intTypePromotion=1

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 1)

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
164
lượt xem
20
download

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài 7 học sinh cần nắm được a. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền bầu và ứng cử của công dân. b. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD. - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật. c. Về thái độ. - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 1)

  1. CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 1) 1. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài 7 học sinh cần nắm được a. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền bầu và ứng cử của công dân. b. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD. - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật. c. Về thái độ. - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác. - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân. 2. ChuÈn BÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : sgv, sgk, Gi¸o ¸n. b. ChuÈn bÞ cña häc sinh : sgk , Vë viÕt 3.TIEÁN TRÌNH D¹y Häc : a. Kiểm tra bài cũ.(5p) ? Em hãy trình bày những hình thức và ý nghĩa quyền tự do ngôn luận của công dân? trách nhiệm của NN và công dân trong việc thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân? b. Học bài mới. Giáo viên đặt vấn đề: Các em hiểu như thế nào là NN của dân, do dân, vì dân? HS trả lời từ đó giáo viên giải thích: đó chính là biểu của quyền dân chủ, quyền làm chủ của công dân trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước. Vậy pháp luật có vai trò và ý
  2. nghĩa gì trong việc xác lập và đảm bảo cho người dân sử dụng các quyền dân chủ của mình? đó là nội dung của bài học hôm nay. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt 1. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. a. Khái niệm quyền bầu cử và ứng cử. Ho¹t®éng1: T×m hiÓu kiÕn thøc(35p): GV tổ chức cho học sinh đọc khái niệm - Khái niệm: SGK quyền bầu cử và ứng cử trong SGK trang - Quyền bầu cử và ứng cử thuộc lĩnh vực 69, sau đó đặt vấn đề cho học trả lời để chính trị. dẫn dắt học sinh nắm được nội dung kiến - Phạm vi: Hẹp (địa phương), Rộng (cả nước) thức. ? Em đã tham gia vào các cuộc bầu cử - Quyền này được ghi nhận ở đ 6 HP 92 (sđ) nào chưa? hình thức mà em tham gia bầu cử đó là gì? b. Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. (Bỏ phiếu kín hay giơ tay biểu quyết) ? Theo em quyền bầu cử và ứng cử * Người có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. của công dân thuộc lĩnh vực nào? - Độ tuổi: Bầu cử từ 18 tuổi trở lên; ứng cử GV sử dụng phương pháp thuyết trình từ 21 tuổi trở lên. kết hợp với nêu vấn đề và đặt vấn đề và - Được hưởng sự bình đẳng trong bầu cử và giải thích để dẫn dắt học sinh nắm đ ược ứng cử: điều 54 HP 1992 (sđ) nội dung vấn đề. ? Theo em pháp luật VN hiện nay quy - Những trường hợp không được bầu cử: định độ tuổi bầu cử và ứng cử của công + Người mất năng lực hành vi dân sự + Người VPPL bị phát hiện và bị tước dân là bao nhiêu? quyền bầu cử
  3. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt ? Vậy theo em mọi công dân cứ đủ 18 tuổi và 21 tuổi trở lên đều được bầu cử và - Những trường hợp không được quyền ứng hay không? ứng cử. ? Theo em nhũng trường hợp naog + Những trường hợp không được bầu cử. không được thực hiện quyền bầu cử? + Người đang chấp hành các loại bản án ? Theo em những trường hợp nào hình sự không được thực hiện quyền ứng cử? + Người chấp hành xong bản án nhưng chưa ? Theo em tại sao pháp luật lại hạn chế được xoá án. quyền bầu cử và ứng cử của những người + Người bị giáo dục tại địa phương, cơ sở thuộc những trường hợp trên? giáo dục, cơ sở chữa bệnh , quản chế hành chính. (Vì họ là người VPPL, ý thức pháp * Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử luật kem, nếu để học thực hiện quyền bầu của CD cử và ứng cử có thể gây hậu quả xấu cho xã hội) - Quyền bầu cử: được thực hiện theo ? Vậy em hiểu như thế nào là nguyên nguyên tắc. tắc bầu cử: Phổ thông, Bình đẳng, trực + Phổ thông: không phân biệt nam-nữ... tiếp, bỏ phiếu kín ở nước ta hiện nay? + Bình đẳng: mọi lá phiếu đều có giá trị nh ư ? Theo em quyền bầu cử của công dân nhau. được thực hiện theo mấy cách? + Trực tiếp: trực tiếp đi bầu ? Vậy theo em ai cũng có thể ra ứng + Bỏ phiếu kín: không để lại tên trên phiếu cử được hay không? (Không. mà phải người có năng lực - Quyền ứng cử: và được tín nhiệm của cử tri và ứng cử + Tự ứng cử: (có năng lực và được tín phải được MT TQ VN giới thiệu) nhiệm) ? Theo em quyền bầu cử và ứng cử + Được giới thiệu ứng cử: (được MT TQ của công dân là việc thực hành hình thức VN giới thiệu)
  4. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt dân chủ trực tiếp hay gián tiếp? * Cách thức thực hiện quyền lực NN thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực NN- cơ quan đại biểu của nhân dân. (Đó là hình thức dân chủ gián tiếp) - Các ĐBND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ? Theo em đại biểu nhân dân phải chịu + Tiếp xúc cử tri trách nhiệm gì trước sự giám sát của cử + Thu thập ý kiến, nguyện vọng của ND - Các ĐBND chịu trách nhiệm trước nhân tri? ? Theo em đảm bảo quyền bầu cử và dân và chịu sự giám sát của cử tri. ứng cử của công dân sẽ đem lại ý nghĩa + Báo cáo với cử tri + Trả lời kiến nghị của cử tri gì? ? Theo em tại sao thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử lại đảm bảo tốt quyền công dân và quyền công người? c. Ý nghĩa của quyền BC và UC của CD - Thể hiện ý chí và nguyện vộng của ND - Thể hiện BC NN dân chủ và tiến bộ - Thể hiện sự BĐ trong đời sống chính trị - Đảm bảo bảo quyền CD và quyền con người c. Củng cố.(3p) - GV hệ thống lại kiến thức của bài (tiết 1) - GV cho HS liên hệ với thức tế đại phương về việc thực hiện quyền này. d. Dặn dò nhắc nhở.(2p) Về nhà làm bài tập, học bài cũ và đọc trước tiết 2 bài 7.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2