intTypePromotion=1

Đề cương Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương

Chia sẻ: Trương Minh Thiện Thiện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
389
lượt xem
104
download

Đề cương Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương được thực hiện nhằm phân tích và đánh giá thực trạng mức độ an toàn, vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao mức độ đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI KHOA CÔNG TRÌNH    ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT TÊN ĐỀ TÀI:  NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ  GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ VỆ  SINH MÔI TRƯỜNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN  DỤNG TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG                           Học viên cao học:  Trương Minh Thiện                          Lớp: CH21QLXD11 ­ CS2                           Mã số học viên : 138580302094                          Chuyên ngành : Quản Lý Xây Dựng                Mã số : 60580302                        NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.BÙI QUỐC LẬP                                                                                    PGS.TS. NGUYỄN TRỌNG TƯ BỘ MÔN QUẢN LÝ: CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG                                                                                             
  2. TP.HỒ CHÍ MINH, Tháng 06 năm 2014 ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ I. HỌC VIÊN CAO HỌC: 1. Họ và tên: Trương Minh Thiện 2. Sinh ngày: 06/09/1990 3. Học viên lớp cao học: CH21QLXD11 ­ CS2 4. Chuyên ngành: Quản lý xây dựng   Mã số: 60580302 5. Cơ quan công tác: Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Bình Dương 6. Điện thoại: CQ: (0650)3829 389          DĐ: 0989.995.537 II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: * Hướng dẫn 1 1. Họ và tên: Bùi Quốc Lập 2. Học hàm, học vị: PGS.TS 3. Chuyên ngành: Khoa học môi trường 4. Đơn vị công tác: Trường Đại học Thủy lợi 5. Địa chỉ liên hệ:  175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 6. Điện thoại: CQ: (04)3564.3113          DĐ: 0902.087.509 * Hướng dẫn 2 1. Họ và tên: Nguyễn Trọng Tư 2. Học hàm, học vị: PGS.TS 3. Chuyên ngành: Quản lý xây dựng 4. Đơn vị công tác: Trường Đại học Thủy lợi 2
  3. 5. Địa chỉ liên hệ:  175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 6. Điện thoại: CQ: (04)3563.6455                     DĐ: 0945.055.455 III. THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI: 1. Tên đề tài: “Nghiên cứu hiện trạng và đề ra một số giải pháp nâng cao   mức độ  đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng   dân dụng tại thành phố mới Bình Dương” 2. Bộ môn quản lý: Công nghệ và Quản lý xây dựng 3. Mục đích nghiên cứu đề tài ­ Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ  an toàn, vệ  sinh môi trường  cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương. ­ Đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cho các  công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương. 4. Phương pháp, nội dung nghiên cứu và các kết quả đạt được  Phương pháp nghiên cứu ­ Phương pháp kế thừa; ­ Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập thông tin, xử lý và phân tích; ­ Phương pháp thống kê và xử lý số liệu; ­ Phương pháp chuyên gia.  Nội dung ­ Tổng quan về mức độ an toàn, vệ sinh môi trường trong xây dựng. ­ Phân tích, đánh giá thực trạng an toàn, vệ sinh môi trường cho các công  trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương. ­ Đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cho các  công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương.  Kết quả đạt được ­ Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ  an toàn, vệ  sinh môi trường  cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương. ­ Đề  xuất một số  giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương nhằm   3
  4. nâng cao mức độ an toàn, vệ sinh môi trường cho các công trình xây dựng dân  dụng tại thành phố  mới Bình Dương cũng như  một số  giải pháp cụ  thể  cho   công trình xây dựng tòa nhà hành chính Bình Dương. Bình Dương, ngày …… tháng …… năm 2014 Người đăng ký                                                Trương Minh Thiện                     MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Bình Dương là một trong những tỉnh đi đầu về  tốc độ  đô thị  hóa của  miền Đông Nam Bộ nói riêng và của cả  nước nói chung; với 92 xã, phường,   thị  trấn của 9 huyện, thị, thành phố. Ngoài ra Bình Dương còn có ranh giới   với các tỉnh trọng điểm phía Nam như: phía Bắc giáp Bình Phước, phía Tây  giáp Tây Ninh, phía Đông giáp Đồng Nai và phía Nam giáp Thành phố Hồ Chí  Minh; Binh Dương có diện tích tự nhiên 2,694,43 km2, dân số 1.748.001 người  (01/04/2009), mật độ  dân số  649 người/ km2  (  theo niên giám thống kê tỉnh   Bình Dương tháng 6/2013). Cùng với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa cao thì vấn đề cần được   quan tâm nhất hiện nay là đảm bảo an toàn, vệ  sinh môi trường để  phục vụ  cho nhu cầu xây dựng công trình đang diễn ra hằng ngày tại các công trường  xây dựng trên địa bàn tỉnh càng trở nên cấp thiết. Hiện nay, tại thành phố mới  Bình Dường các công trường xây dựng với nhiều dự  án xây dựng nhà cao  tầng  nhằm mục đích  định hướng phát triển Bình Dương thành Thành Phố  trực thuộc Trung Ương trong những năm tới theo chủ trương của Ủy ban nhân  dân tỉnh Bình Dương. Do đó tình trạng xây dựng, phát triển đô thị sẽ ngày một  4
  5. gia tăng và theo sau đó là nhu cầu đảm bảo an toàn, vệ  sinh môi trường  là   thực sự cần thiết. Trước thực trạng này trong những năm qua cùng với sự  giúp đỡ của địa  phương, Chính Phủ, và các tổ  chức tài trợ  của quốc tế, đến nay trên địa bàn  tỉnh hiện tại với những quy định kỹ  thuật an toàn và vệ  sinh môi trương  cơ  bản đã đáp  ứng kỹ  thuật trong đánh giá chất lượng công trình xây dựng trên  địa bàn tỉnh. Tuy nhiên mức độ đảm bảo an toàn và vệ  sinh môi trường  vẫn   còn hạn chế, chỉ mới đáp ứng tại các công trường lớn do nhà thầu nước ngoài  quản lý xây dựng; còn lại rất nhiều công trường vẫn chưa đảm bảo yêu cầu   an toàn và vệ sinh môi trường .     Nguyên nhân là do công nhân chưa quen với tập quán sử  dụng bảo hộ  lao động khi làm việc, nhà thầu và chủ  đầu tư  chưa thực sự  quan tâm đến  vấn đề an toàn và vệ sinh môi trường . Môi trường  bị ô nhiễm bởi nhiều yếu   tố: bụi, không khí, nước và cả  tiếng  ồn…nếu khắc phục được các vấn đề  này sẽ đảm bảo sức khỏe và tăng khả năng làm việc của công nhân tại công   trường và tránh được rủi ro tai nạn  đi đáng kể. Với ý nghĩa đó, đề tài:“Nghiên cứu hiện trạng và đề ra một số giải pháp   nâng cao mức độ  đảm bảo an toàn và vệ  sinh môi trường cho các công trình   xây dựng dân dụng tại thành phố  mới Bình Dương”  đã được lựa chọn để  nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ­ Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ  an toàn, vệ  sinh môi trường   cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương. ­ Đề  xuất một số  giải pháp đảm bảo an toàn, vệ  sinh môi trường  cho   các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương. 3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Luận văn thực hiện trên cơ sở kết hợp nghiên cứu các tài liệu sẵn có về  lý thuyết và thực tiễn về tình hình đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong  xây dựng dân dụng nói chung và cho các công trình xây dựng dân dụng tại  thành phố mới Bình Dương nói riêng. Để   thực   hiện   nghiên   cứu   đề   tài   này,   tác   giả   luận   văn   sử   dụng   các   phương pháp sau: ­ Phương pháp kế thừa; ­ Phương pháp điều tra khảo sát, thu thập thông tin; 5
  6. ­ Phương pháp phân tích, tổng hợp; ­ Phương pháp thống kê; ­ Phương pháp chuyên gia. 4. Kết quả dự kiến đạt được ­ Phân tích và đánh giá thực trạng mức độ  an toàn, vệ  sinh môi trường   cho các công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương. ­ Đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường cho các  công trình xây dựng dân dụng tại thành phố mới Bình Dương và một số giải   pháp   cụ   thể   ứng   dụng   cho   công   trình   xây   dựng   tòa   nhà   hành   chính   Bình  Dương. NỘI DUNG LUẬN VĂN CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG  TRONG XÂY DỰNG DÂN DỤNG 1.1. Khái niệm và các tiêu chí đánh giá mức độ  an toàn lao động, vệ  sinh   môi trường trong xây dựng dân dụng. 1.1.1. Các khái niệm 1.1.2. Các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn và vệ sinh môi trường trong   xây dựng dân dụng. 6
  7. 1.2. Đặc điểm của  an toàn lao động, vệ  sinh môi trường trong xây dựng  dân dụng và các nhân tố ảnh hưởng. 1.3. Quản lý  mức độ  an toàn và vệ  sinh môi trường trong xây dựng dân  dụng. 1.4. Tổng quan về  tình hình nghiên cứu trong, ngoài nước và các vấn đề  cần quan tâm nghiên cứu trong luận văn. CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG AN TOÀN VÀ VỆ  SINH MÔI TRƯỜNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  DÂN DỤNG TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 2.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở tỉnh Bình Dương 2.2.1. Nhà ở 2.2.2. Hệ thống thoát nước 2.2.3. Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác 2.2.4. Giao Thông 2.3.Thực trạng an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong xây dựng dân   dụng tại thành phố mới Bình Dương. 2.3.1. Thực trạng về an toàn lao động 2.3.2. Thực trạng về vệ sinh môi trường 2.4. Kết luận chương CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, VỆ  SINH MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG CHO CÁC CÔNG  TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TẠI THÀNH PHỐ MỚI  BÌNH DƯƠNG 7
  8. 3.1. Phương hướng  và mục đích  đảm bảo an toàn, vệ  sinh môi trường  trong xây dựng dân dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 3.1.1. Phương hướng 3.1.2. Mục đích  3.2. Cơ sở và các nguyên tắc đề xuất các giải pháp. 3.2.1. Các văn bản pháp lý và các qui phạm kỹ thuật 3.2.2. Các nguyên tắc đề xuất các giải pháp          3.3. Giải pháp đảm bảo an toàn, vệ  sinh môi trường  cho các công trình  xây dựng dân dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 3.3.1. Các giải pháp chủ yếu 3.32. Các giải pháp hỗ trợ khác 3.4.  Ứng dụng  các giải pháp  đảm bảo an toàn, vệ  sinh môi trường    cho  công trình xây dựng tòa nhà hành chính Bình Dương. 3.5. Kết luận chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN 2. KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương tháng 6/2013  (http://www.binhduong.gov.vn/vn/status_pages.php?id=5612&idcat). 2. Công văn 02 /CNQLXD  ngày 28/4/2014 của  Bộ  môn Công nghệ  và  Quản lý xây dựng trường Đại học thủy lợi về việc Báo cáo công tác đào tạo  Cao học ngành Quản lý xây dựng và Dự thao quy đ ̉ ịnh và định hướng đào tạo   ngành Quản lý xây dựng. 8
  9. Cẩm nang quản lý dự  án đầu tư  xây dựng của Th.S. Trần Đình Ngô  3. (nhà xuất bản Lao động). KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TT Nội dung công việc T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 1 Đăng ký đề tài và được giao đề tài Thu thập tài liệu, số liệu, cơ sở dữ  2 liệu liên quan đến đề tài Tổng quan về  mức độ  an toàn và  3 vệ  sinh môi trường trong xây dựng  dân dụng Phân   tích,   đánh   giá   thực   trạng  an  toàn và vệ sinh môi trường cho các  4 công trình xây dựng dân dụng tại  thành phố mới Bình Dương Đề xuất một số giải pháp đảm bảo  an toàn và vệ  sinh môi trường  cho  5 các công trình xây dựng dân dụng  tại thành phố mới Bình Dương 6 Viết luận văn sơ bộ 7 Hoàn chỉnh luận văn 8 Bảo vệ luận văn              TP. Hồ  Chí Minh,  ngày …… tháng …… năm  2014 Người viết đề cương                                                                                                                                                      Trương Minh Thiện Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1 ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 9
  10. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN 2 ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH ................................................................................................................................. .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2