intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Chương 1: Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:221

0
130
lượt xem
33
download

Chương 1: Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh doanh quốc tế: là toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thỏa mãn các mục tiêu kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế. Bao trùm các lĩnh vực: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế

 1. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ 1
 2. 1.1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG  Sự hình thành cũng như cơ sở hình thành hoạt động kinh doanh quốc tế.  Cơ cấu cũng như vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế.  Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế. 2
 3. 1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1.2.1. Khái niệm và sự hình thành - Là toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thỏa mãn các mục tiêu kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế. - Bao trùm các lĩnh vực: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư nước ngoài. - Tất cả các doanh nghiệp, bất kể qui mô, thành phần,… đều có thể tham gia. 3
 4. 1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1.2.2. Vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế - Thỏa mãn nhu cầu và lợi ích của họ về trao đổi sản phẩm, vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến. - Tham gia sâu rộng vào quá trình liên kết kinh tế, phân công lao động xã hội, hội nhập và mở rộng thị trường. - Khai thác triệt để lợi thế so sánh, đạt qui mô sản xuất tối ưu, nâng cao năng suất lao động. - Tiếp thu kiến thức mới. 4
 5. 1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1.2.2. Vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế Giúp các quốc gia: - Có cơ hội cải tiến lại cơ cấu kinh tế. - Tạo cơ hội cho việc phân phối nguồn lưc trong nước. - Thu hút thêm các nguồn lực bên ngoài 5
 6. 1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1.2.3. Động cơ của hoạt động KD quốc tế Có 3 động cơ: - Mở rộng phạm vi thị trường kinh doanh - Tìm kiếm các nguồn lực nước ngoài - Mở rộng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 6
 7. 1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 1.2.4. Các lĩnh vực kinh doanh quốc tế - Thương mại hàng hóa hữu hình - Thương mại hàng hóa dịch vụ - Đầu tư trực tiếp nước ngoài - Đầu tư tài chính quốc tế 7
 8. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG Điều kiện Sự phát triển phát triển khoa học kinh tế xã hội công nghệ Hoạt động kinh doanh quốc tế Điều kiện Sự hình chính trị, thành các xã hội, liên minh quân sự kinh tế Văn hóa 8
 9. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 1.3.1. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội - Mức tăng trưởng kinh tế - Mức thu nhập của dân cư - Mức độ can thiệp của chính phủ - Trình độ phát triển xã hội 9
 10. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 1.3.2. Sự phát triển của khoa học – công nghệ - Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ trong sản xuất công nghiệp. - Sự phát triển của khoa học – công nghệ trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là Internet. 10
 11. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 1.3.3. Điều kiện chính trị, xã hội và quân sự - Sự ổn định về chính trị, xã hội - Sự hoàn thiện và ổn định về luật pháp 11
 12. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 1.3.4. Sự hình thành các liên minh kinh tế - Hoạt động kinh doanh buôn bán và đầu tư giữa các quốc gia thành viên tăng lên. - Các định chế tài chính quốc tế có vai trò ngày càng quan trọng. 12
 13. CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ 13
 14. 2.1. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG  Hiểu về môi trường kinh doanh quốc tế và các thành tố cấu thành môi trường kinh doanh.  Vai trò và nội dung của việc phân tích môi trường kinh doanh quốc tế. 14
 15. 2.2. KHÁI QUÁT VỀ MÔI TRƯỜNG KDQT  Môi trường kinh doanh quốc tế? 15
 16. 2.1. KHÁI QUÁT VỀ MÔI TRƯỜNG KDQT 2.1.1. Khái niệm môi trường kinh doanh quốc tế - Là tổng thể các yếu tố môi trường thành phần như môi trường pháp luật, chính trị, kinh tế, văn hóa, cạnh tranh, tài chính… - Do khác nhau về điều kiện địa lý, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, trình độ nhận thức, tập quán,… nên mỗi quốc gia tồn tại môi trường kinh doanh không giống nhau. - Doanh nghiệp phải am hiểu và thích ứng với môi trường kinh doanh 16
 17. 2.1. KHÁI QUÁT VỀ MÔI TRƯỜNG KDQT 2.1.2. Phân loại môi trường kinh doanh quốc tế - Nếu ở trạng thái tĩnh: môi trường địa lý, chính trị, luật pháp, kinh tế, văn hóa, thể chế,… - Nếu ở trạng thái động: môi trường thương mại, tài chính – tiền tệ, đầu tư… - Nếu ở phạm vi kinh doanh: môi trường trong nước, môi trường quốc tế - Nếu ở góc độ cạnh tranh: môi trường cạnh tranh, môi trường độc quyền. 17
 18. 2.2. CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KDQT 2.2.1. Môi trường luật pháp Bao gồm: - Các luật lệ qui định của quốc gia, cả luật pháp của nước chủ nhà và nước sở tại. - Luật tư pháp quốc tế, luật công pháp quốc tế, kể cả các điều ước quốc tế và tập quan thương mại - Các tổ chức kinh tế quốc tế ban hành các quy định hướng dẫn đối với các quốc gia thành viên khi thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết kinh tế… 18
 19. 2.2. CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KDQT 2.2.1. Môi trường luật pháp  Hệ thống luật được chia thành 3 nhóm:  Giáo luật (luật tôn giáo)  Dân Luật (luật dân sự)  Thường luật  Một số nội dung cần quan tâm:  Quyền sở hữu.  Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.  Sản phẩm an toàn và trách nhiệm với sản phẩm.  Luật hợp đồng, thương mại, thành lập DN,…  Luật quốc tế 19
 20. 2.2. CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG KDQT 2.2.2. Môi trường chính trị Thể hiện qua: - Ý thức hệ chính trị - Sự ổn định về chính trị: - Mức độ dân chủ - Mức độ can thiệp của nhà nước vào kinh doanh. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản