intTypePromotion=1

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3)

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
584
lượt xem
39
download

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. - Giúp HS nắm được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân 2. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD. - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3)

  1. CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ(tiết 3) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. - Giúp HS nắm được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân 2. Về kĩ năng. - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD. - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật. 3. Về thái độ. - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác. - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, SGK PLCN (NXB GD 1998) - SGK BDND và PP GD GDCD 12 (NXB ĐHQGHN), Sơ đồ III. Tiến trình lên lớp. 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Em hãy trình bày ND và YN quyền tham gia quản lí NN và XX của công dân? 3. Học bài mới.
  2. Theo em khi nào có khiếu nại, khi nào có tố cáo? (Khi có VPPL). Vậy khiếu nại và tố cáo có điểm giống và khác nhau không? để trả lời những câu hỏi này hôm nay thầy và các em cùng đi tìm hiểu tiếp bài 7 tiết 3. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt GV nhắc lại ý nghĩa của hai quyền: 3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công Bầu-ứng cử và quyền tham gia quản lí dân. NN. Sau đó giáo viên nêu ra câu hỏi. - Được ghi nhận ở điều 74 HP 1992 (sđ) ? Trong khi thực hiện hai quyền trên - Luật KN-TC có hiệu lực 01-10-2004. nếu phát hiện những VPPL thì người dân có thể làm gì? làm như thế nào để a. Khái niệm quyền KN-TC của công ngăn chặn việc làm sai đó? dân. GV: quyền khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bảncủa công dân, là công c ụ - Quyền khiếu nạn: Là quyền của CD, để công dân thực hiện quyền dân chủ CQ, TC đề nghị CQ, TC, cá nhân có trực tiếp. thẩm quyền xem xét lại các QĐ hành ? Theo quyền khiếu nại là việc làm chính, hành vi hành chính khi có căn c ứ của ai? Giải quyết về cái gì? lấy VD cho rằng hành vi đó là sai. minh hoạ? ? Theo em quyền tố cáo là việc làm - Quyền tố cáo: Là quyền của công dân của ai? Thông báo cái gì? cho ai? Lấy báo cho CQ, TC, cá nhân có thẩm ví dụ? quyền biết về hành vi VPPL của cá Căn cứ vào khái niệm quyền khiếu nhân, CQ, TC. nại và tố cáo cho học sinh tìm và trả lời - Mục đích: mục đích của quyền khiếi nại và tố cáo. + KN: Nhằm khôi phục quyền và lợi ? Theo em đảm bảo quyền KN của ích của chủ thể khiếu nại. công dân nhằm mục đích gì? + TC: Phát hiện và ngăn chặn hành vi
  3. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt ? Theo em đảm bảo quyền TC của trái PL. công dân nhằm mục đích gì? b. Nội dung quyền KN-TC của công GV tổ chức cho học sinh tiến hành dân. thảo luận theo nhóm, lớp theo hướng so * Chủ thể: sánh nội dung của KN-TC theo hệ - KN: công dân, tổ chức, cơ quan. thống câu hỏi lô gíc. Sau đó đại diện - TC: chỉ là công dân từng nhóm trình bày sau đó các nhóm * Người có thẩm quyền giải quyết khác đóng góp ý kiến (nếu có). KN-TC. ? Theo em chủ thể của khiếu nạn và - KN: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tố cáo là ai? thẩm quyền. ? Theo em ai có thẩm quyền giải - TC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết khiếu nại, tố cáo của công dân? thẩm quyền. Chú ý: nếu là CD vi phạm thì thủ * Quy trình KN-TC và giải quyết trưởng giải quyết còn nếu thử trưởng cơ KN-TC. quan đó vi phạm thì cơ quan cấp trên - Khiếu nạn: thẩm quyền giải quyết. + B1: Người KN nộp đơn KN. ? Theo em đối tượng giải quyết của + B2: Người giải quyết KN xem xét và người có thẩm quyền là những cái gì ? giải quyết KN. ? Em hãy trình bày trình tự giải + B3: Người KN đồng ý với KQ KN thì quyết khiếu nạn của công dân? quyết định giải quyết có hiệu lực. Chú ý: thời gian giải quyết KN + B4: người giải quyết KN lần hai xem không quá 90 ngày từ khi nhận được xét giải quyết yêu cầu của người KN. QĐHC, KL giải quyết trong 10 từ khi - Tố cáo: nhận được đơn, giải quyết lần đầu + B1: Người TC gửi đơn tố cáo. không quá 30 ngày, phức tạp 45 ngày, + B2: Người giải quyết tố cáo phải tiến vùng sâu khó khăn là 60 ngày mỗi lần hành xác minh và QĐ về nội dung tố
  4. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt tiếp theo không quá 45 ngày từ ngày cáo. thụ lí. + B3: Người tố cáo cho rằng giải quyết Giáo viên sử dụng sơ đồ để giúp học tố cáo không đúng thì có quyền tố cáo sinh năm được quy trình và các bước với CQ, TC cấp trên. giải quyết khiếu nạn và tố cáo. + B4: CQ, TC, cá nhân giải quyết lần ? Em hãy trình bày trình tự giải hai có trách nhiệm giải quyết trong thời quyết tố cáo của công dân? hạn quy định. Chú ý: Phải giải quyết ngay chậm Sơ đồ so sánh các bước giải quyết KN- nhất là 10 ngày thời gian giải quyết tiếp TC theo không quá 60 ngày, phức tạp là 90 KHIẾU NẠN TỐ CÁO ngày từ ngày thụ lí. CHÁNH TT TỈNH CHÁNH TT TỈNH ? Theo em đảm bảo quyền khiếu nạn tố cáo của CD sẽ đem lại những ý nghĩa gì? CHÁNH TT HUYỆN ? Bằng nội dung đã học và kiến thức CT UBND H CT UBND H tế em hãy cho biết người KN-TC có quyền và nghĩa vụ gì? * Quyền KN-TC: CT UBND XÃ CT UBND XÃ - KN: Tự mình hoặc qua người đại diện. Rút đơn kiện CÔNG DÂN CÔNG DÂN Nhận được văn bản thụ lí Được khôi phục quyền lợi và B.thường c. Ý nghĩa của quyền KN-TC của công Được KN tiếp. dân. - TC: Gửi đơn hoặc trực tiếp TC - NN bảo đảm để CD thực hiện quyền
  5. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Giữ bí mật tên, bút tích, địa chỉ. dân chủ của mình. CD có quyền sử Yêu cầu cơ quan bảo vệ khi bị dụng và có nghĩa vụ thực hiện quyền đe doạ dân chủ này. * Nghĩa vụ KN-TC. - Là cơ sở pháp lí để CD bảo vệ quyền - KN: Đến đúng người có thẩm quyền và lợi ích hợp pháp của CD từ đó ngăn KN trung thực cung cấp thông tin chặn việc làm VPPL. và chịu trách nhiệm về thông tin - Bộ máy nhà nước ngày càng được Chấp hành QĐ KN có hiệu lực củng cố vững mạnh để đảm bảo NN của - TC: Nêu rõ họ tên, địa chỉ dân-do dân-vì dân Trình bày trung thực nội dung TC 4. Trách nhiệm của NN và CD trong Chịu trách về ND TC việc thực hiện các quyền DC của CD. GV sử dụng PP thuyết trình kết hợp với đàm thoại để HS nắm được trách a. Trách nhiệm của NN. nhiệm của nhà nước và của công dân. - NN ban hành PL ? Theo em nhà nước ta bảo đảm các - Các cơ quan bảo vệ PL trừng trị quyền dân chủ của công dân như thế nghiêm khắc hành vi VPPL. nào? ? Theo em công dân có trách nhiệm b. Trách nhiệm của công dân. thực hiện các quyền dân chủ như thế - Sử dụng đúng các quyền dân chủ của nào? mình. - Không lạm dụng quyền dân chủ của mình để làm trái pháp luật. 4. Củng cố. - GV hệ thống lại kiến thức của toàn bài 7. - Cho HS so sánh sự giống và khác nhau giữa tố cáo và khiếu nạn.
  6. + Giống nhau: Đều xẩy ra khi có vi phạm pháp luật. Chủ thể + Khác nhau: Mục đích Người có thẩm quyền giải quyết Các bước giải quyết 5. Dặn dò nhắc nhở. Về nhà làm bài tập, học bài cũ và để giờ sau kiểm tra 1 tiết
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2