intTypePromotion=1

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ \Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…) gây ra

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
3
download

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ \Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…) gây ra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi NHPT nhận đủ hồ sơ ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ \Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…) gây ra

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ \Trường hợp khách hàng bị thiệt hại về tài sản, hàng hoá do nguyên nhân khách quan (thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn…) gây ra Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi NHPT nhận đủ hồ sơ
  2. Đối tư ợng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận ho ặc không chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Sau th ời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đ ến hạn trả nợ, chủ đầu tư có 1. Bước1: văn b ản đề nghị điều chỉnh thời gian trả nợ. 2. Bước 2: Kiểm tra tình hình th ực tế của khách hàng. 3. Bước 3: Lập tờ trình điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. NHPT sẽ xem xét đồng ý hay không đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. 4. Bước 4: Nếu đồng ý, NHPT phối hợp với Chủ đầu tư lập văn bản điều chỉnh hợp đồng tín dung (HĐTD) xác định rõ thời điểm trả nợ gốc sau khi đ ã
  3. Mô tả bước Tên bước được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.. Nếu không đồng ý điều chỉnh kỳ hạn trả nợ NHPTcó văn bản gửi Khách hàng và nêu rõ lý do không đồng ý. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1 - Văn bản đề nghị Lùi thời điểm trả nợ, điều chỉnh mức trả nợ từng kỳ hạn, điều 1. chỉnh kỳ hạn trả nợ của chủ đầu tư 2. 2 - Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất. 3. 3 - Biên bản xác định thiệt hại. 4. 4 -Phương án trả nợ sau khi được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị XLRR (Mẫu12.02) Quyết định số 653/QĐ-NHPT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam điều chỉnh th ời hạn trả nợ, kỳ hạn trả nợ và mức trả nợ trong mỗi kỳ Thông tư 105 h ạn, tổng thời gian gia hạn nợ không vượt quá 1/3 thời hạn 1. /2007/TT-BTC ng... cho va y đ ã ký trong hợp đồng tín dụng đầu tiên và tổng thời h ạn vay vốn không vượt thời hạn vay vốn tối đa theo quy đ ịnh Khách hàng có quan hệ với NHPT gặp rủi ro do nguyên Thông tư 105 2. nhân khách quan b ất khả kháng /2007/TT-BTC ng...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2