Chủ đề : BẢN THÂN - Đề tài : MẸ YÊU KHÔNG NÀO?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
227
lượt xem
21
download

Chủ đề : BẢN THÂN - Đề tài : MẸ YÊU KHÔNG NÀO?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dạy trẻ biết múa minh họa :” Mẹ yêu không nào “ - Khuyến khích trẻ sang tác động tác máu một cách sang tạo. - Trẻ biết lắng nghe cô hát, tham gia cùng cô bài :” Cái mũi” - Trẻ nhận biết được tên và dụng cụ của bạn sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề : BẢN THÂN - Đề tài : MẸ YÊU KHÔNG NÀO?

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : B N THÂN tài : M YÊU KHÔNG NÀO? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M C ÍCH YÊU C U : - D y tr bi t múa minh h a :” M yêu không nào “ - Khuy n khích tr sang tác ng tác máu m t cách sang t o. - Tr bi t l ng nghe cô hát, tham gia cùng cô bài :” Cái mũi” - Tr nh n bi t ư c tên và d ng c c a b n s d ng. II. CHU N B : - àn , máy hát - Nh c c - Tranh v b n thân, giác quan III. TI N HÀNH : 1. Ho t ng 1 : Nào mình cùng múa hát - àn cho tr nghe giai i u bài hát và cho tr oán tên. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Trò chuy n v n i dung bài hát . - Chơi trò chơi : Ai múa xinh chia nhóm tr thi ua múa và nh n xét l n nhau. 2. Ho t ng 2: Cái mũi ơi - Cô hát cho bé nghe bài : Cái mũi” và cùng trò chuy n v công d ng, ch c năng c a cái mũi. 3. Ho t ng 3: Trò chơi :” Tai ai tinh” - Tr mang m t n nghe nh c c và oán tên nh c c ó. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản