Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 52 :PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
432
lượt xem
38
download

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 52 :PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện . Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ , nêu rõ các điều kiện cần khi thành lập các phản xạ có điều kiện . Nêu rõ ý nghiã của phản xạ có điều kiện đối với đời sống . 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát , phân tích hình Rèn luyện tưu duy so sánh và liên hệ thực tế Kỹ năng hoạt động nhóm . 3...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 52 :PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN

  1. BÀI 52 : PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Phân biệt được phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện . Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ cũ , nêu rõ các điều kiện cần khi thành lập các phản xạ có điều kiện . Nêu rõ ý nghiã của phản xạ có điều kiện đối với đời sống . 2/ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát , phân tích hình Rèn luyện tưu duy so sánh và liên hệ thực tế Kỹ năng hoạt động nhóm . 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc , chăm chỉ . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 52.1 ; 52.2 ; 52 . 3 Bảng phụ ghi nội dugn bảng 52 . 2 . III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
  2. 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ : o Học sinh trình bày cấu tạo của ốc Tai trên tranh 51.2 ? o Trình bày quá trình thu nhận kích thích sóng âm ? o Vì sao có thể xác định được âm thanh phát ra từ bên phải hay trái ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : GV cho học sinh nhắc lại khái niệm phản xạ  bài hôm nay sẽ tìm hiểu về các loại phản xạ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Phân biệt I . Phân biệt phản phản xạ có điều kiện và – Học sinh đọc kỹ nội xạ có điều kiện và – không điều kiện dung bảng 52 . 1 không điều kiện : – GV yêu cầu học sinh các – Trao đổi nhóm hoàn – SGK trang – – – nhóm làm bài tập mục  ( thành bài tập . 166 – Một số nhóm đọc kết tr 166 SGK ) – – GV ghi nhanh đáp án lên quả – góc bảng , chưa cần chưả – Học sinh tự thu nhận II . Sự hình thành – thông tin , ghi nhớ kiến phản xạ có điều bài – GV yêu cầu học sinh thức . kiện : –
  3. nghiên cứu thông tin ( tr 166 – Đối chiếu với kết quả a/ Hình thành – SGK )  chưả bài tập . bài tập  sưả chưã , bổ phản xạ có điều – GV chốt lại đáp án đúng : sung . kiện – Phản xạ không điều – Điều kiện để – kiện : 1,2,4 thành lập phản xạ Phản xạ có điều kiện : có điều kiện : Phải có sự kết 3,5,6 + – GV yêu cầu học sinh tìm – Một vài học sinh phát hợp giưã kích – – thêm 2 ví dụ cho mỗi loại biểu lớp nhận xét bổ sung thích có điều kiện phản xạ với kích thích . – GV hoàn thiện lại đáp án không điều kiện . – rồi chuyển sang hoạt động 2 Quá trình kết + hợp đó phải được . Hoạt động 2: Sự hình thành lập đi lập lại phản xạ có điều kiện nhiều lần . Mục tiêu : Trình bày được – Thực chất của – quá trình thành lập và ức việc thành lập chế phản xạ có điều kiện . – Học sinh quan sát kỹ phản xạ có điều – Nêu được các điều kiện cần hình 52 (1 3) , đọc kỹ kiện là sự hình có khi thành lập các phản xạ chú thích  tự thu nhận thành đường liên
  4. có điều kiện. lạc thần kinh tạm thông tin – Thảo luận nhóm  thời nối các vùng – GV yêu cầu học sinh – – nghiên cứu thì nghiệm của thống nhất ý kiến nêu của vỏ não với Paplốp  Trình bày thí được các bước tiến hành nhau . nghiệm thành lập , tiết nước thí nghiệm b/ Ức chế phản xạ bọt khi có ánh sáng đèn ? – Đại diện các nhóm có điều kiện : – – GV cho gọi học sinh lên trình bày , các nhóm khác – Khi phản xạ – – bổ sung có điều kiện trình bày trên tranh . – GV chỉnh lý , hoàn thiện – Học sinh vận dụng không được củng – – kiến thức ở trên  Nêu cố  Phản xạ mất kiến thức – GV cho học sinh thảo được các điều kiện để dần – luận : thành lập phản xạ có điều – Ý nghiã : – Để thành lập được phản kiện . Đảm bảo sự + + xạ có điều kiện cần có với thích nghi những điều kiện gì ? môi trường và Thực chất của việc thành điều kiện sống + lập phản xạ có điều kiện ? luôn thay đổi – GV hoàn thiện lại kiến Hình thành các – + thức . tập thói quen – GV có thể mở rộng thêm quán tốt đối với –
  5. đường liên hệ tạm thời con người . giống như bãi cỏ nếu ta đi – Học sinh nêu được : III . So sánh tính – thường xuyên  sẽ có con Chó sẽ không tiết nước chất của phản xạ đường , ta không đi nưã cỏ bọt khi có ánh đèn nưã . không điều kiện –  Đảm bảo sự thích và có điều kiện : sẽ lấp kín . – – GV yêu cầu học sinh liên nghi với điều kiện sống – So sánh : Nội – – hệ thực tế  Tạo thói quen thay đổi dung bảng 52.2 tốt . đã hoàn thiện . – Trong thí nghiệm trên – Học sinh dưạ vào hình – Mối liên hệ : – – – nếu ta chỉ bật đèn mà không 52 kết hợp kiến thức về thông tin  tr. cho chó ăn nhiều lần thì quá trình thành lập và ức 168 SGK hiện tượng gì sẽ xảy ra ? chế phản xạ có điều kiện Nêu ý nghiã của sự hình  Lấy ví dụ . + thành và ức chế của phản xạ – Môt vài học sinh nêu – có điều kiện đối với đời ví dụ . sống ? – GV yêu cầu học sinh làm – bài tậ mục  ( tr 167 ) – Học sinh dưạ vào – – GV nhận xét , sưả chưã . kiến thức của mục I và II , – Hoàn thiện các ví dụ của thảo luận nhóm  Làm
  6. học sinh . bài tập . Hoạt động 3: So sánh các – Đại diện nhóm lên – tính chất của phản xạ không làm trên bảng phụ , Lớp điều kiện với phản xạ có nhận xét bổ sung. điều kiện . – GV yêu cầu học sinh – hoàn thành bảng 52.2 tr 168 – Học sinh tự rút kết . – – GV treo bảng phủ gọi luận – học sinh lên trình bày . – GV chốt lãi đáp án đúng . – – Gv yêu cầu học sinh đọc – kỹ thông tin : Mối quan hệ giưã phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện . Kết luận chung : Học sinh đọc khung ghi nhớ SGK IV/ CỦNG CỐ: 1 . Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện ?
  7. 2 . Đọc mục : “Em có biết?“, trả lời câu hỏi: Vì sao quân sĩ hết khát và nhà Chuá chịu mất mèo? V/ DẶN DÒ: – Học bài và trả lời câu hoỉ SGK – – Đọc mục : “em có biết “ – – Chuẩn bị bài 53 . –

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản