intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN(tiết 2)

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

444
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN(tiết 2) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài 8 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, nội dung, ý nghĩa quyền phát triển của công dân. - Trình bày được trách nhiệm của nhà nước và công dẩntong việc bảo đảm thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện và có khả năng nhận xét việc thực hiện quyền học tập và sáng tạo của công dân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN(tiết 2)

  1. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN(tiết 2) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài 8 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Giúp học sinh nắm được KN, nội dung, ý nghĩa quyền phát triển của công dân. - Trình bày được trách nhiệm của nhà nước và công dẩntong việc bảo đảm thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện và có khả năng nhận xét việc thực hiện quyền học tập và sáng tạo của công dân theo quy định của pháp luật. 3. Về thái độ. - Có ý thức t.hiện q. học tập và quyền s.tạo của mình và t.trọng các quyền đó của người khác. - Có ý trí phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động để trở thành công dân có ích. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12
  2. - Bài tập tình huống, Luật giáo dục (2005) III. Tiến trình lên lớp. 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Em hãy trình bày nội quyền học tập và sáng tạo của công dân? 3. Học bài mới. Giáo viên giới thiệu vào bài mới ngắn gọn: Ở giờ trước chúng ta đã tìm hiểu quyền sáng tạo, quyền học tập của công dân. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp quyền được phát triển của công dân và ý nghĩa cũng như trách nhiệm của NN và CD khi thực hiện các quỳen này. Hoạt động của giáo viên và học Nội dung kiến thức cần đạt sinh Giáo viên sử dụng phương pháp 1. Quyền học tập, sáng tạo và đàm thoại bằng cách lần lượt đưa phát triển của công dân. ra các câu hỏi. c. Quyền được phát triển của ? Các em được GĐ và NN quan công dân. tâm tới sự phát triển trí tuệ, sức
  3. khoẻ và đời sống tinh thần như thế nào? ? Đới với trẻ em có năng khiếu thì được NN tạo điều kiện phát Quyền đư ợc hư ởng ĐS VC và Quyền đư ợc khuyến khích TT đầy đủ để PT toàn diện bồi dưỡng để PT tài nă ng triển năng khiếu ntn? ? Vì sao em có được sự quan tâm đó? Đời sống VC ĐS TT Người Những nhà Có mức sống học giỏi, KH có tài được tiếp đầy đủ để PT có nă ng được tạo cận với (Có được sự quan tâm đó là vì PL về thể chất, khiếu mọi điều TT ĐC, được chă m được kiện để PT được vui sóc sức khoẻ tuyển và cống chơi, giải chọn hiến trí... nước ta quy định CD được quyền phát triển) Giáo viên chuyển vấn đề. Các em đã biết quyền phát triển của 2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng CD. Vậy nội dung cụ thể của tạo và phát triển của công dân quyền này là gì? - Là quyền cơ bản của công dân Giáo viên đặt một số câu hỏi để - Là điều kiện để con người phát học sinh tìm hiểu sâu thêm nội triển toàn diện dung bài học. - Là điều kiện đảm bảo sự bình ? Quyền được phát triển của đẳng
  4. công dân được biệu hiện ở mấy nội - Những người học giỏi, tài năng dung? đó là những nội dung nào? phấn đấu học tập và nghiên cứu ? Em hiểu thế nào là công dân 3. Trách nhiệm của NN và CD được hưởng đời sống vật chất đầy trong việc đảm bảo và thực hiện đủ? Nêu ví dụ? quyền học tập, sáng tạo và phát ? Em hiểu thế nào là công dân tiển của công dân. được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ? Nêu ví dụ? a. Trách nhiệm của nhà nước. Giáo viên sử dụng phương - Ban hành chính sách, pháp luật, pháp đàm thoại bằng cách lần lượt thực hiện đồng bộ các biện pháp đưa ra các câu hỏi. cần thiết. ? Việc NN công nhận quyền - Nhà nước thực hiện công bằng học tập của CD có ý nghĩa như thế trong GD nào đối với em? - NN khuyến khích, phát huy sự ? Việc NN công nhận quyền tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu sáng tạo của CD có ý nghĩa như khoa học. thế nào đối với em? - NN đảm bảo những điều kiện để ? Việc NN công nhận quyền phát hiện và bồi dưỡng nhân tài
  5. được phát triển của CD có ý nghĩa cho đất nước. ntn đối với em? ? Việc NN công nhận quyền b. Trách nhiệm của công dân. học tập, sáng tạo, phát triển của - Có ý thức học tập công dân có ý nghĩa ntn? - Có ý chí phấn đấu đi lên trong Phần trách nhiệm của công học tập lao động sản xuất dân giáo viên yêu cầu học sinh làm - Tích cực vào việc nâng cao dân việc theo sách giáo khoa để học trí... sinh năm được trách nhiệm của nhà nước và của công dân và đưa ra một số câu hỏi đàm thoại sau. ? Nhà trường đã đảm bảo quyền học tập và sáng tạo của các em như thế nào? ? Ở địa phương em đã đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân như thế nào? ? Công dân có trách nhiệm như
  6. thế nào trong việc thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển như thế nào? ? Em hãy nêu một số ví dụ về trách nhiệm của công dân? 4. Củng cố. Giáo viên tóm tắt những kiến thức cơ bản của bài Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi và làm bài tập ở nhà. 5. Dặn dò nhắc nhở. Về nhà học bài cũ, trả lời những câu hỏi cuối bài học và đọc trước bài 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=444

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2