intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC (tiết 3)

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

227
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 9 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. 3. Về thái độ. Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về kinh tế, văn hoá, xã hội. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC (tiết 3)

  1. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC (tiết 3) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 3 bài 9 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. 3. Về thái độ. Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về kinh tế, văn hoá, xã hội. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống - Các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học.
  2. III. Tiến trình lên lớp. 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Em hãy trình bày vai trò của pháp luật đối với bảo vệ môi trường và QP-AN? 3. Học bài mới. Trong sự phát triển bền vững của đất nước, pháp luật có vai trò rất lớn. Vậy trong sự phát triển bền vững của đất nước pháp luật có những nội dung gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung bài học hôm nay. Hoạt động của giáo viên và học Nội dung kiến thức cần đạt sinh 2. Nội dung cơ bản của pháp Giáo viên sử dụng phương luật về sự phát triển bền vững pháp thuyết trình kết hợp với của đất nước. phương pháp đàm thoại ? Các em hiểu như thế nào là a. Một số nội dung cơ bản của
  3. quyền tự do kinh doanh của công pháp luật về phát triển kinh tế. dân? Sau khi cả lớp trao đổi và đàm ☺ Quyền tự do kinh doanh của thoại giáo viên kết luận nội dung công dân. cần đạt. - Tự do lựa chọn và quyết định mặt hàng KD ? Khi kinh doanh công dân phải - Quy mô KD, địa bàn KD rộng có những nghĩa vụ cơ bản nào? hay hẹp ? Theo em trong các nghĩa vụ - Chọn và quyết định hình thức tổ kinh doanh, thì nghĩa vụ nào là chức KD quan trọng nhất? VD: c.ty cổ phần, DN tư nhân... Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiểu rõ về các mức thuế suật khác nhau đối với cơ sở kinh ☺ Nghĩa vụ của công dân khi doanh căn cứ vào ngành nghề, lĩnh thực hiện các hoạt động kinh vực và địa bàn kinh doanh. doanh.
  4. Giáo viên giới thiệu qua cho - Kinh doanh đúng ngành nghề đã học sinh năm được cơ bản về các đăng kí loại thuế: - Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn + Thuế thu nhập doanh nghiệp - Bảo vệ môi trường + Thuế giá trị gia tăng - Bảo vệ quyền lợi của người tiêu + Thuế tiêu thụ đặc biệt dùng + Thuế thu nhập cá nhân (01- - Tuân thủ các quy định về QP- 01-2009) AN, TTATXH Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình là chính và kết hợp với phương pháp đàm thoại để b. Nội dung cơ bản của pháp luật giúp học sinh nắm được nội dung. về phát triển văn hoá. ? Em hiểu thế nào là pháp luật - Xây dựng nền v.hoá VN tiên về phát triển văn hoá? tiến, đạm đà bản sắc dân ? Em hiểu thế nào là nền văn tộc;x.dựng đ.sống v.minh, v.hoá hoá Việt Nam tiên tiến, đạm đà - Ban hành các quy định về bảo vệ bản sắc dân tộc? và phát huy các giá trị v.hoá vật
  5. ? Em hiểu thế nào là văn hoá thể và phi vật thể. vật thể và văn hoá phi vật thể? - Nghiêm cấm và trừng trị truyền + Phi vật thể = là sản phẩm tinh bá v.hoá phản động, đồi truỵ, phá thần thuần phong mĩ tục + Vật thể = là sản phẩm vật chất c. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội. ? Theo em quy định của pháp - Giải quyết việc làm luật nước ta về nghĩa vụ của công + Thành thị: mở rộng quy mô CN, dân là sinh ít con (tối đa 2 con) vậy TCN, DV có trái với quyền tự do cá nhân + Nông thôn: thâm canh, trông cây công nghiệp, chế biến, xuất khẩu không? (Nhằm mục đích tạo điều kiện để sản phẩm nông-lâm-ngư nghiệp chăm sóc, giáo dục con cái chu đáo) - Xoá đối giảm nghèo: PL quy ? Em hãy kể tên một số luật liên định như tăn vốn, mở rộng các quan đến nội dung của pháp luật hình thức trợ giúp...
  6. trong phát triển các lĩnh vực xã hội? - Dân số: kiềm chế tăng dân số, (Hiến pháp; Bộ luật lao động; thực hiện gia đình bình đẳng, tiến Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục bộ, công bằng. trẻ em;Luật phòng chống ma tuý, Pháp lệnh dân số; Pháp lệnh - Chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân phòng chống mại dâm...) - Phong chống tệ nạn xã hội 4. Củng cố. - Giáo viện nhắc lại và nhấn mạnh kiến thức cơ bản của tiết học - Giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi: Em hiểu như thế nào về các hoạt động kinh doanh? + Hoạt động sản xuất + Hoạt động tiêu thụ sản phẩm: là hoạt động thương mại nhằm thực hiện lưu thông hàng hoá từ người sản xuất đến người tiêu dùng + Hoạt động dịch vụ: như kinh doanh khách sạn, sữa chữa máy móc, hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm...
  7. 5. Dặn dò nhắc nhở. Về nhà học bài cũ , làm bài tập cuối bài học và chuẩn bị bài mới
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=227

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2