọng trong hệ thống,vận dụng phương pháp lãnh đạo là một nội dung cơ bản của quản trị để đạt được mục tiêu. Trong mỗi điều kiện môi trường nhất định phương pháp quản trị khác nhau cho những kết quả khác nhau ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến mục tiêu kế hoạch. Vì vậy cần sử dụng tổng hợp các phương pháp lãnh đạo trong quản trị. Câu 79: theo lí thuyết 2 nhóm yếu tố của herxberg thì tiền lương là một yếu tố: B Có thể gây triệt tiêu động lục khi nó khong dược đảm bảo ở mức hợp lí, nhưng bản thân nó không tạo ra động lực Vì Trong học thuyết có hai nhóm: Nhóm 1: Yếu tố có thể định lượng, Nhóm 2; yếu tố định tính. Trong đó những yếu tố nhóm1 có đặc điểm là làm cho con gười hài long thỏa mãn, là nhóm yếu tố nhất thiết cần, nếu khong sẽ nảy sinh bất bình thường. Nhưng khong dựoc coi là dộng lực thúc đẩy. Nhóm2 Có liên quan đến công việc được coi là nhóm yếu tố động lục thúc đẩy. Câu80: Loại kế hoạch nào sau đây được xây dựng một lần sử dụng nhiều lần: A Chính sách Vì Chính sách là quan điểm, phương hướng và cách thức chung để ra quyết định trong tổ chức, chính sách là những quy định chung để hướng dẫn hay khai thông cách suy nghĩ và hành động khi ra quyết định, khuyến khích sự sáng tao. Câu81: Bản chất của uỷ quyền là trách nhiệm kép Đúng 7
 8. Vì Ủy quyền là hành vi cấp trên trao cho cấp dưới một số quyền hạn để Foxit PDFdanh mìnhFoxit Software Generated by họ nhân Creator © thực hiện những công việc http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nhất định. Ngoài việc hoàn thành công việc của tổ chức người được ủy quyền còn phải hoàn thành công việc mà người ủy quyền giao cho Câu 82: Sau khi xác định mục tiêu, bước tiếp theo của quá trình hoạch định chiến lược đó là B: Xây dựng các phương án chiến lược. Vì Lập kế hoạch chiến lược bao gồm các bước:-Nghien cứu dự báo, xác định mục tiêu, đưa ra các phương án, đánh gía phương án và lựa chon phương án ra quyết định. Câu83: Theo mô hình phân cấp nhu cầu của Maslow thì các nhà lãnh đạo: A Trứoc tiên phải quan tâm đên các nhu cầu vật chất của con người. Vì Theo mo hình phân cấp nhu cầu của Maslow 5 loại nhu cầu được sắp xếp theo thứ tự tăng: Nhu cầu vạt chất =>nhu cầu an toàn =>nhu cầu xã hôi =>nhu cầu tôn trọng =>nhu cầu tự hoàn thiện. Trong đó nhu cầu về sinh lý là nhu cầu đầu tiên của con người. Đó là nhu cầu tồn tai( ăn, mặc, ở,…), là những nhu cầu tối thiểu của con người. Câu84: thủ tục và quy tắc loại kế hoạch không cho phép nhà qủn trị có mức độ tự do cao khi hình đông: Đúng Vì thủ tục là các kế hoạch thiết lập cho việc điềuhành các hoạt động trong tương lai. Đó là chuỗi các hoạt động cần thiết theo thứ tự thời gian theo cấp quản trị. Quy tắc là loại kế hoạch mà được giải thích rõ ràng, ấn định trình tự thời gian cho các hoạt động. Câu 85: Độ trễ thòi gian trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm chủ yếu do thời gian sử dụng để D Cả 2 ý: Phát hiện ra nguyên nhân gây ra vấn đề chất lượng sản phẩm. Thực hiện chương trình điều chỉnh. Vì 8
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Các câu hỏi http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Câu 2 Quan điểm đúng đắn nhất về chức năng kiểm tra đólà chức nang của mọi thành viên trong cơ sở Câu 3. Hiện tượng song trùng lãnh đạo dấn đến vi phạm nguyên tăc thống nhất mênh lệnh Câu 4. Quản trị tổ chức xét trên phương diện tổ chức kĩ thuật Câu 5 :làm cho người khác thực hiện công việc là Câu10:Tầm quan trọng của các kĩ năng quản trị thay đổi ở các cấp quản trị khác nhau đối với từng kĩ năng cụ thể Câu 11:Loại kế hoạch nào dưới đây được xây dựng để thực hiện một mục tiêu lớn và có tính độc lập tương đối trong việc phân bổ nguồn lực để thực hiện mục tiêu là CHƯƠNG TRÌNH Câu 19:Theo mô hình phân cấp nhu cầu của A Maslow : Cả 3 ý -khi một nhóm nhu cầu đã được thõa mãn thì nó không còn là động cơ hoạt động của con người nữa, và nhà quản trị cần phải làm thõa mãn các nhu cầu thấp nhất của con người lao động ở mức độ nhất định trước khi đáp ứng nhu cầu cấp cao. Và nhu cầu cấp cao chưa phải là động cơ hoạt động khi nhu cầu cấp thấp chưa được thõa mãn. Câu 20:Nguy cơ tiềm ẩn của phi tập trung hóa trong quản trị tổ chức Câu 21:Bào hiểm là khoản tiến gián tiếp dáp ứng nhu cầu an toàn của con người Câu 22:Chiến lược của doanh nghiệp được quyết định bởi hội đồng quản trị Câu 23:Ngành nghi vấn trong ma trận BCG có thị phần nhỏ, có tốc độ tăng trường của thị trường cao và cần nhiều vốn đầu tư là vì Câu 28:Hạn chế của việc phát triển đội ngũ cán bộ quản trị tổng hợp là đặc điểm của cơ cấu chức năng Câu 29:Ngành ngôi sao trong ma trân BCG là ngành có tốc độ tăng trưởng Câu 33:Tầm quản trị trong một tổ chức phu thuộc vào: trình độ cán bộ quản trị, trình độ ý thức của cấp dưới, và năng lực của hệ thống thông tin. Câu 34:Các cấp chiến lược trong tổ chức bao gồm: chiến lược cấp tổ chức, cấp ngành và cấp chức năng Câu 35:Ngành con bò sữa trong ma trận BCG có thị phần lớn và tốc độ tăng trưởng thấp Câu 36:Theo nguyên lý phân cấp thì tầm quản trị và số cấp quản trị trong cơ cấu quản trị tổ chức có quan hệ Nghịch Câu 39:Theo lý thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg thì tiền lương là một yếu tố không tạo ra động lực làm việc Câu 40:Chuyên môn hóa chiều ngang sẽ dẫn tới việc hình thành các cơ cấu phòng ban Câu 45:Các công cụ kinh tế được sử dụng ở tất cả các tổ chức khác Câu 46: Nguyên tắc quản trị hướng tới khách hàng không áp dụng đối với các tổ chức công là Sai Câu 48:Cơ cấu ma trận có ưu thế trong việc sự dụng nguồn Câu 49:Chiến lược cấp ngành liên quan đến những mối quan tâm và hành động trong một số lĩnh vực hoạt động của tổ chức Câu 52:Doanh nghiệp là một hệ thống mỏ vì Câu 54:Hoạt động điều chỉnh được tiến hành trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình quản trị Câu 58:Tầm kiểm soát có hiệu quả cho một cán bộ quản trị trong cơ cấu rất khó xác định chính Câu 63:Chiến lược cấp tổ chức đề cập đến: Cả 3 ý: những lĩnh vực hoạt động của tổ chức, khả năng huy động vốn của tổ chức và việc tuyển dụng nhân lực cho tổ chức Câu 64: Chính sách là quan điểm, phương hướng là cách thức chung để ra quyết định trong tổ chức Câu 64: Mô hình phân tích SWOT được sử dụng để : Gợi ý các ý tưởng chiến lược sau khi phân tích môi trường Câu 65:Lý do cần xây dựng và thực thi hệ thống kt lường trước D: Cả a,b,c. -Do độ trễ về thời gian cảu hệ thống kiểm tra sau hành động và hậu quả khó lường của những sai lệch. -Do hạn chế về năng lục của chủ thể kiểm tra. -Do hệ thống kiểm tra phản hồi đầu ra khó kiểm tra. Câu 66:Quản trị sự thay đổi của tổ chức là cần thiết do Câu 67:Khi cần khuyến khích sự hợp tác, liên kết với đối thủ cạnh tranh nhằm giảm thiểu rủi ro trong môi trường cạnh tranh tích cực, cơ cấu tốt nhất có thể kết hợp: Sử dụng là cơ cấu mạng lưới. Câu 68: Nhu cầu phối hợp sẽ giảm khi cơ cơ cấu tổ chức là: Cơ cấu đơn vị chiến lược Câu76:Kỹ năng quan trọng nhất của một kiểm toán trưởng là Câ79:Theo lí thuyết 2 nhóm yếu tố của herxberg thì tiền lương là một yếu tố: 9
 10. B)Có thể gây triệt tiêu động lục khi nó khong dược đảm bảo ở mứcby Foxit PDF Creator ©evaluation only. tạo ra động Generated hợp lí, nhưng For Foxit Software http://www.foxitsoftware.combản thân nó không lực Câu80: Loại kế hoạch nào sau đây được xây dựng một lần sử dụng nhiều lần: A Chính sách Câu 82: Sau khi xác định mục tiêu, bước tiếp theo của quá trình hoạch định chiến lược đó là B: Xây dựng các phương án chiến lược. Câu83: Theo mô hình phân cấp nhu cầu của Maslow thì các nhà lãnh đạo: A Trứoc tiên phải quan tâm đên các nhu cầu vật chất của con người. 10
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software Câu hỏi đúng sai http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Câu 6 : Mô hình các lực lượng thi trường được sử dụng để nghiên cứu và dự báo môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức Câu 7 Ra quyết định quản trị chỉ được thực hiện trong quá trình lãnh Câu 8 : Tầm quản trị trong môt tổ chức không phu thuộc vào công tác đào tạo cán bộ Câu 9: Phong cách dân chủ của cán bộ quản trị có thể phù hợp với mọi tổ chức và mọi giai đoạn phát triển của tổ chức Câu 14: Để kiểm tra có hiệu lực và hiệu quả các nhà quản trị cần kiểm tra tất cả mọi lĩnh vực là SAI Câu 15: Các phương pháp lãnh đạo trong tổ chức dựa trên cơ sở lý thuyết về động cơ con người là SAI Câu 16: Quan điểm đúng đắn nhất về chức năng kiểm tra đó là chức năng của những nhà quản trị cấp cao là SAI Câu 17: Thái độ của các nhà lãnh đạo cấp cao của tổ chức không ảnh hưởng đến mô hình tổ chức là SAI Câu 18: Tầm quan trọng của kĩ năng kỹ thuật tăng dần từ cấp quả trị thấp đến cao nhất là SAI Câu 24: Tầm quan trọng của các chức năng quản trị không thay đổi theo các cấp quản trị trong tổ chức là Sai Câu 25: Hệ thống kiểm tra tối ưu là hệ thống phản hồi đầu ra là SAI Câu 26: Cơ cấu trực tuyển làm tăng khả năng phối hợp trong tổ chức là SAI Câu 27: Có quyền lực là đủ để lãnh đạo con người là SAI Câu 30: Qụi mô tầm quản trị có thể được xác định theo công thức nhất định là SAI Câu 31: Cơ cấu ma trận vi phạm chế độ một thủ trưởng là ĐÚNG Câu 32: Không có kế hoạch không thể kiểm tra là Đúng Câu 37: Mục đích của kiểm tra là khắc phục sai lệch là SAI v Câu 41: Trong cơ cấu chức năng, bộ phận chức năng có thể ra quyết định cho các cấp dưới là Đúng Câu 43: Xây dựng hệ thống kế hoạch tối ưu là điều kiện cần để thực hiện các chức năng khác của quản trị là ĐÚNG Câu 46: Nguyên tắc quản trị hướng tới khách hàng không áp dụng đối với các tổ chức công là Sai Câu 50: Mục tiêu của tổ chức được xác định dựa trên cơ sở duy nhất là nguồn lực của tổ chức là SAI vì Câu 51: Chiến lược có thể là kế hoạch ngắn hạn của tổ chức là ĐÚNG. Câu 53: Thủ tục là một loại kế hoạch tác nghiệp cho phép nhà quản lý được tự do snags tạo cao khi ra quyết định là SAI vì Câu 55: Mục đích cuối cùng của kiểm tra là để điều chỉnh, khắc phục sai lệch trong quá trình quản trị là SAI Câu 56: Chiến lược là kết quả cuối cùng cảu phân tích và dự báo moi trường là Sai Câu 57: Trong điều kiện môi trường ít biến động nhà quản trị không nhất thiết phải lập kế hoạch là SAI Câu 59: Thủ tục và qui tắc là các loại hình kế hoạch cho phép nhà quản trị có mức độ sáng tạo cao trong khi hành động là SAI Câu 60: Nguyên tắc quản trị : hướng tới khách hàng” chỉ áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh là SAI Câu 61: Ngân quĩ doanh thu là loại ngân quĩ rất quan trọng và khó xác định đối với doanh nghiệp là SAI Câu 62: Sự ủy quyền trong tổ chức là cần thiết để giảm mức độ quá tải công việc của nhà quản lý cấp cao là ĐÚNG Câu 69: Mô hình các lực lượng thị trường được sử dụng để nghiên cứu và dự báo môi trường bên ngoài của tổ chức là Đ Câu 70:Kiểm tra là hệ thống phản hổi đầu ra là Chưa chính xác Câu 71:Ra quyết định quản trị đc thực hiện trong quá trình lãnh đạo là S Câu 72:Tổ chức theo đuổi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm nên sự dụng cơ cấu chức năng là S Câu 73: Nội dung chủ yếu của chức năng lãnh đạo là ra lệnh và cưỡng bức người lao động thực hiện mục tiêu là S Câu74: Lý do cần phải tập trung vào điểm kiểm tra thiét yếu là do tổ chức có quá nhiều hoạt động và lĩnh vực. Sai Câu 75:Trong hai yếu tố công việc con người và công việc cán bộ quản trị chỉ cần xem trọng yếu tố con người Sai Câu 76: Các phương pháp lãnh đạo chịu tác động to lớn của nhu cầu và động co làm việc của con người bị tác động Đúng Câu 78: Cần vận dụng tổng hợp các phương pháp lãnh đạo trong quản trị tổ chức. Đúng Câu81: Bản chất của uỷ quyền là trách nhiệm kép Đúng Câu84: thủ tục và quy tắc loại kế hoạch không cho phép nhà qủn trị có mức độ tự do cao khi hình đông: Đúng 11
Đồng bộ tài khoản