intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Số học 6 chương 1 bài 16: Ước chung và bội chung

Chia sẻ: Hoàng Thùy Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

278
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu đến bạn những giáo án bài Ước chung và bội chung - Số học 6 được chọn lọc cẩn thận nhằm giúp bạn có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy. Những giáo án này sẽ hỗ trợ bạn trong việc hướng dẫn học sinh tìm khái niệm ước chung và khái niệm bội chung cũng như những kiến thức toán học liên quan, đồng thời rèn cho học sinh tính tập trung, cẩn thận khi giải toán. Hy vọng rằng với những giáo án chi tiết của bài Ước chung và bội chung sẽ giúp bạn có những tiết học tốt nhất, các bạn đừng bỏ lỡ nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Số học 6 chương 1 bài 16: Ước chung và bội chung

  1. Giáo án Số học 6 § 16. ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG I. Mục tiêu : Kiến thức : - HS tìm được ước chung, bội chung, hiểu được khái niệm giao của hai tập hợp . Kỹ năng : - HS biết tìm được ước chung, bội chung của hai hoặc ba số bằng cách liệt kê các ước, liệt kê các bội rồi tìm các phần tử chung của hai tập hợp , biết sử dụng kí hiệu giao của hai tập hợp Thái độ : - HS biết tìm ước chung và bội chung trong một số bài tốn đơn giản . II. Chuẩn bị dạy học : - GV: SGK, Giáo án,bảng phụ,phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: SG, tập, phấn màu, máy tính bỏ túi . III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ GV ? Làm bài tập : Phân tích các số ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số : 75, 42, 51, 30 HS
  2. HS: 51 = 3.17 có các ước là : 1, 3, 17, 51 75 = 3.52 có các ước là : 1,3 ,5,15, 25,75 42 = 3.2.7 có các ước là: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 30 = 2.3.5 có các ước là : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 GV gọi HS nhận xét & GV nhận xét và cho điểm - Hoạt động 3 : Bài mới TG HOẠT ĐỘNG GIÁO HOẠT ĐỘNG HỌC NỘI DUNG VIÊN SINH Hoạt động 3- 1 1. Ước chung : GV : Gọi HS tìm HS: Ư(6) = { 1; 2; 3; 6} Ví dụ : Viết tập hợp Ư(6) = ? , Ư(4) = ? Ư(4) = { 1; 2; 4 } các ước của 4 và tập hợp các ước của 6 ? Số nào vừa là ước của HS: Số 1, 2 Ta có : 6 vừa là ước của 4 Ư(6) = { 1; 2; 3; 6} Ta nói : 1, 2 là ước Ư(4) = { 1; 2; 4 } chung của 4 và 6
  3. GV : ? Ước chung là gì ? HS: Ước chung của hai hay nhiều số là ước * Ước chung của hai của tất cả các số đó . hay nhiều số là ước của tất cả các số đó . GV: Ta kí hiệu tập hợp các ước chung của 4 và x ƯC (a, b) nếu a Mx 6 là: và bMx ƯC (4, 6) = { 1; 2 } Tương tự ta có : x ƯC (a, b, c ) nếu HS : Làm việc theo aMx, bMx và c M x ? Khẳng định sau đúng nhóm hay sai ? 8 ƯC (16, 40) : Đúng 8 ƯC (16, 40), 8 8 ƯC(32, 28) : Sai ƯC(32, 28) HS: Nhận xét Gv gọi hs nhận xét HS: ƯC ( 33, 44)= { 1; 11 } Ví dụ : Tìm ƯC (33, 44) 2. Bội chung : Hoạt động 3- 2 : HS : Thực hiên ví dụ ở (SGK)
  4. GV gọi 1 HS thực hiện ví dụ HS: Các số 0, 12, 24,... vừa là bội của 4 vừa là bội của 6 ? Số nào vừa là bội của Ta nói : 0, 12, 24 là bội 4 vừa là bội của 6 ? chung của 4 và 6 * Bội chung của hai HS: Bội chung của hai hay nhiều số là bội hay nhiều số là bội của tất cả các số đó . ? Thế nào là bội chung ? của tất cả các số đó . x BC (a, b) nếu x M a và x M b Ta kí hiệu tập hợp các Tương tự : bội chung của 4 và 6 là BC( 4, 6 ) x BC (a, b, c) nếu x M a x M b và x M c ? 2 Điền số vào ô vuông HS: để được một khẳng định 6 BC(3, ) đúng là các số: 1, 2, 3, 6 6 BC(3, ) HS: BC(33, 44)= { 0; 132 } HS: Nhận xét 3. Chú ý :
  5. Ví dụ : Tìm BC(33, 44) GV gọi HS nhận xét Hoạt động 3-3 ? Các phần tử chung Giao của hai tập hợp của hai tập hợp của hai là một tập hợp gồm tập hợp Ư(4) và Ư(6) các phần tử của hai gọi là giao của hai tập tập hợp đó . hợp Ư(4) và Ư(6) HS: A B = { 4; 6 } Ta kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là A HS: B: X Y= Ư(4) Ư( 6) = ƯC (4,6) B(4) B( 6) = BC (4,6) Ví dụ : A = { 1; 2;6 } HS: Thực hiện nhóm B = { 4; 6} X = { a, b } Y={c} Hoạt động 4 : Củng cố - Làm bài tập 134
  6. a,b/53/SGK - Thực hiện theo nhóm Hoạt động 5 : Dặn dò - Dặn HS học bài theo SGK - Dặn HS làm bài tập 135 / 53 / SGK - Dặn HS xem bài kế tiếp “ Luyên tập ” - GV nhận xét tiết học .
  7. LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : Kiến thức : - HS được củng cố kiến thức về ước chung và bội chung của hai hay nhiều số Kỹ năng : - Rèn kỹ năng viết tập hợp, rèn tính cẩn thận khi tính tốn . Thái độ : - Giúp HS sử dụng kí hiệu , , , một cách thành thạo và chính xác . II. Chuẩn bị dạy học : - GV: Giáo án, SGK, phấn màu,bảng phụ, máy tính bỏ túi - HS: SGK, tập viết, phấn màu, máy tính bỏ túi . III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt dộng 1: Ổn định tổ chức - Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ GV HS - Em hãy nêu khái niệm ước chung bội chung ? HS nêu khái niệm theo SGK ? Viết các tập hợp : Ư( 6 ), Ư( 9), ƯC( 6, 9 ) HS: Ư( 6 ) = { 1; 2; 3; 6 } Ư( 9 ) = { 1; 3; 9 } ƯC( 6, 9 ) = { 1; 3 } GV gọi HS nhận xét GV nhận xét và cho điểm - Hoạt động 3: Bài mới TG HOẠT ĐỘNG GIÁO HOẠT ĐỘNG HỌC NỘI DUNG
  8. VIÊN SINH Hoạt động 3-1 : 1. Ôn lại phần lý thuyết : GV gọi HS ôn lại phần HS: Nêu lại bội lý thuyết ? chung, ước chung - Thế nào là ước chung Hoạt động 3 -2 bội chung . ? Nêu cách tìm ước, HS: nêu cách tìm ước, 2.Bài tập tìm bội của một số tìm bội của một số ( Theo SGK ) Hoạt động 3-3 GV gọi HS đọc đề HS : Đọc đề Bài tập 134/53/SGK. ? Yêu cầu đề bài làm HS : gì? c) 2 ƯC ( 4,6, 8 ) d) 4 ƯC ( 4, 6, 8 ) e) 80 BC ( 20, 30 ) c) 2 ƯC ( 4,6, 8 ) g) 60 BC ( 20, 30) d) 4 ƯC ( 4, 6, 8 ) e) 80 BC ( 20, 30 ) h) 12 BC ( 4, 6, 8) g) 60 BC ( 20, 30) i) 24 BC ( 4,6, 8 ) h) 12 BC ( 4, 6, 8) HS: Nhận xét i) 24 BC ( 4,6, 8 ) GV: Gọi HS nhận xét
  9. Hoạt động 3- 4 HS: Đọc đề GV gọi HS đọc đề bài HS : Thảo luận nhóm Bài tập 135/53/SGK GV cho HS thảo luận b) Ư ( 7 ) = { 1; 7 } nhóm . Ư ( 8 ) = { 1; 2; 4; 8 } b) Ư ( 7 ) = { 1; 7 } ƯC ( 7, 8) = { 1 } Ư ( 8 ) = { 1; 2; 4; 8 c) ƯC ( 4, 6, 8 ) = { 1; } 2} ƯC ( 7, 8) = { 1 } c) ƯC ( 4, 6, 8 ) = { 1; GV gọi HS nhận xét HS: Nhận xét 2} Hoạt động 3-5 GV gọi HS lên bảng HS lên bảng làm bài Bài tập 137/53/SGK làm bài tập tập a. { cam, chanh } b. Tập hợp các học sinh vừa giỏi văn, vừa giỏi tốn của lớp c. Tập hợp B, tập hợp các số chia hết cho 1, tập hợp các có chữ số Hoạt động 4: Củng cố tận cùng là 0 ? Nếu x chia hết cho a , d. Ø x chia hết cho b thì x gọi là gì của a và b HS:
  10. x BC (a, b) ? Nếu a chia hết cho x , nếu b chia hết cho x thì x gọi là gì của a và b x ƯC (a, b) Hoạt động 5 : Dặn dò - Dặn HS về làm bài tập 136, 138 / 53- 54 / SGK - Dặn HS xem bài học kế tiếp “Ước chung lớn nhất ” - Dặn HS học bài theo SGK - GV nhận xét tiết học .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2