intTypePromotion=1

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
44
lượt xem
3
download

Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm" để tạo ra bào tử Bacillus subtilis biểu hiện kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng làm cơ sở cho việc sản xuất vaccine dạng probiotic bền nhiệt giúp phòng bệnh virus đốm trắng trên tôm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dự thảo tóm tắt Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> <br /> Phạm Kiên Cường<br /> <br /> NHÂN DÒNG VÀ BIỂU HIỆN TRÊN BỀ MẶT BÀO TỬ<br /> BACILLUS SUBTILIS GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN VP28<br /> CỦA VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG Ở TÔM<br /> <br /> Chuyên ngành: Hóa sinh học<br /> Mã số: 62 42 01 16<br /> <br /> DỰ THẢO TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa<br /> PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh<br /> <br /> Phản biện 1: .............................................<br /> Phản biện 2: .............................................<br /> Phản biện 3: .............................................<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Đại học<br /> Quốc gia họp tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên<br /> vào hồi......giờ......., ngày.......tháng.......năm 2015<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> - Thư viện Quốc gia Việt Nam,<br /> - Trung tâm thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> 2<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Nuôi tôm ở Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm gần đây<br /> và trở thành ngành kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, ngành nuôi trồng tôm ở<br /> Việt Nam hiện đang đứng trước nhiều khó khăn như dịch bệnh, chất<br /> lượng tôm giống sa sút. Sự bùng nổ của các dịch bệnh nghiêm trọng do<br /> virus tr ng đó ó viru gây hội hứng đốm tr ng (WSSV), đã làm giảm<br /> đáng kể sản lượng tôm, gây thiệt hại lớn về kinh tế ngành nuôi tôm.<br /> Nhiều nghiên cứu trên thế giới được tiến hành để tìm ra giải pháp<br /> hiệu quả chống lại WSSV nhưng kết quả thu được còn hạn chế. Một<br /> hướng nghiên cứu được nhiều nhà khoa học trên thế giới hướng đến là tạo<br /> các vaccine dựa trên protein cấu trúc của WSSV để kí h thí h đáp ứng<br /> miễn dịch ở tôm chống lại bệnh đốm tr ng. VP28 là một loại protein vỏ<br /> chính của WSSV, đóng vai trò hủ đạo giúp virus g n đặc hiệu lên tế bào<br /> tôm, là bước khởi đầu cho quá trình lây nhiễm. Chính vì vậy, VP28 là<br /> pr tein được lựa chọn để tạo kháng thể chẩn đ án WSSV ũng như tạo<br /> vaccine cho tôm phòng bệnh đốm tr ng (Rout và tập thể, 2007;<br /> Witteveldt và tập thể, 2004). Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu tạo<br /> vaccine phòng bệnh đốm tr ng do WSSV ũng hỉ mới dừng lại ở mức<br /> thử nghiệm nhỏ lẻ, hưa tạ được một vaccine chính thức, hiệu quả.<br /> Xuất phát từ thự tế trên, húng tôi đã tiến hành đề tài “Nghiên cứu<br /> nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis gen mã hóa<br /> kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm” để tạ ra bào<br /> tử Bacillus subtilis biểu hiện kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm<br /> tr ng làm ơ ở cho việc sản xuất vaccine dạng probiotic bền nhiệt giúp<br /> phòng bệnh viru đốm tr ng trên tôm.<br /> 1<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài<br /> - Nhân dòng, xá định được trình tự và một số đặ trưng ủa gen VP28 từ<br /> các mẫu WSSV phân lập được ở á địa bàn nuôi tôm chủ yếu của Việt Nam.<br /> - Tạ được chủng Bacillus subtilis tái tổ hợp biểu hiện gen mã hóa<br /> protein kháng nguyên VP28 của WSSV trên bề mặt bào tử.<br /> - Bướ đầu đánh giá được khả năng phòng bệnh đốm tr ng trên tôm<br /> thẻ chân tr ng của chế phẩm bào tử B. subtilis biểu hiện VP28 trên bề mặt.<br /> 3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu của đề tài<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài:<br /> Gen mã hóa protein VP28 của virus gây bệnh đốm tr ng ở tôm.<br /> Nội dung nghiên cứu của đề tài:<br /> - Nhân dòng, xá định trình tự và một số đặ trưng ủa gen vp28 từ<br /> các mẫu WSSV phân lập được ở Việt Nam.<br /> - Xây dựng quy trình biểu hiện gen mã hóa cho VP28 trên bề mặt bào<br /> tử Bacillus subtilis.<br /> - Nghiên cứu thử nghiệm khả năng phòng bệnh đốm tr ng trên tôm<br /> thẻ chân tr ng khi h tôm ăn thứ ăn trộn bào tử Bacillus subtilis biểu<br /> hiện VP28.<br /> 4. Địa điểm thực hiện đề tài<br /> Các nghiên cứu của luận án được thực hiện chủ yếu tại Phòng Thí<br /> nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Pr tein, Trường Đại học Khoa<br /> học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Phần thử nghiệm khả năng bảo hộ tôm thẻ chân tr ng phòng bệnh<br /> viru đốm tr ng được thực hiện với sự hỗ trợ, hợp tác của Viện Nghiên<br /> cứu nuôi trồng Thủy sản I.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5. Đóng góp mới của đề tài<br /> - Công trình nghiên cứu có tính hệ thống từ việc nhân bản, nhân<br /> dòng và biểu hiện gen mã hóa protein VP28 tái tổ hợp ở E. coli và Bacillus<br /> subtilis. Đề tài đã xá định trình tự và một số đặ trưng ủa gen VP28 từ<br /> các mẫu WSSV phân lập được ở Việt Nam.<br /> - Nghiên cứu biểu hiện thành công gen mã hóa protein VP28 của<br /> WSSV trên bề mặt bào tử B. subtilis dưới dạng các cấu trúc protein dung<br /> hợp CotB-VP28 và CotB-GST-VP28, tr ng đó, CotB là protein vỏ của B.<br /> subtilis và GST (Glutathione S Transferase) là protein trung gian nhằm<br /> hạn chế cản trở không gian đối với VP28.<br /> - Đã tối ưu đượ điều kiện thu nhận bào tử tái tổ hợp B. subtilis biểu<br /> hiện tốt kháng nguyên VP28 của WSSV trên bề mặt bào tử và nghiên cứu<br /> các tính chất của bào tử tái tổ hợp B. subtilis CotB-VP28, CotB-GSTVP28 trong một số điều kiện môi trường khác nhau.<br /> - Đã đánh giá được ự tăng hoạt độ của các enzyme phenoloxidase<br /> (PO), superoxide dismutase (SOD) phản ánh đáp ứng miễn dịch của tôm<br /> thẻ hân tr ng và đánh giá khả năng phòng bệnh đốm tr ng trên tôm thẻ<br /> hân tr ng với mứ bả hộ trên 70% của bào tử B. subtilis biểu hiện VP28<br /> trên bề mặt.<br /> 6. Ứng dụng thực tiễn của đề tài<br /> - Kết quả nghiên cứu của đề tài là ơ ở để tạo chế phẩm probiotic<br /> dạng bào tử B. subtilis tái tổ hợp bền nhiệt, biểu hiện VP28 trên bền mặt,<br /> có khả năng tăng ường miễn dịch và bảo vệ tôm khỏi nhiễm bệnh đốm<br /> tr ng, giúp góp phần kiểm soát dịch bệnh trên tôm.<br /> - Thành công của đề tài sẽ là tiền đề cho việc phát triển các vaccine<br /> tái tổ hợp dạng bào tử B. subtilis tái tổ hợp có khả năng phòng bệnh do các<br /> vi sinh vật khác gây ra ở tôm.<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2