ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

Chia sẻ: Nguyễn Văn Thưởng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
334
lượt xem
46
download

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 2,0 điểm ) Các câu dưới đây, mỗi câu có 4 phương án trả lời (A, B, C, D) trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (chỉ cần viết tên chữ cái đứng trước phương án vào bài làm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN TOÁN SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

  1. SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: Toán (Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 2 trang Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 2,0 điểm ) Các câu dưới đây, mỗi câu có 4 phương án trả lời (A, B, C, D) trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (chỉ cần viết tên chữ cái đứng trước phương án vào bài làm) Câu 1: ( 0,5 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 đường thẳng: d1: y = – 2x + 1 và d2: y = – x – 1 Hai đường thẳng dó cắt nhau tại điểm có tọa độ là: A. (2; – 3) B. (3; – 2) C. (0; 1) D. (– 2; 1) Câu 2: (0,5 điểm) Trong các phương trình sau, phương trình nào có tổng hai nghiệm bằng 6: A. x2 – 6x + 26 = 0 B. 2x2 – 12x – 3 = 0 C. x2 – 6 =0 D. 2x2 + 12x +1 = 0 Câu 3: (0,5 điểm) Cho tam giác MNP vuông tại M có MN = 5cm, MP = 12cm. Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP có bán kính bằng: A. 13cm B. 6cm C. 6,5cm D. 6 cm Câu 4: (0,5 điểm) Trong các phương trình sau, phương trình nào có hai nghiệm âm: A. x2 + 4x + 5 = 0 B. x2 + 3 x – 1 = 0 C. x2 + 5x + 1 = 0 D. x2 +8 = 0 Phần II: Tự luận (18,0 điểm) Câu 1: (3,0 điểm) 1) Cho các số thực a, b, c khác nhau từng đôi một và thỏa mãn điều kiện: a2 – b = b2 – c = c2 – a Chứng minh rằng: (a + b +1)(b + c + 1)(c + a + 1) = – 1
  2. 2) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn: ab + bc + ca = 1 (b + c) a 2 + 1 Chứng minh rằng: b 2 + 1. c 2 + 1 Câu 2: (5,0 điểm) y 2 − 3x + x 2 + 8 y = 5 1) Giải hệ phương trình: x ( x − 3) + y ( y + 8) = 13 2) Giải phương trình: x − 1 + 3 − x = 3x 2 − 4 x − 2 Câu 3: (2,0 điểm) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên không âm (x; y; z) thỏa mãn đẳng thức: 2012 x + 2013 y = 2014 z Câu 4: (6,0 điểm) Cho đường tròn (O) (có tâm là O), AB là đường kính của (O). Điểm Q thuộc đoạn thẳng OB (Q khác O; Q khác B). Đường thẳng đi qua Q, vuông góc với AB cắt đường tròn (O) tại hai điểm P và S khác nhau. Đường tròn tâm P đi qua Q cắt đường tròn (O) tại hai điểm C và D khác nhau (điểm D nằm trong nửa mặt phẳng bờ PS chứa B). Gọi G là giao điểm của các đường thẳng CD và AP. Gọi E là giao điểm của các đường thẳng CD và PS. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AQ. 1) Chứng minh rằng tam giác PDE đồng dạng với tam giác PSD. 2) Chứng minh rằng: EP = EQ = EG 3) Chứng minh đường thẳng KG vuông góc với đường thẳng CD. Câu 5: (2,0 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện: a2 + b2 + c2 = 3. Chứng minh rằng: 1 1 1 + + 1 1 + 8a 1 + 8b 1 + 8c3 3 3 …………………… HẾT …………………….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản