Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 21:HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
490
lượt xem
18
download

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 21:HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: - HS trình bày được các đặc điểm chủ yếu trong cơchế thông khí ở phổi - Trình bày được cơ chế trao đổi khí ở phổi và ở tế bào 2/ Kỹ năng: - Quan sát tranh hình - Vận dụng kiến thức liên quan giải thích hiện tượng thức tế - Hoạt động nhóm 3/ Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ rèn luyện cơ quan hô hấp để có sức khoẻ tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 21:HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

  1. BÀI 21: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: - HS trình bày được các đặc điểm chủ yếu trong cơchế thông khí ở phổi - Trình bày được cơ chế trao đổi khí ở phổi và ở tế bào 2/ Kỹ năng: - Quan sát tranh hình - Vận dụng kiến thức liên quan giải thích hiện tượng thức tế - Hoạt động nhóm 3/ Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ rèn luyện cơ quan hô hấp để có sức khoẻ tốt II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: - Tranh hình SGK - Bảng phụ : Bảng 21 SGK - Sơ đồ vận chuyển máu trong hệ tuần hoàn, tranh vẽ hình SGV 2/ Học sinh -
  2. III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: - Các cơ quan hô hấp có cấu tạo phù hợp với chức năng như thế nào? - Hô hấp gồm những giai đoạn nào? Có mối liên quan giữa các giai đoạn đó? 3/ Các hoạt động dạy và học: a) Mở bài: Sự thông khí và sự trao đổi khí ở phổi diễn ra như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề này b) Hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài - Hoạt động 1: Tìm hiểu I/ Sự thông khí ở cơ chế thông khí ở phổi: phổi - Sự thông khí ở - HS quan sát SGK hình - Mục tiêu: HS trình phổi nhờ cử 21.1 –2 bày được.cơ chế thông - Xương sườn nâng lên, cơ động hô hấp(hít khí ở phổi thực chất là liên sườn và cơ hjoành co, vào, thở ra) hít vào và thở ra. Thấy lồng ngực kéo lên, rộng và - Các cơ liên được sự phối hợp hoạt sườn, cơ hoành, nhô ra
  3. động của các cơ quan - Các HS khác nhận xét cơ bụng phối : cơ, xương, thần - Cơ liên sườn ngoài co làm hợp với xương tập hợp xương ức và ức, xương sườn kinh…. - Cách tiến hành: xương sườn có điểm tựa trong cử động - Vì sao các xương linh động với cột sống sẽ hô hấp làm thay sườn được nâng lên chuyển động đồng thời đổi thể tích lồng thì thể tích lồng ngực theo 2 hướng: lên trên và ngựcmà ta thực tăng và ngược lại? ra 2 bên làm lồng ngực mở hiện được hít - GV gợi ý: Khi lồng rộng sang hai bên là chủ vào và thở ra, ngực được kéo lên yếu giúp cho không phía trên đồng thời khí trong phổi được nhô ra phía trước - Cơ hoành co làm lồng thường xuyên => Thể tích lồng ngực ngực mở rộng mở rộng được đổi mới khi thở ra nhỏ hơn thể thêm về phía dưới, ép - Dung tích phổi tích lồng ngực khi hít xuống khoang bụng phụ thuộc vào: - Cơ liên sườn ngoài và cơ giới tính, tầm vào - GV nêu câu hỏi thảo hoành dãn ra làm lồng vóc, tình trạng luận : ngực thu nhỏ trở về vị trí sức khoẻ, sự - Các cơ ở lồng ngữc đã cũ luyện tập… phối hợp hoạt động - Ngoài ra còn có sự tham
  4. như thế nào để tăng gia của một số cơ khác giảm thể tích lồng trong các trường hợp thở ngực? gắng sức - Dung tích phổi khi hít - Câu 2: Dung tích phổi khi vào, thở ra bình hít vào và thở ra lúc bình thường và gắng sức có thường cũng như khi gắng thể phụ thuộc vào các sực có thể phụ thuộc vào yếu tố nào? các yếu tố: Tầm vóc, giới tính, tình trạng sức khoẻ, bệnh tật. Sức luyện tập II/ Sự trao đổi khí - GV nhận xét – bổ ở phổi và tế bào - Sự trao đổi khí ở sung - Vì sao ta nên tập hít phổi: thở sâu? - O2 khuếch tán - Hoạt động 2: Tìm hiểu từ phế nang vào về trao đổi khí ở phổi máu và tế bào - CO2 khuếch tán - Mục tiêu : Hs trình từ máu vào tế bày được các cơ chế bào - Oxi : máu  tế bào và trao đổi khí ở phổi và - Sự trao đổi khí ở
  5. phổi  máu ở tế bào đó là sự tế bào: - Cacbonic: tế bào máu  - O2 khuếch tán khuếch tán của các chất khí: oxi và phổi từ máu vào tế - Tỉ lệ % O2 trong khí thở ra cacbonic bào - Cách tiến hành: thấp rõ rệt do O2 khuếch - CO2 khuếch tán - Sự trao đổi khí ở phổi tán từ phế nang vào máu từ tế bào vào và tế bào thực hiện mao mạch máu theo cơ chế nào? - Tỉ lệ % CO2 trong khí thở - Nhận xét về thành ra cao rõ rệt do CO2 phần khí cacbonic và khuếch tán từ máu mao oxi khi hít vào và thở mạch ra phế nang - Hơi nước bão hoà trong ra? - Do đâu có sự chênh khí thở ra do được làm ẩm lệch nồng độ các chất bởi lớp niêm mạc tiết chất nhầy phủ toàn bộ đường khí? - GV cho HS thảo luận dẫn khí nhóm trả lời các câu - Tỉ lệ % N2 trong khí hít hỏi: vào và thở ra khác nhau - Hãy giải thích sự khác không nhiều, ở khí thở ra nhau ở mỗi thành có cao hơn chút do tỉ lệ O2
  6. phần của khí hít vào bị hạ thấp hẳn. Sự khác và thở ra? nhau này không có ý nghĩa - Mô tả sự khuếch tán sinh học của oxi và cacbonic - Mô tả sự khuếch tán của - GV nhận xét – bổ oxi và cacbonic - Trao đổi khí ở phổi: sung - Sự trao đổi khí ở phổi - Nồng độ O2 trong không thực chất là sự trao khí phấ nang cao hơn trong đổi khí giữa mao máu mao mạch nên O2 mạch phế nang với khuếch tán từ không khí phế nang, còn nồng độ phế nang vào máu oxi trong mao mạch - Nồng độ C O2 trong máu thấp, còn cacbonic cao mao mạch cao hơn trong và ngược lại không khí phế nang, nên - Sự trao đổi khí ở tế CO2 khuếch tán từ máu bào là sự trao đổi khí vào không khí phế nang giữa tế bào và mao - Trao đổi khí ở tế bào: mạch. Ơ tế bào tiêu - Nồng độ O2 trong máu cao dùng oxi nhiều nên hơn trong tế bào nên O2 nồng độ oxi thấp, khuếch tán từ máu vào tế
  7. cacbonic cao. Máu ở bào vòng tuần hoàn lớn đi - Nồng độ C O2 trong tế bào tới các tế bào giàu cao hơn trong máu nên oxi có sự chênh CO2 khuếch tán từ tế bào lệch nồng độ các chất vào máu dẫn đến khuếch tán - Giữa sự trao đổi khí ở tế bào và ở phổi thì ở đâu là quan trọng? - GV lưu ý: Chính sự tiêu tốn oxi ở tế bào đã thúc đẩy sự trao đổi khí ở phổi. Vậy sự trao đổi khí ở phổi tạo điều kiện cho sự trao đổi khí ở tế bào IV/ CỦNG CỐ: - Nhờ hoạt động của các cơ quan , bộ phận nào mà không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới? - Thực chất trao đổi khí ở phổi là gì?
  8. - Thực chất trao đổi khí ở tế bào là gì? V/ DẶN DÒ: - Học ghi nhớ - Soạn bài 22: “Vệ sinh hô hấp”
Đồng bộ tài khoản