intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC(tiết 4)

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

291
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 9 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và AN-QP. 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các bảo vệ môi trường và AN-QP. 3. Về thái độ. Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về môi trường và ANQP. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC(tiết 4)

  1. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC(tiết 4) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 9 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và AN-QP. 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các bảo vệ môi trường và AN-QP. 3. Về thái độ. Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về môi trường và AN- QP. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống - Các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học.
  2. III. Tiến trình lên lớp. 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Em hãy trình bày nội dung của pháp luật đối phát triển kinh tế xã hội, văn hoá và các lĩnh vực xã hội? 3. Học bài mới. Trong sự phát triển bền vững của đất nước, pháp luật có vai trò rất lớn. Vậy trong sự phát triển bền vững của đất nước nội dung pháp luật về bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng có những nội dung gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung bài học hôm nay. Hoạt động của giáo viên và học Nội dung kiến thức cần đạt sinh Giáo viên sử dụng phương 2. Nội dung cơ bản của pháp luật pháp đàm thoại kết hợp với về sự phát triển bền vững của đất phương pháp giải quyết vấn đề. nước. ? Tại sao bảo vệ MT và TNTN ……….
  3. Hoạt động của giáo viên và học Nội dung kiến thức cần đạt sinh là nhiệm vụ quan trọng trong phát d. Nội dung cơ bản của pháp luật triển KTXH? về bảo vệ môi trường. Sau khi HS trả lời, GV kết luận - MT được bảo vệ thì KT mới có ? Theo em trong hệ thống các ĐK tăng trưởng. văn bản luật nêu trong SGK (100) văn bản luật nào quan trọng nhất? - Nguyên tắc: Sau khi HS trả lời, GV kết luận (Luật BVMT giữ vai trò quan + Kết hợp giữa phát triển kinh tế trọng nhất) và đảm bảo tiến bộ xã hội + Phù hợp giữa đặc điểm tự nhiên, ? Trong bảo vệ môi trường lịch sử với trình độ PT của đất chúng ta phải tuân thủ theo những nước. nguyên tắc nào? + Thường xuyên, phòng là chính, Sau khi HS trả lời, GV kết luận cải thiện môi trường.
  4. Hoạt động của giáo viên và học Nội dung kiến thức cần đạt sinh ? Theo em bảo vệ môi trường bao gồm các hoạt động chủ yếu - Các hoạt động chủ yếu bảo vệ môi trường: nào? Sau khi HS trả lời, GV kết luận + Bảo vệ trong hoạt động SX-KD- DV ? Theo em tại sao trong bảo vệ + Bảo vệ môi trường nước môi trường thì bảo vệ rừng có tầm + Khắc phục ô nhiễm và phục hồi quan trọng nhất? môi trường Sau khi HS trả lời, GV kết luận + Bảo vệ môi trường đô thi và khu (vì rừng là TN quý có giá trị KT dân cư. - BVMT là trách nhiệm của NN và cao…) là quyền, trách nhiệm của công ? Theo em pháp luật về bảo vệ dân. môi trường nghiêm cấm những hành vi nào? e. Nội dung cơ bản của pháp luật
  5. Hoạt động của giáo viên và học Nội dung kiến thức cần đạt sinh (GV kết luận theo nội dung trong về QP-AN. SGK) ? Theo em, mỗi học sinh chúng - Bảo đảm QP-AN: ta phải làm gì để bảo vệ môi + Xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ trường? quốc + Bảo vệ chủ quyền, thống nhất Với đơn vị kiến thức này giáo toàn vẹn lãnh thổ viên sử dụng phương pháp đàm + Phát triển KT, VH, XH, AN-QP, thoại và kết hợp với thoả luận đối ngoại vững mạnh, chính trị ổn định. nhóm. Giáo viên chia lớp thành các - Nguyên tắc hoạt động. nhóm nhỏ và tổ chức thảo luận theo các câu hỏi. + Huy động sức mạnh tổng hợp ? Thế nào là đảm bảo quốc của HTCT và toàn dân tộc phòng an ninh quốc gia? + Kết hợp giữa PTKTXH với tăng
  6. Hoạt động của giáo viên và học Nội dung kiến thức cần đạt sinh ? PL nước ta quy định như thế cường quốc phòng an ninh. nào về đảm bảo QP-AN quốc gia? + Phối hợp có hiệu quả hoạt động ? Nhà nước và công dân có an ninh quốc phòng với đối ngoại trách nhiệm gì trong công cuộc - Trách nhiệm của NN và công bảo vệ QP-AN? dân. + NN ban hành chế độ quân sự, Các nhóm tiến hành thảo luận tuyên truyền giáo dục quốc phòng Các nhóm trình bày kết quả thảo + Là ng.vụ thiêng liêng và quyền luận và bổ sung ý kiến cho nhau. cao quý của công dân, là nhiệm vụ Giáo viên nhận xét và kết luận của toàn dân. theo các nội dung trong sách giáo khoa. 4. Củng cố. - Giáo viện nhắc lại và nhấn mạnh kiến thức cơ bản của tiết học 5. Dặn dò nhắc nhở.
  7. Về nhà học bài cũ , làm bài tập cuối bài học và chuẩn bị bài mới
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2