Gíao án 6 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
95
lượt xem
6
download

Gíao án 6 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS củng cố và hệ thống các kiển thức về: - Đặc điểm giới tính. - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân. - Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

  1. Bài 33- 34: ÔN T P VÀ KI M TRA H C KÌ I I. M c tiêu, nhi m v : Giúp HS c ng c và h th ng các ki n th c v : - c i m gi i tính. - M t s bi n pháp phòng b nh có liên quan n vi c gi v sinh cá nhân. - Tính ch t và công d ng c a m t s v t li u ã h c. II. dùng d y h c: - Hình trang 68 SGK. - Phi u h c t p. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Làm vi c v i phi u h c t p. M c tiêu: Giúp HS c ng c và h th ng các ki n th c v : - c i m gi i tính. - M t s bi n pháp phòng b nh có liên quan n vi c gi v sinh cá nhân. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c cá nhân. - HS làm các bài t p trang 68 SGK và ghi l i k t qu và phi u h c t p. - Ch a bài t p. Ho t ng 3: Th c hành. M c tiêu: Giúp HS c ng c và h th ng các ki n th c v tính ch t và công d ng c a m t s v t li u ã h c. Cách ti n hành:
  3. - T ch c và hư ng d n. - HS l ng nghe. - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS làm vi c theo yêu c u m c Th c hành trang 69 SGK. - Cho HS trình bày k t qu . - C l p nh n xét. Ho t ng 4: Trò chơi “ oán ch ”. M c tiêu: Giúp HS c ng c l i m t s ki n th c trong ch “Con ngư i và s c kho ”. Cách ti n hành: - T ch c và hư ng d n. - Cho HS chơi theo hư ng d n. - GV tuyên dương nhóm th ng cu c. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c.
  4. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản