intTypePromotion=3

Cẩm nang giảng dạy sinh học 8

Xem 1-20 trên 280 kết quả Cẩm nang giảng dạy sinh học 8
 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Mô tả được cấu tạo da Thấy rõ mối quan hệ giưã cấu tạo và chức năng của da . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh da II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh câm cấu tạo da Mô hình cấu tạo da III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : 3 / Các hoạt động dạy và học: ...

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 617 44   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tủy Giải thích được vì sao dây thần kinh tủy là dây pha . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 45.1 ; 45.2 ; 44.2 Tranh câm hình 45.1 và những miếng bià rời ghi chú thích từ 1 – 5 . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : 3 /...

  pdf4p abcdef_29 10-09-2011 648 41   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Hiểu rõ ý nghiã sinh học của giấc ngủ đối với sức khoẻ Phân tích ý nghiã của lao động và nghỉ ngơi hợp lý tránh ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh . Nêu rõ được tác hại của ma túy và các chất gây nghiên đối với sức khoẻ và hệ thần kinh . Xây dựng cho bản thân một kế hoạch học tập và nghỉ ngơi hợp lí để đảm bảo sức khoẻ cho học tập . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện tư duy , khả năng liên hệ thực tế và...

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 570 32   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của đại não người , đặc biệt là vỏ đại não thể hiện sự tiến hoá so với động vật thuộc lớp thú Xác định được các vùng chức năng của vỏ đại não ở người . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 47.1 ; 47.2 ; 47.3 ; 47 .4...

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 592 56   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1 / Kiến thức: Hiểu rõ nguyên nhân của tật cận thị , viễn thị và cách thức khắc phục Trình bày được nguyên nhân gây bệnh đau mắt hột , cách lây truyền và biện pháp phòng chống . 2 / Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát , nhận xét và liên hệ thực tế 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ mắt , phòng tránh các bệnh về mắt . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 50.1 ; 50.2 ; 50.3 ; 50.4; Bảng phụ...

  pdf7p abcdef_29 10-09-2011 601 53   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thính giác . Mô tả được các bộ phận của tai và cấu tạo của cơ quan Cóoc ti Trình bày được quá trình thu nhận các cảm giác âm thanh . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát , phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh Tai II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 51.1 ; 51.2 Mô hình cấu tạo Tai III/...

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 424 45   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Xác định rõ các thành phần của 1 cơ quan phân tích , nêu được ý nghiã của cơ quan phân tích đối với cơ thể . Mô tả được các thành phần chính của cơ quan thụ cảm thị giác , nêu rõ được cấu tạo của màng lưới trong cầu mắt . Giải thích được cơ chế điều tiết của mắt để nhìn rõ vật . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý...

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 472 40   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện . Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ , nêu rõ các điều kiện cần khi thành lập các phản xạ có điều kiện . Nêu rõ ý nghiã của phản xạ có điều kiện đối với đời sống . 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát , phân tích hình Rèn luyện tưu duy so sánh và liên hệ thực tế Kỹ năng hoạt động nhóm . 3...

  pdf7p abcdef_29 10-09-2011 508 38   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được vai trò của Vitamin và muối khoáng . Vận dụng những hiểu biết về Vitamin và muối khoáng trong việc xây dựng khẩu phần ăn hợp lí và chế biến thức ăn . 2/ Kỹ năng: Phân tích , quan sát , Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức vệ sinh thực phẩm . Bíêt cách phối hợp , chế biến thức ăn khoa học . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh ảnh một số nhóm thức ăn chứa Vitamin và...

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 562 37   Download

 • I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : – Trình bày được khái niệm của hô hấp và vai trò của hô hấp vớicơ thể sống . – Xác định được trên hình các cơ quan hô hấp của người và nêu được chức năng của chúng . 2 . Kỹ năng : – Rèn luyện kỹ năng quan sát – phân tích3 . Thái độ : Giữ gìn bảo vệ cơ thể , ham thích môn học II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1 . Giáo viên : Sơ đồ sản sinh và tiêu dùng năng lượng...

  pdf11p abcdef_29 10-09-2011 433 36   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Xác định được vị trí và các thành phần của trụ não . Trình bày được chức năng chủ yếu của trụ não Xác định được vị trí và chức năng của tiểu não Xác định được vị trí và chức năng chủ yếu của não trung gian . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 46.1 ; 46.2...

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 569 36   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân tích được những điểm giống và khác nhau giưã các phản xạ có điều kiện ở người với các động vật noí chung và thú nói riêng . Trình bày được vai trò của tiếng nói , chữ viết và khả năng tư duy trừu tượng ở người . 2/ Kỹ năng: Rèn luyện tưu duy , suy luận 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức học tập , xây dựng thói quen nếp sống văn hoá II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh cung phản xạ Tư liệu về sự hình thành...

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 449 36   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Xác định được sự chuyển hoá vật chất và năng lượng trong TB gồm 2 quá trình đồng hoá và dị hóa , là hoạt động cơ bản của sự sống . Phân tích được mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hoá vật chất và năng lượng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng phân tích so sánh Rèn kỹ năng hoạt động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Hình phóng to 32.1 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: Ở cấp độ...

  pdf6p abcdef_29 10-09-2011 520 35   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cấu tạo và chức năng của Nơron , đồng thời xác định rõ nơrơn là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh Phân biệt được các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh Phân biệt được chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to các hình 43.1 và 43.2 III/ TIẾN TRÌNH BÀI...

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 460 35   Download

 • I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : – – Trình bày được cơ chế vận chuyển máu qua hệ mạch Chỉ ra được các tác nhân gây hại cũng như các biện pháp phòngtránh và rèn luyện hệ tim mạch . – 2 . Kỹ năng : – Rèn luyện kỹ năng tư duy , dự đoán .3 . Thái độ : Có ý thức phòng tránh các tác nhân gây hại và ý thức rèn luyện hệ tim mạch II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 1 . Giáo viên : – – Tranh phóng...

  pdf7p abcdef_29 10-09-2011 549 32   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy dưạ trên cấu tạo của tuyến . Sơ đồ hoá chức năng của tuyến tụy trong sự điều hoà lượng đường trong máu . Trình bày các chức năng của tuyến trên thận dưạ trên cấu tạo tuyến . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 57.1 , 57.2 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : Cấu tạo...

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 318 30   Download

 • I ) MỤC TIÊU : - Học sinh nắm được cấu tạo chung của một xương dài  giải thích sự lớn lên của xương và khả năng chịu lực của xương - Thành phần hoá học của xương  giúp xương đàn hồi và vững chắc KỸ NĂNG : Nhận biết , liên hệ thực tế THÁI ĐỘ : Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ và giữ gìn xương theo hướng phát triển tốt nhất II) PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN : -PHƯƠNG PHÁP : Trực quan , vấn đáp , thảo luận nhóm , giảng giải...

  pdf8p abcdef_29 10-09-2011 669 27   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt được sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường với sự trao đổi chất ở tế bào . Trình bày được mối liên quan gửia trao đổi chất của cơ thể với trao đổi chất ở tế bào . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình . Rèn kỹ năng quan sát , liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3/ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ sức khoẻ II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Hình phóng to 31.1...

  pdf7p abcdef_29 10-09-2011 539 28   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn luyện da Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát và liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Có thái độ và hành vi vệ sinh cá nhân II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh các bệnh ngoài da III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ :...

  pdf4p abcdef_29 10-09-2011 595 27   Download

 • I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được co chế và vai trò của đông máu Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát sơ đồ, phân tích 3/ Thái độ: - Tránh những hoạt động gây chảy máu cho cơ thể vì sự đông máu chỉ có tác dụng với vết thương nhỏ II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: - Sơ đồ tóm tắt quá trình đông máu - Sơ đồ kết quả phản ứng giữa các nhóm máu - Sơ đồ truyền máu chưa có...

  pdf5p abcdef_29 10-09-2011 477 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Cẩm nang giảng dạy sinh học 8
p_strCode=camnanggiangdaysinhhoc8

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản