Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
835
lượt xem
41
download

Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu 1. Kiến thức - Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngoại thương. 2. Kỹ năng - Phân tích so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ để có kiến thức trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc

  1. Giáo ám địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 3 Thực hành - tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Chứng minh được sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc qua tăng trưởng của GDP, sản phẩm nông nghiệp và của ngoại thương. 2. Kỹ năng - Phân tích so sánh tư liệu, số liệu, lược đồ để có kiến thức trên. - Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất, nhập khẩu. II. Đồ dùng dạy học
  2. - Biểu đồ vẽ theo số liệu SGK (phóng to) - Tư liệu về thành tựu kinh tế Trung Quốc III. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Phân tích đặc điểm công nghiệp, nông nghiệp Trung Quốc. 2. Bài mới Hoạt động của giáo viên Nội dung chính – HS Hoạt động 1: I. Yêu cầu của bài thực GV gọi HS đọc yêu cầu hành của bài thực hành, GV Bài tập 1: Những thay đổi ghi lên bảng, GV nhấn trong nền kinh tế Trung mạnh những kĩ năng cần Quốc. đạt được trong bài thực Dựa vào các bảng số liệu hành. SGK, hãy vẽ biểu đồ, so
  3. sánh và nhận xét về: 1/ Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc. 2/ GDP của Trung Quốc và thế giới. 3/ Tổng thu nhập trong Hoạt động 2: nước theo sức mua tương GV hướng dẫn HS làm đương bình quân đầu bài thực hành theo yêu người. cầu. Bài tập 2: Thay đổi trong ngành nông nghiệp. 1. Dựa vào hình 10.4, lập lại bảng ghi tỉ lệ diện tích các loại cây trong năm 1978 và năm 2005. 2. Dựa vào bảng số liệu 10.4 vẽ biểu đồ và nhận Bước 1: Vẽ biểu đồ.
  4. Bài tập 1: xét sản lượng một số - Xác định dạng biểu đồ nông sản của Trung cần vẽ qua ba bảng số Quốc. liệu SGK? II. Hướng dẫn Bài tập 2: Bước 1: Vẽ biểu đồ 1/ Dựa vào hình 10.4, lập Bài tập 1: lại bảng ghi tỷ lệ diện tích 1. Vẽ biểu đồ hình cột các loại cây trồng năm 2. Vẽ biểu đồ hình cột 1978 và năm 2005 (chưa chồng theo giá trị %. có hình). 3. Vẽ biểu đồ hình cột 2/ Xác định dạng biểu đồ đơn gộp nhóm (mỗi năm sau khi đã lựa chọn một có ba cột biểu hiện của trong những loại nông Trung Quốc, Việt Nam và sản? thế giới). Bước 2: Bài tập 2: Nhận xét so sánh - Vẽ biểu đồ hình cột. GV hướng dẫn HS làm Bước 2:
  5. việc theo nhóm. Cử nhóm Nhận xét so sánh. trưởng. Bài tập 1: 1/ Tốc độ tăng trưởng * Nhóm 1: Làm bài tập GDP của Trung Quốc. 1/bảng 10.2. 2/ GDP của Trung Quốc * Nhóm 2: Làm bài tập và thế giới 1/bảng 10.3. 3/ Tổng thu nhập trong * Như nhóm 3: Làm bài nước theo sức mua tương tập 1/bảng 10.3. đương bình quân đầu * Nhóm 3: Làm bài tập người. 1/bảng 10.4. Bài tập 2: Nhận xét sản lượng một số nông sản Hoạt động 3: của Trung Quốc. III. Tiến hành Đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm. Bài tập 1: Các nhóm khác bổ sung. 1. Tốc độ tăng trưởng GV bổ sung và kết luận . GDP của Trung Quốc.
  6. * HS theo gõi và tự hoàn - Nhìn chung là cao, khá thiện bài thực hành của ổn định. mình. - Từ sau năm 2000 tăng liên tục, đạt trên 8%. 2. GDP của Trung Quốc và thế giới - GDP tăng nhanh đạt mức cao - So với thế giới chiếm 4,03% (2004) 3. Tổng thu nhập trong nước theo sức mua tương đương bình quân đâù người. - Tăng liên tục, ổn định. - Cao gấp đôi Việt Nam và bằng khoảng 2/3 của
  7. thế giới. Bài tập 2: Nhận xét sản lượng một số nông sản của Trung Quốc. - Tất cả sản lượng các loại nông sản đều tăng nhanh. - Trừ mía, các loại đều đứng đâù thế giới về giá trị sản lượng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản