Địa lý lớp 10 Bài 2

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
278
lượt xem
16
download

Địa lý lớp 10 Bài 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1- Phương pháp ký hiệu: a/ Đối tượng biểu hiện: Biểu hiện các đối tượng được phân bố theo những điểm cụ thể. Ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 2

  1. Bài 2: một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh phải: - Hiểu rõ mỗi phương pháp đều có thể biểu hiện được một số đối tượng nhất định trên bản đồ với những đặc tính của nó. - Tìm hiểu kỹ bảng chú giải của bản đồ khi đọc bản đồ qua đặc điểm ký hiệu. II- Thiết bị dạy học: III- Phương pháp dạy học: Phương pháp đàm thoại, vấn đáp, sử dụng kênh hình sách giáo khoa. IV- Tiến trình dạy học:
  2. 1- ổn định lớp. 2- Tổ chức dạy học Bài cũ: Nêu khái niệm của phép chiếu phương vị, đặc điểm hệ thống kinh, vĩ tuyến, ứng dụng trong vẽ bản đồ như thế nào ? Bài mới: Hoạt động của Nội dung chính giáo viên và học sinh 1- Phương pháp ký - Hoạt động 1 (cá hiệu: nhân): Nhìn vào a/ Đối tượng biểu hình 2.2: Các nhà hiện: máy điện của Việt Biểu hiện các đối Nam có đặc điểm tượng được phân gì so với toàn lãnh bố theo những thổ ? điểm cụ thể. Ký
  3. hiệu được đặt - Hoạt động 2 (cá chính xác vào vị trí nhân): Dựa vào hình phân bố của đối 2.1, nêu các dạng tượng. ký hiệu b/ Các dạng ký (Giáo viên nêu qua hiệu: về các dạng ký - Ký hiệu hình hiệu này) học. - Ký hiệu chữ. - Hoạt động 3 (cá - Ký hiệu tượng nhân): Nhìn hình hình. 2.2, ngoài việc c/ Khả năng biểu biết được vị trí hiện đối tượng (nhà - Vị trí phân bố máy điện), chúng của đối tượng. ta còn biết được - Số lượng, quy đặc điểm gì nữa ? mô, chất lượng. Nêu cụ thể. - Động lực phát triển của đối tượng.
  4. - Hoạt động 4 (nhóm): Dành thời 2- Phương pháp ký gian học sinh tìm hiệu đường hiểu các phương chuyển động pháp còn lại. - Chia lớp làm 3 nhóm: Nhóm 1: Phương pháp ký hiệu a/ Đối tượng biểu đường chuyển hiện: động (hình 2.3) Biểu hiện sự di Nhóm 2: Phương chuyển của các pháp chấm điểm đối tượng, hiện (hình 2.4) tượng tự nhiên, Nhóm 3: Phương KT-XH. pháp bản đồ, biểu b/ Khả năng biểu đồ (2.5) hiện: - Gọi đại diện trả - Tốc độ, khối lời, nhóm khác có lượng của đối thể bổ sung thêm tượng.
  5. - Hướng di chuyển. 3- Phương pháp chấm điểm: a/ Đối tượng biểu hiện: Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm có giá trị như nhau. - Hoạt động 5: Ta b/ Khả năng biểu tìm hiểu đặc điểm hiện: các đối tượng dựa - Sự phân bố của vào đâu ? (Bảng đối tượng. chú giải) - Số lượng của đối tượng.
  6. 4- Phương pháp bản đồ, biểu đồ: a/ Đối tượng biểu hiện: Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong đơn vị lãnh thổ đó. b/ Khả năng biểu hiện: - Số lượng, chất lượng của đối tượng. - Cơ cấu của đối tượng. 3- Kiểm tra đánh giá:
  7. So sánh hai phương pháp ký hiệu và phương pháp ký hiệu đường chuyển động 4- Dặn dò, hoạt động nối tiếp: Bài tập 1, 2 sách giáo khoa.
Đồng bộ tài khoản