intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề bất đẳng thức lượng giác P5 new 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

231
lượt xem
99
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Chuyên đề bất đẳng thức lượng giác P5 new 2010 " là tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề bất đẳng thức lượng giác P5 new 2010

  1. Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng – C n Thơ B t ñ ng th c lư ng giác Chương 5 B t ñ ng th c như th nào là hay ? Làm sao có th sáng t o b t ñ ng th c ? Chương 5 : B t ñ ng th c như th nào là hay ? Làm sao có th sáng t o b t ñ ng th c ? B n ñ c ñã làm quen v i b t ñ ng th c t THCS. Bư c ñ u các b n có th ch h c các b t ñ ng th c kinh ñi n : AM – GM, BCS, Jensen, Chebyshev, … hay b t ñ u ñ c SOS, ABC,…V y ñã bao gi b n ñ c t h i B t ñ ng th c như th nào là hay? Làm sao có th sáng t o b t ñ ng th c ? ðó th c s là nh ng v n ñ thú v ñáng ñ quan tâm và bình lu n. Sau ñây là m t s ý ki n c a giáo viên toán, h c sinh chuyên toán v v n ñ này : Th y ð ng B o Hòa (GV chuyên toán Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng, C n Thơ) : B t kỳ b t ñ ng th c nào cũng ñ u có cái hay và cái ñ p riêng c a nó. ð c bi t nh ng b t ñ ng th c v n d ng nhi u khía c nh c a cái b t bi n trong b t ñ ng th c là b t ñ ng th c hay!!! Th y Tr n Di u Minh (GV chuyên toán Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng, C n Thơ) : T b t ñ ng th c ban ñ u mà suy ra ñư c nhi u b t ñ ng th c khác là b t ñ ng th c hay!!! Cô T Thanh Th y Tiên(GV chuyên toán Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng, C n Thơ) B t ñ ng th c là m t trong nh ng ñ tài ñư c nhi u ngư i quan tâm nh t. Quan h c a chúng r t r ng, ñi sâu vào là r t khó.Vi c ch ng minh b t ñ ng th c l ng là tương ñ i d , còn vi c làm ch t chúng m i là m t công vi c khó khăn và ñ y ký thú!!! Th y Tr n Phương (Gð Trung tâm h tr nghiên c u và phát tri n các s n ph m trí tu , là tác gi nhi u cu n sách hay v toán h c sơ c p) : Ch ng minh b t ñ ng th c là công vi c ñòi h i trí thông minh sáng t o và s khéo léo. Ph m Kim Hùng (SV khóa 9 C nhân tài năng – Trư ng ðHKHTN – ðHQGHN, là tác gi cu n sách “Secrets in Inequalities”(Sáng t o b t ñ ng th c) n i ti ng) : The Inequalities Trigonometry 99
  2. Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng – C n Thơ B t ñ ng th c lư ng giác Chương 5 B t ñ ng th c như th nào là hay ? Làm sao có th sáng t o b t ñ ng th c ? ði u khó khăn nh t khi chúng ta ti p c n v i b t ñ ng th c là s kh ng ñ nh nó có ñúng hay không. Th c t thì khi gi i m t bài toán mang tính “gi thuy t” là m t vi c khá m o hi m và m t nhi u th i gian, th m chí sau nh ng c g ng như v y thì k t qu thu ñư c ch là m t ph n ví d ch ng minh b t ñ ng th c sai. Nhưng trong toán h c thì nh ng ñi u như th này hoàn toàn r t bình thư ng và các b n không c n ph i e ng i khi t ph ñ nh m t bài toán mình ñ t ra như v y c , vì ñó s là bư c ñ u tiên ñ b n sáng t o ra ñư c m t bài toán hay và có ý nghĩa. Lê Hoàng Anh (HS chuyên toán khóa 2004 – 2007 Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng, C n Thơ ) : B t ñ ng th c là m t m ng toán r t khó, nhưng l i là sân chơi ñ cho nh ng h c sinh gi i toán th hi n năng l c c a mình. Nguy n Huỳnh Vĩnh Nghi (HS chuyên toán khóa 2004 – 2007 Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng, C n Thơ ) : B t ñ ng th c hay là b t ñ ng th c có nh ng phát bi u ñ p và cách ch ng minh th t ñ c s c, có th khơi g i trong nh ng h c sinh gi i toán phát tri n và t ng quát bài toán. Lê Ng c Anh (HS chuyên toán khóa 2005 – 2008 Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng, C n Thơ ) : Sáng t o b t ñ ng th c là t p h p các nghiên c u r i r c, các b t ñ ng th c ñơn l r i “bi n hoá” ra m t b t ñ ng th c m i. Khi ñó ta s càng ngày càng làm ch t nó hơn. Cu i cùng ta s có m t b t ñ ng th c nhìn vào là h t bi t ñư ng làm. ☺ Tr n ðăng Khuê (HS chuyên toán khóa 2005 – 2008 Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng, C n Thơ ) : L y ý tư ng t m t b t ñ ng th c khác (khó!) và phát bi u dư i m t cách khác sau khi ñã áp d ng m t s b ñ .T t nhiên khi ñó trình ñ ph i cao hơn, cách làm ph i khó hơn, th m i là sáng t o !!! Lê Phư c Duy (HS chuyên toán khóa 2005 – 2008 Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng, C n Thơ ) : B t ñ ng th c có tính t ng quát, khó, ñ p là b t ñ ng th c hay!!! Huỳnh H u Vinh (HS chuyên toán khóa 2005 – 2008 Trư ng THPT chuyên Lý T Tr ng, C n Thơ ) : Nh ng b t ñ ng th c d ng t ng quát mà trư ng h p ñ c bi t c a nó là nh ng b t ñ ng th c cơ b n, quen thu c là b t ñ ng th c hay!!! The Inequalities Trigonometry 100
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2