Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 56 :TUYẾN YÊN , TUYẾN GIÁP

Chia sẻ: Abcdef _29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
309
lượt xem
25
download

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 56 :TUYẾN YÊN , TUYẾN GIÁP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được vị trí , cấu tạo , chức năng của tuyến yên . Nêu rõ được vị trí và chức năng của tuyến giáp Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với các bệnh do Hoocmôn của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát hình . Kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Kỹ năng: Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ , bảo vệ cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 56 :TUYẾN YÊN , TUYẾN GIÁP

  1. BÀI 56 : TUYẾN YÊN , TUYẾN GIÁP I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được vị trí , cấu tạo , chức năng của tuyến yên . Nêu rõ được vị trí và chức năng của tuyến giáp Xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của các tuyến với các bệnh do Hoocmôn của các tuyến đó tiết ra quá ít hoặc quá nhiều . 2/ Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát hình . Kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Kỹ năng: Giáo dục ý thức giữ gìn sức khoẻ , bảo vệ cơ thể . II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh phóng to hình 56.2 , 56.3 , 55. 3 . Bảng 56 . 1 III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ :
  2. So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết ? Nêu vai trò của hoocmôn , từ đó xác định tầm quan trọng của hệ nội tiết ? 3 / Các hoạt động dạy và học: Mở bài : Tuyến yên và tuyến giáp là 2 tuyến có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của cơ thể . Vậy các tuyến đó có cấu tạo và chức năng như thế nào ? Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài Hoạt động 1 : Tuyến yên . I . Tuyến yên : – GV yêu cầu học sinh – Học sinh quan sát – – quan sát hình 55.3 , nghiên hình , đọc kỹ thông tin và – Vị trí : Nằm ở – cứu thông tin  SGK tr 176 bảng 56 . 1  tự thu nhận nền sọ , có liên  thảo luận các câu hỏi : kiến thức . quan đến vùng Tuyến yên nằm ở đâu ? – Thảo luận nhóm dưới đồi . – + Có cấu tạo như thế nào ? thống nhất ý kiến : – Cấu tạo gồm 3 – Hoocmôn tuyến yên tác Nêu được vị trí cấu tạo thùy + + động tới những cơ quan nào của tuyến . Thùy trước + Kể tên được các cơ Thùy giưã ? + + – GV hoàn thiện lại kiến quan chịu ảnh hưởng như Thùy sau – + thức : Có thể nêu thêm một bảng 56.1 . – Hoạt động của –
  3. số thông tin như SGV . Đại diện nhóm phát tuyến yên chiụ sự + – GV gọi 1 , 2 học sinh đọc biểu , các nhóm khác bổ điều khiển trực – to lại thông tin bảng 56 . 1 tiếp hoặc gián tiếp sung – GV đưa thêm tranh ảnh , 1 hoặc 2 học sinh đọc to của hệ thần kinh – + thông tin liên quan đến các bảng 56.1 , lớp theo dõi – Vai trò : – bệnh do hoocmôn tiết nhiều ghi nhớ tên hoocmôn và Tiết hoocmôn + hoặt ít . tác dụng của chúng . kích thích hoạt Hoạt động 2 : Tuyến giáp . động của nhiều – GV yêu cầu học sinh tuyến nội tiết – nghiên cứu thông tin , quan – Cá nhân làm việc độc Tiết hoocmôn – + sát hình 56.2  Trả lời câu lập với SGK  tự thu ảnh hưởng tới hỏi : nhận thông tin để trả lời một số quá trình Nêu vị trí tuyến giáp ? câu hỏi : sinh lý trong cơ + Cấu tạo và tác dụng của Vị trí : Trước sụn giáp thể . + + tuyến giáp ? Cấu tạo : Nang tuyến và II . Tuyến Giáp . + – GV tổng kết lại các ý tế bào tiết – Vị trí : Nằm – – kiến Vai trò : Trong trao đổi trước sụn giáp + – GV yêu cầu học sinh thảo chất và chuyển hoá . của thanh quảng , – luận câu hỏi : “ Nêu ý nghiã – Một số học sinh phát nặng 10 – 25 g – của cuộc vận động “ Toàn biểu lớp bổ sung . – Hoocmôn là –
  4. dân dùng muối Iốt “ – Học sinh dưạ vào thông Tirôxin , có vai – – GV đưa thêm thông tin về tin SGK và kiến thức thực trò trọng quan – vai trò của tuyến yên trong tế  Nhóm , thống nhất ý trong trao đổi chất điều hoà hoạt động tuyến kiến . và chuyển hoá ở Thiếu Iốt  Giảm chức tế bào . giáp . + – Phân biệt bệnh Bazơđô năng tuyến giáp  bướu – Tuyến giáp – – với bệnh bướu cổ do thiếu cổ cùng tuyến cận Iốt : Hậu quả : trẻ em chậm giáp có vai trò + lớn , trí não kém phát trong điều hoà Nguyên nhân ? + Hậu quả ? triển , người lớn hoạt trao đổi can xi và + Kết luận chung : Học sinh động thần kinh giảm sút . phốt pho trọng  cần dùng muối Iốt máu . đọc khung ghi nhớ SGK + bồ sung khẩu phần ăn hằng ngày . IV/ CỦNG CỐ: 1 . Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết theo mẫu bảng 56.2 tr 178 GSK 2 . Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu Iốt V/ DẶN DÒ:
  5. – Học bài và trả lời câu hoỉ SGK – – Đọc mục : “ Em có biết ?“ – – Ôn tập lại chức năng tuyến tụy . – – Đọc trước bài 57 . –

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản