CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BÂT PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: Giang Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
382
lượt xem
147
download

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BÂT PHƯƠNG TRÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo luyện thi đại học môn toán chuyên đề phương trình, hệ phương trình, bât phương trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BÂT PHƯƠNG TRÌNH

  1. CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI ĐẠI HỌC BÀI 1. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU: ( )( ) x+4 −2 x+5 + x+9 = x 1, 2, ( 2 x + 1) x 2 + 7 = x 2 + 2 x + 7 3, x 2 + 14 = 6 4 x + 1 4, x 2 − 2 x + 4 = 4 x − 1 5,8 ( x + 1) x − 2 = x 2 + 8 x − 31 6, 4 3 − x + 8 = 2 x + x + 1 7, x 2 − 3 x + 4 = x − 1 8, 2 x + 1 + x + 1 = x 2 9, 7 x − 3 + x + 5 + x 2 = 2 ( 3 x + 1) 10, x + 3 + 3 x + 1 = 2 x + 2 x + 2 BÀI 2. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU: ( )( ) x+3+2− x x + 3 + x + 2 = 15 1, 2, 2 x 2 + x − 5 = 2 2 x + 7 3, 4 ( x 2 − 1) + 3 x = x 2 + 8 4, x 2 + 2 x − 1 = 2 ( x + 1) 5, x 2 + x + 2 = 4 3 x − 2 6, x ( x + 3) + 3 x + 1 = 2 x + 1 7, 4 ( 4 x 2 + 1) = 2 1 − x 2 + 1 − x + 1 + x 8, 2 x + 1 + ( x − 1) ( x − 4 ) = 2 9,5 x + 11 = 4 x − 4 + 8 3 x + 1 10, 6 2 x + 7 + 4 x + 3 = x + 9 BÀI 3. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU:
  2. 1, x + 2 + x − x + 3 = x ( x + 3) ( ) 2, ( x − 2 ) = 4 2 2x + 5 + 3 3, 3 − x . 4 − x + 4 − x . 12 − x + 12 − x . 3 − x = x 4, x + 5 + x + 3 = 2 5 x + 11 5, x 2 + 3x + 4 = 4 3 x + 1 6,3x + x − 3 = 23 + ( x − 7 ) 11 − x 7, 2 7 − 3x + 3 2 − 3 x 2 + 4 5 − 4 x = 5 x + 6 8, x 2 + 2 x x = 6 x + 5 + 14 9,11 + x + x + 5 = 2 x + 98 10, x + 1 + 1 = 4 x 2 + 3 x BÀI 4. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU: 1, x 2 − 2 ( x + 1) 3 x + 1 = 2 2 x 2 + 5 x + 2 − 8 x − 5 2, 2 x − 1 + 3 x − 5 + 4 x + 1 + 2 x 3 − 19 x + 16 = 0 ( ) 3, ( 2 x − 1) = 2 2 2x +1 + 3 − 2x 4, ( 2 − x ) 3x + 1 = 2 5, x 2 + 7 x + 8 = 4 7 x + 4 ( ) 6, x 2 + x + 1 = ( x 2 − x + 1) 10 − x + x − 1 ( x − 1) ( x − 2 ) + ( x − 3) ( x − 4 ) ( x − 2) 2 = +1 7, 8,3 x 2 + 7 x + 1 + x 2 − x + 1 = 10 x 9, 2 x 2 + x + 2 + x 2 − x + 1 = 5 ( 4 x 2 − 4 x + 5 ) 10, 2 x − 7 = x − 1 + x + 3 + 2 x − 1 BÀI 5. GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH SAU:
  3. ( 2 x + 1) ( x + 2 ) + 2 x ( x + 1) = 3x + 2 1, 2, 7 x + 2 + 5 = 5 x + 2 x + 7 3, x 2 − x + 4 = 2 2 x + 2 4, 2 4 − x + 9 2 x + 3 = 2 x 2 − 10 x + 41 5, x 2 − 7 x + 56 = 28 x − 3 6, 6 + 6 + x = x 7, x 3 + 11x + 7 x + 2 = 11 + 17 − x 8, 7 x 2 + 15 x − 34 + 4 ( x + 2 ) 7 x − 6 = 0 9, x 2 + 8 x + 17 = ( x + 5 ) x + 4 10, 29 + 15 x + 2 x 2 = ( x + 5 ) 2 x + 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản