Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 43 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẦN KINH

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
394
lượt xem
35
download

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 43 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẦN KINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cấu tạo và chức năng của Nơron , đồng thời xác định rõ nơrơn là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh Phân biệt được các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh Phân biệt được chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to các hình 43.1 và 43.2 III/ TIẾN TRÌNH BÀI...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 43 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẦN KINH

  1. BÀI 43 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẦN KINH I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cấu tạo và chức năng của Nơron , đồng thời xác định rõ nơrơn là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh Phân biệt được các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh Phân biệt được chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to các hình 43.1 và 43.2 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : Nêu biện pháp giữ vệ sinh da và giải thích cơ sở khoa học của các biện + pháp đó ?
  2. 3 / Các hoạt động dạy và học: a) Mở bài: Hệ thần kinh thường xuyên tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích đó bằng sự điều khiển , điều hoà và phối hợp hoạt động của các nhóm cơ quan , hệ cơ quan giúp cơ thể luôn thích nghi với môi trường – Hệ thần kinh có cấu tạo như thế nào đệ thực hiện các chức năng đó ? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Nơron – đơn vị I/ Nơron – Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh cấu tạo của hệ Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo thần kinh : của hệ thần kinh . – Học sinh quan sát kỹ – Cấu tạo của – – – GV yêu cầu học sinh dựa hình , nhớ lại kiến thức  tự Nơron – vào hình 43.1 và kiến thức đã hoàn thành bài tạp vào vở . Thân : Chưá + học , hoàn thành bài tập mục – Một vài học sinh đọc kết nhân –  quả bổ sung hoàn chỉnh kiến Các sợi nhánh : + Mô tả cấu tạo một Nơron ? thức . Ở quanh thân + Nêu chức năng của Nơron ? Một sợi trục + + – GV yêu cầu học sinh tự rút thường có bao – ra kết luận . miêlin , tận cùng – GV gọi một vài học sinh có các Xi-náp –
  3. trình bày cấu tạo của Nơron sợi Thân và +  chất trên tranh . nhánh Hoạt động 2: Các bộ phận của xám hệ thần kinh . Sợi trục : chất + Mục tiêu : Hiểu được các cách trắng dây thần phân chia hệ thần kinh theo cấu kinh tạo và theo chức năng . – Chức năng của – – GV thông báo có nhiều cách Nơron : – phân chia các bộ phận của hệ Cảm ứng và + thần kinh . Giới thiệu 2 cách dẫn truyền xung thần kinh phân chia : Theo cấu tạo II . Các bộ phận Theo chức năng – Học sinh quan sát kỹ của hệ thần kinh : – – GV yêu cầu học sinh quan hình thảo luận hoàn chỉnh a/ Cấu tạo : ( – sát hình 43.2 , đọc kỹ bài tập bài tập điền từ . SGK )  Lưạ chọn từ cụm từ điền – Đại diện nhóm đọc kết b/ Chức năng : – vào chỗ trống . quả , các nhóm khác bổ sung – Hệ thần kinh – – GV chính xác hoá kiến thức . vận động : – các từ cần điền : Điều khiển sự + 1 – Não ; 2 – Tuỷ sống ; 3 hoạt động của cơ
  4. và 4 – Bó sợi cảm giác và bó – Một học sinh đọc lại vân – sợi vận động trước lớp thông tin đã hoàn Là hoạt động + – GV yêu cầu học sinh nghiên chỉnh có ý thức – cứu SGK nắm được sự phân – Học sinh tự đọc thông – Hệ thần kinh – – chia hệ thận kinh dựa vào chức tin thu thập kiến thức sinh dưỡng : năng . – Học sinh tự nêu được sự Điều hoà các – + – GV yêu cầu học sinh trả lời khác nhau về chức năng của cơ quan dinh – câu hoỉ : 2 hệ dưỡng và cơ Phân biệt chức năng hệ thần quan sinh sản . + kinh vận động và hệ thần kinh Là hoạt động + sinh dưỡng ? không có ý thức . – Kết luận chung : Học sinh – đọc kết luận SGK IV/ CỦNG CỐ: 1 . Hoàn thành sơ đồ sau : …………………………………… Tuỷ sống …………………………………
  5. – Hệ thần kinh Bộ phận ngoại biên – …………………………………… Hạch thần kinh 2 . Trình bày cấu tạo và chức năng của Nơron ? V/ DẶN DÒ: – Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài . – – Đọc mục “em có biết “. – – Chuẩn bị thực hành : theo nhóm : – Học sinh : Ếch ( nhái , cóc ) 1 con Bông thấm nước , khăn lau Giáo viên : Bộ đồ mổ , giá treo ếch Cốc đựng nước , dung dịch HCL 0,3% ; 1% ; 3%
Đồng bộ tài khoản