Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU GEN VÀ TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN.

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
131
lượt xem
10
download

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU GEN VÀ TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

/ MỤC TIÊU : Kiến thức:  Phân tích và giải thích thí nghiệmtrong bài học.  Nêu được bản chất của các kiểu tác động của gen đối với sự hình thành tính trạng: tương tác giữa các gen không alen, tác động cộng gộp và đa hiệu gen.  Khái quát được mối quan hệ giữa gen và tính trạng hay giữa kiểu gen và kiểu hình. Kĩ năng:  Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.  Phát triển được kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm. Nội dung trọng tâm:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU GEN VÀ TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN.

  1. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU GEN VÀ TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN. I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Phân tích và giải thích thí nghiệmtrong bài học.  Nêu được bản chất của các kiểu tác động của gen đối với sự hình thành tính trạng: tương tác giữa các gen không alen, tác động cộng gộp và đa hiệu gen.  Khái quát được mối quan hệ giữa gen và tính trạng hay giữa kiểu gen và kiểu hình. Kĩ năng:  Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.  Phát triển được kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm. Nội dung trọng tâm: Tương tác các gen không alen, tác động cộng gộp. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Sách GK, sách GV, tài liệu, … Phiếu học tập. III / PHƯƠNG PHÁP :
  2. Phương pháp vấn đáp gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. IV / TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG : ỔN ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ : 1. Vì sao Menden cho rằng các tính trạng khác nhau di truyền độc lập? Phát biểu quy luật phân li độc lập? 2. Giải thích cơ sở tế bào học? 3. Bài tập nhỏ? TIẾN TRÌNH BÀI MỚI : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV mở bài bằng đoạn mở đầu trong sách giáo khoa dưới dạng sơ đồ. Hoạt động 1: I/.Tác động nhiều gen lên GV giải thích khái niệm các gen một tính trạng: không alen bằng 2 cặp NST có chứa 2 1. Tương tác bổ sung giữa các cặp gen khác nhau. gen không alen:
  3. GV giới thiệu phép lai cây đậu Khái niệm các gen không elen. thơm, yêu cầu HS quan sátvà phân Thí nghiệm lai 2 thứ đậu thơm. tích hình 13.1 rồi trả lời theo trình tự Kết quả. câu hỏi lệnh. Nhận xét. 2. Tác động cộng gộp: Thí nghiệm. GV yêu cầu HS quan sát và phân Sơ đồ lai. tích hình 13.2 rồi tiếp tục hoàn thành Kết quả. kiến thức theo yêu cầu câu lệnh. Nhận xét. Ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất II/.Tác động của 1 gen lên Hoạt động 2: nhiều tính trạng: GV cho HS đọc sách giáo khoa rồi Tính đa hiệu của gen. giải thích tính đa hiệu của gen. Yêu cầu HS đưa ra được các ví dụ. CỦNG CỐ : GV cho HS đọc tóm tắt bài trong phần đóng khung. Trả lời các câu hỏi cuối bài.
  4. Kết luận và nhấn mạnh trọng tâm. DẶN DÒ :  Viết phần tổng kết vào vở.  Trả lời câu hỏi cuối bài.  Chuẩn bị bài mới.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản