intTypePromotion=1

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC(tiết 2)

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
253
lượt xem
18
download

Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC(tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài 9 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Giúp học sinh nắm được vai trò và nội dung của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh. 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh. 3. Về thái độ. Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về môi trường và quốc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC(tiết 2)

  1. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC(tiết 2) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài 9 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Giúp học sinh nắm được vai trò và nội dung của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh. 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh. 3. Về thái độ. Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về môi trường và quốc phòng an ninh. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12 - Bài tập tình huống, Luật bảo vệ môi trường năm 2005, Luật an ninh quốc gia nă m 2004. - Các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học. III. Tiến trình lên lớp. 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ.
  2. ? Em hãy trình bày vai trò và tác động của pháp luật đối với tăng trưởng kinh tế? 3. Học bài mới. Đảng và nhà nước ta chủ trương phát huy mọi nguồn lực để phát triển đát nước theo hướng “tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”. Vậy để phát triển bền vững đất nước có cần bảo vệ môi trường, kết hợp KT-XH với QP-AN không? Đó là nội dung của tiết hôm nay... Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Con người có mối quan hệ mật thiết với môi trường, con người thường xuyên tác động đến 1. Vai trò của pháp luật đối với sự môi trường và tài nguyên để phục vụ nhu cầu phát triển bền vững của đất nước. bản thân và xã hội. d. Trong lĩnh vực bảo vệ môi ? Theo em pháp luật có vai trò như thế nào trường. đối với bảo vệ môi trường? - Là yếu tố để đảm bảo phát triển đất ? Vai trò của pháp luật được thể hiện như thế nước bền vững. nào trong lĩnh vực bảo vệ môi trường? PL quy định trách nhiệm của tổ chức, cá - Là công cụ để xây dựng và hoàn nhân trong hoạt động sx, kd, dv và trong cuộc thiện môi trường pháp lí sống cộng đồng trong khai thác và sử dụng tài
  3. nguyên. Xử phạt với hành vi vi phạm là một - Có tác dụng ngăn ngừa và hạn chế trong các yếu tố cấu thành của phát triển bền tác động xấu đến môi trường vững. ? Em có cho rằng, bảo vệ môi trường có vai - PL xác định trách nhiệm BVMT trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của của cá nhân, tổ chức. đất nước hay không? (Đúng. Vì môi trường có được bảo vệ thì kih - Pháp luật khuyến khích người dân tế mới có điều kiện tăng trưởng, mà tăng trưởng tham gia bảo vệ môi trường. KT là tiền đề cho PT bền vững) Những năn qua, PT KT-XH ở nước ta còn e. Trong lĩnh vực quốc phòng, an dựa vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, ninh. công nghệ lạc hậu, còn sử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu, thải ra ô nhiễm môi trường. - Quy định bảo vệ chế độ XHCN, ? Vậy theo em để ngăn ngừa và hạn chế tình TTATXH trạng này NN cần phải làm gì? - Đầu tư để thay đổi trang thiết bị kĩ thuật lạc - Quy định quyền hạn, trách nhiệm, hậu nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, an ninh - Đầu tư khoa học công nghệ nhằm tạo ra các quốc gia sản phẩm có thể thay thế sản phẩm khai thác từ tự nhiên. - Trừng trị và xử lý nghiêm minh đối Điều 7 của Luật bảo vệ môi trường quy định với hành vi vi phạm
  4. “những hành vi bị nghiêm cấm” trang 105 ? Theo em tại sao một đất nước ổn định và - PL giữ vai trò đảm bảo các điều phát triển không thể thiếu vai trò của quốc kiện TTAN để XH ổn định và phát triển. phòng an ninh? (Vì: một đất nước muốn phát triển được thì an ninh, TTATXH phải được đảm bảo...) 4. Củng cố. - Giáo viên nhắc lại kiến thức cơ bản của bài học. - Giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi: Theo em quốc phòng và an ninh có nhiệm vụ gì? ☺ Quốc phòng + Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ + Đập tan mọi kẻ thù xâm lược + Ngăn cặn và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù ☺ An ninh + Giữ vững ổn định và phát triển mọi hoạt động: chính trị, kinh tế, văn hoá... + Chống lại các hành động phá hoại lật đổ gián điệp trong và ngoại nước + Giữ gìn trật tự an toàn xã hội 5. Dăn dò nhắc nhở. Về nhà học bài cũ, làm bài tập bài học và chuẩn bị bài mới
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2