intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỘ CO GIÃN

Chia sẻ: Chi Duong Duong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

124
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

•… Độ co giãn của cầu theo giá là tỉ lệ phần trăm thay đổi của lượng cầu khi mức giá thay đổi một phần trăm (các điều kiện thị trường khác có ảnh hưởng đến cầu chưa thay đổi).cho phép chúng ta phân tích cung cầu chính xác hơn là chỉ tăng hay giảm. •… là thước đo mức độ người tiêu dùng và người sản xuất phản ứng với thay đổi của điều kiện thị trường hiện nay. Và nhu cầu tiêu thụ phải tương ứng với nhu cầu sản xuất thì doanh nghiệp mới thành công....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỘ CO GIÃN

 1. ĐỘ CO GIÃN •… cho phép chúng ta phân tích cung cầu chính xác hơn là chỉ tăng hay giảm. •… là thước đo mức độ người tiêu dùng và người sản xuất phản ứng với thay đổi của điều kiện thị trường
 2. ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU •Độ co giãn của cầu theo giá là tỉ lệ phần trăm thay đổi của lượng cầu khi mức giá thay đổi một phần trăm (các điều kiện thị trường khác có ảnh hưởng đến cầu chưa thay đổi). •ED = % thay đổi Q / % thay đổi P
 3. Các nhân tố ảnh hưởng độ co giãn của cầu theo giá •Mức độ sẵn có của sản phẩm thay thế •Độ dài thời gian quan sát •Phạm vi thị trường được xem xét •Sản phẩm là thiết yếu hay xa xỉ •Tỉ trọng chi tiêu cho sản phẩm trong tổng chi tiêu.
 4. Độ co giãn của cầu theo giá và các nhân tố ảnh hưởng Cầu có xu hướng co giãn hơn khi: •Sản phẩm có nhiều thay thế. •Sản phẩm là xa xỉ. •Phạm vi thị trường càng hẹp. •Quan sát trong thời gian dài hơn. •Tỉ trọng chi tiêu cao hơn.
 5. Phương pháp điểm giữa: cách tính độ co giãn trên một khoảng giá •Độ co giãn khoảng được ưa chuộng để tính độ co giãn trung bình cho một khoảng giá – Đây chính là độ co giãn được tính tại điểm giữa của khoảng giá cần xác định
 6. Các dạng đường cầu theo độ co giãn * Cầu không co giãn • Lượng cầu thay đổi không nhiều khi giá thay đổi. • Độ co giãn cầu theo giá nhỏ hơn 1 (xét trị tuyệt đối). * Cầu co giãn • Lượng cầu thay đổi nhiều khi giá thay đổi. • Độ co giãn cầu theo giá lớn hơn 1 (xét trị tuyệt đối).
 7. Phân loại cầu theo độ co giãn •Cầu hoàn toàn không co giãn •Lượng cầu không thay đổi khi giá thay đổi. •Cầu hoàn toàn co giãn *Lượng cầu thay đổi vô cực với mọi thay đổi của giá. •Cầu co giãn đơn vị •Lượng cầu thay đổi cùng tỉ lệ phần trăm với tỉ lệ phần trăm thay đổi giá.
 8. Tính toán độ co giãn cầu theo giá (100 − 50) (100 + 50)/2 ED = (4.00 − 5.00) (4.00 + 5.00)/2 Price $5 67 percent = = −3 4 − 22 percent Demand 100 Quantity 0 50 Cầu co giãn theo giá
 9. Hình 1 Độ co giãn cầu theo giá (a) Cầu co giãn hoàn toàn: Độ co giãn bằng 0 Price Demand $5 4 1. An increase in price . . . Quantity 0 100 2. . . . leaves the quantity demanded unchanged.
 10. Hình 1 Độ co giãn cầu theo giá (b) Cầu không co giãn: Độ co giãn nhỏ hơn 1 Price $5 4 1. A 22% Demand increase in price . . . Quantity 0 90 100 2. . . . leads to an 11% decrease in quantity demanded.
 11. Hình 1 Độ co giãn của cầu theo giá c) Cầu co giãn đơn vị: độ co giãn bằng 1 Price $5 4 Demand 1. A 22% increase in price . . . Quantity 0 80 100 2. . . . leads to a 22% decrease in quantity demanded.
 12. Hình 1 Độ co giãn của cầu theo giá (d) Cầu co giãn: Độ co giãn lớn hơn 1 Price $5 4 Demand 1. A 22% increase in price . . . Quantity 0 50 100 2. . . . leads to a 67% decrease in quantity demanded.
 13. Hình 1 Độ co giãn của cầu theo giá e) Cầu hoàn toàn co giãn: Độ co giãn là vô c ực Price 1. At any price above $4, quantity demanded is zero. $4 Demand 2. At exactly $4, consumers will buy any quantity. Quantity 0 3. At a price below $4, quantity demanded is infinite.
 14. Tổng doanh thu và độ co giãn cầu theo giá •Tồng doanh thu:
 15. Hình 2 Tổng Doanh Thu Price When the price is $4, consumers will demand 100 units, and spend $400 on this good. $4 P × Q = $400 P (revenue) Demand Quantity 0 100 Q
 16. Độ co giãn cầu theo giá và tổng doanh thu trên đường cầu tuyến tính •Khi cầu không co giãn theo giá, –Tăng giá sẽ dẫn đến tăng tổng doanh thu –Giảm giá sẽ dẫn đến giảm tổng doanh thu
 17. Hình 3 Tổng doanh thu thay đổi khi giá thay đổi: trường hợp cầu không co giãn theo giá Price Price … leads to an Increase in total An Increase in price from $1 to $3 … revenue from $100 to $240 $3 Revenue = $240 $1 Demand Demand Revenue = $100 Quantity Quantity 0 100 0 80
 18. Độ co giãn cầu theo giá và tổng doanh thu trên đường cầu tuyến tính •Khi cầu co giãn theo giá –Tăng giá sẽ làm giảm tổng doanh thu –Giảm giá sẽ làm tăng doanh thu
 19. Hình 3 Tổng doanh thu thay đổi khi giá thay đổi: trường hợp cầu co giãn theo giá Price Price … leads to an decrease in total An Increase in price from $4 to $5 … revenue from $200 to $100 $5 $4 Demand Demand Revenue = $200 Revenue = $100 Quantity Quantity 0 50 0 20
 20. Độ co giãn dọc theo đường cầu tuyến tính
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2